Rozszerzenie pliku ARJ

Ikona pliku ARJ
ARJ Compressed Format Archive

Czym jest plik ARJ?

Rozszerzenie pliku ARJ w zdecydowanej większości przypadków należy do plików ARJ Compressed Format Archive. Twórcą plików ARJ Compressed Format Archive jest ARJ Software. Format plików ARJ wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie , Linux, Mac OS, Windows. Format pliku ARJ, podobnie jak 212 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki skompresowane. StuffIt Deluxe wspiera pliki ARJ i jest najczęściej wykorzystywanym programem do ich obsługi, ale możesz też skorzystać z 14 innych programów. Na stronie internetowej developera Smith Micro Software, Inc. znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania StuffIt Deluxe, a także na temat ARJ i innych wspieranych formatów plików.

Programy wspierające rozszerzenie pliku ARJ

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 4 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików ARJ. Pliki z rozszerzeniem ARJ, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik ARJ

Jak otworzyć plik ARJ?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem ARJ jest wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami ARJ można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem ARJ powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj StuffIt Deluxe

Install software to open ARJ file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami ARJ to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z ARJ w Twoim systemie operacyjnym. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz StuffIt Deluxe lub jeden z programów z listy (np. 7-Zip, Zipeg, ARJ32), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator StuffIt Deluxe i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Smith Micro Software, Inc. i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj StuffIt Deluxe do najnowszej wersji

Update software that support file extension ARJZainstalowałeś już StuffIt Deluxe i nadal nie możesz otworzyć pliku ARJ? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik ARJ nie jest obsługiwany przez oprogramowanie StuffIt Deluxe. Natomiast najnowsza wersja StuffIt Deluxe powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików ARJ na StuffIt Deluxe

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki ARJ z StuffIt Deluxe zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with ARJ file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku ARJ
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny StuffIt Deluxe. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików ARJ i klikając OK.
Associate software with ARJ file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku ARJ i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem ARJ. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik ARJ pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem ARJ. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check ARJ file for viruses
1. Sprawdź plik ARJ pod kątem zainfekowania wirusem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku ARJ uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik ARJ a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik ARJ okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik ARJ został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem ARJ z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik ARJ Compressed Format Archive

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić StuffIt Deluxe

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików ARJ, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z ARJ Compressed Format Archive. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami ARJ, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Konwersja pliku ARJ

Konwersje pliku z rozszerzenia ARJ do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku ARJ
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku ARJ będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku ARJ.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
swm icon

SWM

Split Windows Imaging Format Format

Format pliku SWM jest używany przez program wiersza poleceń ImageX i jest ściśle powiązany z plikami Windows Imaging Format (WIM) pochodzącym...