Ikona pliku DC4

Rozszerzenie pliku DC4

ViaThinkSoft (De)Coder 4 Format

Czym jest plik DC4?

Rozszerzenie DC4 jest specyficzne dla plików kodowanych, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania specyficznego dla tego typu plików - ViaThinkSoft (De) Coder. Program został opracowany przez Daniela Marshalla. Pliki CD4 zawierają zakodowane dane w formacie binarnym.

Metoda kodowania i szyfrowania plików DC4

Kodowanie danych za pomocą narzędzia (De) Coder może być wykonywane z wykorzystaniem różnych metod - na przykładach zawiera wymóg hasła, aby uzyskać dostęp do danych. Pliki DC4 mogą być również kodowane i dekodowane na dwa różne sposoby. Pierwsza metoda obejmuje użycie interfejsu wiersza poleceń, a druga - funkcję "przeciągnij i upuść". Istnieje również opcja kompresji danych w plikach DC4.

Ochrona danych

Pliki DC4 mogą zawierać zakodowane ważne i poufne dane, ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa. Samo kodowanie nie jest trudnym zadaniem, ponieważ program kodujący obsługuje wiele języków.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DC4

Listę oprogramowania obsługującego pliki DC4 znajdziesz poniżej. Pliki z rozszerzeniem DC4, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik DC4

Windows Windows

Updated: 12/22/2019

Jak otworzyć plik DC4?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików DC4. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu DC4 można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem DC4 powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz (De)Coder

Install software to open DC4 file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami DC4 to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z DC4 w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie tego rodzaju problemu nie będzie skomplikowane. Wystarczy wejść na producenta (De)Coder, pobrać i zainstalować oprogramowanie. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta (De)Coder i pobierz instalator.

Krok 2. Zaktualizuj (De)Coder do najnowszej wersji

Update software that support file extension DC4Zainstalowałeś już (De)Coder i nadal nie możesz otworzyć pliku DC4? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik DC4 nie jest obsługiwany przez oprogramowanie (De)Coder. Jednak ostatnia wydana wersja (De)Coder jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż (De)Coder z formatem pliku DC4

Jeśli posiadasz już (De)Coder w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki DC4 na Twoim urządzeniu. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with DC4 file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku DC4
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest (De)Coder. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DC4 i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with DC4 file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku DC4 prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DC4. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik DC4 pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem DC4. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check DC4 file for viruses
1. Sprawdź plik DC4 pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik DC4 jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Przeskanuj sam plik DC4 a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli okaże się, że plik DC4 jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik DC4 został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem DC4 z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić (De)Coder

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku DC4. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik DC4.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z ViaThinkSoft (De)Coder 4 Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z DC4, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DC4 będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DC4.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
nvc icon

NVC

NeroVision Express Project Format

Pliki NVC są powiązane z NeroVision Express, oprogramowaniem do edycji multimediów. Jakie rodzaje danych zawierają pliki NVC?Pliki NVC zazwycza...

Last updated