Conversie van een bestand van CPT naar JPG

Icon Down
Icon UP

Na conversie van een bestand naar een andere bestandsextensie kan je andere programma's gebruiken om het te bedienen. Houd er echter rekening mee dat een CPT-bestand na conversie naar JPG enigszins van het origineel kan afwijken, al was het maar in de lay-out van de gegevens. De belangrijkste informatie blijft gewoonlijk bewaard, maar als je wilt dat het bestand na conversie van CPT naar JPG identiek blijft, moet je overdacht te werk gaan en de gewenste applicatie kiezen uit de onderstaande lijst. Er is natuurlijk geen garantie dat de conversie 100% volgens je verwachtingen zal verlopen, maar ze zal zeker helpen. Indien het effect van de conversie van een bestand van CPT naar JPG niet aan je verwachtingen voldoet, kan je gewoon proberen om op het internet een andere versie van je bestand in het formaat CPT te vinden, dat al eerder door een andere persoon correct naar een JPG-bestand is omgezet. Als dat niet werkt, gebruik dan de informatie die je verder op de website vindt.

Programma's om van CPT naar JPG te converteren:

Andere mogelijke conversies van CPT-bestanden

Als je na conversie van een CPT-bestand niet het gewenste effect behaalt, kan je proberen om het bestandsformaat CPT in een ander formaat dan JPG te veranderen. Op onze website vind je nog meer informatie over de andere conversiemogelijkheden:

Conversie van bestanden met de extensie CPT naar een ander formaat

Welke mogelijkheden heb ik nog?

Helaas, indien je na de twee eerder beschreven stappen (poging om je eigen CPT- bestand te vinden, dat door een andere persoon is omgezet, en poging van zelf te converteren naar het formaat JPG), nog steeds een probleem hebt met je bestand, dan zijn er niet veel oplossingen meer. Je kan nogmaals proberen om een applicatie te vinden en te installeren, die in staat is het CPT-bestand in het originele formaat te openen (zonder conversie naar een JPG-bestand). Een dergelijke oplossing zal moeilijk uit te voeren zijn, maar het zal zeker het beste resultaat opleveren.

Bestandsextensie van de dag
fbk icon

FBK

Microsoft Dynamics NAV Backup Format

FBK is een back-upbestand dat is gekoppeld aan Microsoft Dynamics NAV. FBK-bestanden slaan back-upkopieën op van FDB -databasebestanden. Microsoft...

Last updated