Ikona pliku EGO

Rozszerzenie pliku EGO

Rollback Rx Drive Image

Czym jest plik EGO?

EGO to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki Rollback Rx Drive Image. Pliki Rollback Rx Drive Image zostały opracowane przez Horizon DataSys Inc.. Pliki EGO są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Windows. Plik EGO należy do kategorii Pliki obrazów dysków, podobnie jak 203 innych rozszerzeń plików z naszej bazy danych. RollBack Rx jest najczęściej wykorzystywanym programem do pracy z plikami EGO. RollBack Rx został stworzony przez Horizon DataSys Inc.. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików EGO, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku EGO

Poniżej tabela zawierająca listę programów do obsługi plików EGO. Pliki w formacie EGO mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik EGO

Jak otworzyć plik EGO?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików EGO. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Rollback Rx Drive Image nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem EGO powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz RollBack Rx

Install software to open EGO file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami EGO to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z EGO w Twoim systemie operacyjnym. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz RollBack Rx i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora RollBack Rx jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Horizon DataSys Inc.) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj RollBack Rx do najnowszej wersji

Update software that support file extension EGOKiedy masz już zainstalowany RollBack Rx na swoim urządzeniu, a pliki EGO nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Jeżeli posiadasz starszą wersję RollBack Rx, może ona nie posiadać obsługi formatu EGO. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji RollBack Rx.

Krok 3. Powiąż pliki Rollback Rx Drive Image z RollBack Rx

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki EGO z RollBack Rx zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with EGO file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku EGO prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny RollBack Rx. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików EGO i klikając OK.
Associate software with EGO file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku EGO prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem EGO. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik EGO. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check EGO file for viruses
1. Sprwadź czy plik EGO jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik EGO został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Plik EGO okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli dostałeś plik EGO od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem EGO z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Rollback Rx Drive Image

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić RollBack Rx

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików EGO, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Rollback Rx Drive Image. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z EGO, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku EGO będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku EGO.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
gba icon

GBA

Game Boy Advance ROM

Rozszerzenie pliku GBA jest używane przez konsolę do gier Nintendo Game Boy Advance. Jest to plik obrazu z gry wideo zapisany w formacie ROM. Pli...

Last updated