Teckensnittsfiler
by: Administrator
# Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen $TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
2 Filändelsen av filen 075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
3 Filändelsen av filen 085 Corel Ventura Publisher 85x85 Dpi Font
4 Filändelsen av filen 091 Corel Ventura Publisher 91x91 Dpi Font
5 Filändelsen av filen 096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
6 Filändelsen av filen 0B Adobe PageMaker Printer Font
7 Filändelsen av filen 15U Adobe PageMaker Printer Font
8 Filändelsen av filen 85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
9 Filändelsen av filen 8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
10 Filändelsen av filen 91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
11 Filändelsen av filen 96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
12 Filändelsen av filen ACFM Adobe Composite Font Metrics File
13 Filändelsen av filen AFM Adobe Font Metrics File
14 Filändelsen av filen AMFM Adobe Multiple Font Metrics File
15 Filändelsen av filen AUF Alphacam User Font
16 Filändelsen av filen BDF Glyph Bitmap Distribution Format
17 Filändelsen av filen CFN Calamus Font Data
18 Filändelsen av filen CGA Ventura Publisher CGA display font
19 Filändelsen av filen CLAF Claris Font
20 Filändelsen av filen COMPOSITEFONT Windows Composite Font File
21 Filändelsen av filen DFONT Mac OS X Data Fork Font
22 Filändelsen av filen EOT Embedded OpenType font file
23 Filändelsen av filen EUF Private Character Editor File
24 Filändelsen av filen F06 DOS Screen Text 6 Pixels Height Font
25 Filändelsen av filen F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
26 Filändelsen av filen F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
27 Filändelsen av filen F11 DOS Screen Text 11 Pixels Height Font
28 Filändelsen av filen F13 Dos Screen Text 13 Pixels Height Font
29 Filändelsen av filen F3F Crazy Machines Font File
30 Filändelsen av filen FFIL Mac Font Suitcase
31 Filändelsen av filen FNN DOS Screen Text Font
32 Filändelsen av filen FNT Windows Font File
33 Filändelsen av filen FO1 Borland Turbo C Font
34 Filändelsen av filen FO2 Borland Turbo C Font
35 Filändelsen av filen FON Microsoft Windows bitmap font file
36 Filändelsen av filen FOT Font Resource File
37 Filändelsen av filen FRS Corel WordPerfect screen font resource file
38 Filändelsen av filen FTM Micrografx font file
39 Filändelsen av filen FXR Oracle Font Cross-reference
40 Filändelsen av filen GDR Symbian OS Font File
41 Filändelsen av filen GF METAFONT Bitmap File
42 Filändelsen av filen GSF Ghostscript Fonts
43 Filändelsen av filen GXF General CADD Pro Font File
44 Filändelsen av filen LWFN Adobe Type 1 Mac Font File
45 Filändelsen av filen MCF Mathcad font file
46 Filändelsen av filen MFD Adobe Multiple Master Font Metrics Directory
47 Filändelsen av filen MRF Macintosh Font
48 Filändelsen av filen NFTR Nintendo DS Font Type File
49 Filändelsen av filen ODTTF Microsoft Office Document Embedded Font
50 Filändelsen av filen OTF OpenType Font
51 Filändelsen av filen PFA Printer Font ASCII File
52 Filändelsen av filen PFB Printer Font Binary File
53 Filändelsen av filen PFM Printer Font Metrics File
54 Filändelsen av filen QFN Apple QuickTime Font
55 Filändelsen av filen R8? Microsoft Word For DOS Font
56 Filändelsen av filen SFD SoundStage sound data file
57 Filändelsen av filen SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
58 Filändelsen av filen SFN EasySIGN Font
59 Filändelsen av filen SFP Soft Font Printer File
60 Filändelsen av filen SUIT Macintosh Font Suitcase
61 Filändelsen av filen T2 TrueType font file
62 Filändelsen av filen TB1 Borland Turbo C Font
63 Filändelsen av filen TB2 Borland Turbo C Font
64 Filändelsen av filen TFM TeX Font Metric File
65 Filändelsen av filen TTC TrueType Font Collection
66 Filändelsen av filen TTE Private Character Editor File
67 Filändelsen av filen TTF TrueType Font
68 Filändelsen av filen US? Microsoft Word Font
69 Filändelsen av filen VFB FontLab Studio Font File
70 Filändelsen av filen VFM Ventura Publisher Font Metrics
71 Filändelsen av filen VLW Processing Font File
72 Filändelsen av filen VNF Vision Numeric Font
73 Filändelsen av filen W30 Ventura Publisher Printer Font
74 Filändelsen av filen WOFF Web Open Font Format File
75 Filändelsen av filen XFC X-Fonter Font Collection
76 Filändelsen av filen XFN Ventura Printer Font
77 Filändelsen av filen XFR Ventura Publisher bitmap editor font file
78 Filändelsen av filen YTF Google Picasa Font Cache
79 Filändelsen av filen _V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics