Conversie van een bestand van SLP naar RPM

Icon Down
Icon UP

Na conversie van een bestand naar een andere bestandsextensie kan je andere programma's gebruiken om het te bedienen. Houd er echter rekening mee dat een SLP-bestand na conversie naar RPM enigszins van het origineel kan afwijken, al was het maar in de lay-out van de gegevens. De belangrijkste informatie blijft gewoonlijk bewaard, maar als je wilt dat het bestand na conversie van SLP naar RPM identiek blijft, moet je overdacht te werk gaan en de gewenste applicatie kiezen uit de onderstaande lijst. Er is natuurlijk geen garantie dat de conversie 100% volgens je verwachtingen zal verlopen, maar ze zal zeker helpen. Indien het effect van de conversie van een bestand van SLP naar RPM niet aan je verwachtingen voldoet, kan je gewoon proberen om op het internet een andere versie van je bestand in het formaat SLP te vinden, dat al eerder door een andere persoon correct naar een RPM-bestand is omgezet. Als dat niet werkt, gebruik dan de informatie die je verder op de website vindt.

Programma's om van SLP naar RPM te converteren:

Andere mogelijke conversies van SLP-bestanden

Als je na conversie van een SLP-bestand niet het gewenste effect behaalt, kan je proberen om het bestandsformaat SLP in een ander formaat dan RPM te veranderen. Op onze website vind je nog meer informatie over de andere conversiemogelijkheden:

Conversie van bestanden met de extensie SLP naar een ander formaat

Welke mogelijkheden heb ik nog?

Helaas, indien je na de twee eerder beschreven stappen (poging om je eigen SLP- bestand te vinden, dat door een andere persoon is omgezet, en poging van zelf te converteren naar het formaat RPM), nog steeds een probleem hebt met je bestand, dan zijn er niet veel oplossingen meer. Je kan nogmaals proberen om een applicatie te vinden en te installeren, die in staat is het SLP-bestand in het originele formaat te openen (zonder conversie naar een RPM-bestand). Een dergelijke oplossing zal moeilijk uit te voeren zijn, maar het zal zeker het beste resultaat opleveren.

Bestandsextensie van de dag
odt icon

ODT

OpenDocument Text Document

Bestanden met de ODT-extensie (Open Document Text), zijn bewerkbare tekstdocumenten van de ODF-notatieserie (Open Document Format), gemaakt door ee...