Conversie van een bestand van XLSM naar ODS

Icon Down
Icon UP
Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet

XLSM is een veelgebruikte spreadsheetdocument gemaakt met Excel 2007 of hoger. XLSM-bestanden slaan gegevens op in cellen georganiseerd in rijen en kolommen. XLSM-bestanden kunnen ook spreadsheetmacro's bevatten.

OpenDocument Spreadsheet

Bestanden met de .ODS-extensie bevatten gecomprimeerde spreadsheetbestanden die zijn opgeslagen in een open indeling op basis van XML . De ODS-standaard, die een element is van de ODF-specificatie voor kantoorpakketdocumenten, is gemaakt op basis van het OpenOffice.

How to convert APK to PUB?

Na conversie van een bestand naar een andere bestandsextensie kan je andere programma's gebruiken om het te bedienen. Houd er echter rekening mee dat een XLSM-bestand na conversie naar ODS enigszins van het origineel kan afwijken, al was het maar in de lay-out van de gegevens. De belangrijkste informatie blijft gewoonlijk bewaard, maar als je wilt dat het bestand na conversie van XLSM naar ODS identiek blijft, moet je overdacht te werk gaan en de gewenste applicatie kiezen uit de onderstaande lijst. Er is natuurlijk geen garantie dat de conversie 100% volgens je verwachtingen zal verlopen, maar ze zal zeker helpen. Indien het effect van de conversie van een bestand van XLSM naar ODS niet aan je verwachtingen voldoet, kan je gewoon proberen om op het internet een andere versie van je bestand in het formaat XLSM te vinden, dat al eerder door een andere persoon correct naar een ODS-bestand is omgezet. Als dat niet werkt, gebruik dan de informatie die je verder op de website vindt.

Andere mogelijke conversies van XLSM-bestanden

Als je na conversie van een XLSM-bestand niet het gewenste effect behaalt, kan je proberen om het bestandsformaat XLSM in een ander formaat dan ODS te veranderen. Op onze website vind je nog meer informatie over de andere conversiemogelijkheden:

Conversie van bestanden met de extensie XLSM naar een ander formaat

Welke mogelijkheden heb ik nog?

Helaas, indien je na de twee eerder beschreven stappen (poging om je eigen XLSM- bestand te vinden, dat door een andere persoon is omgezet, en poging van zelf te converteren naar het formaat ODS), nog steeds een probleem hebt met je bestand, dan zijn er niet veel oplossingen meer. Je kan nogmaals proberen om een applicatie te vinden en te installeren, die in staat is het XLSM-bestand in het originele formaat te openen (zonder conversie naar een ODS-bestand). Een dergelijke oplossing zal moeilijk uit te voeren zijn, maar het zal zeker het beste resultaat opleveren.

Bestandsextensie van de dag
ps icon

PS

PostScript Format

Bestand met PS (PostScript) -extensie is een afbeeldingsbestand dat gegevens opslaat met behulp van de Adobe PostScript-paginabeschrijvingstaal. PS...