Pliki czcionek
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
2 Rozszerzenie pliku 075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
3 Rozszerzenie pliku 096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
4 Rozszerzenie pliku 0B Adobe PageMaker Printer Font
5 Rozszerzenie pliku 85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
6 Rozszerzenie pliku 8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
7 Rozszerzenie pliku 91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
8 Rozszerzenie pliku 96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
9 Rozszerzenie pliku ACFM Adobe Composite Font Metrics File
10 Rozszerzenie pliku AFM Adobe Font Metrics File
11 Rozszerzenie pliku AMFM Adobe Multiple Font Metrics File
12 Rozszerzenie pliku AUF Alphacam User Font
13 Rozszerzenie pliku BDF Glyph Bitmap Distribution Format
14 Rozszerzenie pliku CFN Calamus Font Data
15 Rozszerzenie pliku CGA Ventura Publisher CGA display font
16 Rozszerzenie pliku CLAF Claris Font
17 Rozszerzenie pliku COMPOSITEFONT Windows Composite Font File
18 Rozszerzenie pliku DFONT Mac OS X Data Fork Font
19 Rozszerzenie pliku EOT Embedded OpenType font file
20 Rozszerzenie pliku EUF Private Character Editor File
21 Rozszerzenie pliku F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
22 Rozszerzenie pliku F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
23 Rozszerzenie pliku F3F Crazy Machines Font File
24 Rozszerzenie pliku FFIL Mac Font Suitcase
25 Rozszerzenie pliku FNN DOS Screen Text Font
26 Rozszerzenie pliku FNT Windows Font File
27 Rozszerzenie pliku FO1 Borland Turbo C Font
28 Rozszerzenie pliku FON Microsoft Windows bitmap font file
29 Rozszerzenie pliku FOT Font Resource File
30 Rozszerzenie pliku FRS Corel WordPerfect screen font resource file
31 Rozszerzenie pliku FTM Micrografx font file
32 Rozszerzenie pliku FXR Oracle Font Cross-reference
33 Rozszerzenie pliku GDR Symbian OS Font File
34 Rozszerzenie pliku GF METAFONT Bitmap File
35 Rozszerzenie pliku GSF Ghostscript Fonts
36 Rozszerzenie pliku GXF General CADD Pro Font File
37 Rozszerzenie pliku LWFN Adobe Type 1 Mac Font File
38 Rozszerzenie pliku MCF Mathcad font file
39 Rozszerzenie pliku NFTR Nintendo DS Font Type File
40 Rozszerzenie pliku OTF OpenType Font
41 Rozszerzenie pliku PFA Printer Font ASCII File
42 Rozszerzenie pliku PFB Printer Font Binary File
43 Rozszerzenie pliku PFM Printer Font Metrics File
44 Rozszerzenie pliku QFN Apple QuickTime Font
45 Rozszerzenie pliku SFD SoundStage sound data file
46 Rozszerzenie pliku SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
47 Rozszerzenie pliku SFN EasySIGN Font
48 Rozszerzenie pliku SFP Soft Font Printer File
49 Rozszerzenie pliku SUIT Macintosh Font Suitcase
50 Rozszerzenie pliku T2 TrueType font file
51 Rozszerzenie pliku TFM TeX Font Metric File
52 Rozszerzenie pliku TTC TrueType Font Collection
53 Rozszerzenie pliku TTE Private Character Editor File
54 Rozszerzenie pliku TTF TrueType Font
55 Rozszerzenie pliku US? Microsoft Word Font
56 Rozszerzenie pliku VFB FontLab Studio Font File
57 Rozszerzenie pliku VFM Ventura Publisher Font Metrics
58 Rozszerzenie pliku VLW Processing Font File
59 Rozszerzenie pliku VNF Vision Numeric Font
60 Rozszerzenie pliku W30 Ventura Publisher Printer Font
61 Rozszerzenie pliku WOFF Web Open Font Format File
62 Rozszerzenie pliku XFC X-Fonter Font Collection
63 Rozszerzenie pliku XFN Ventura Printer Font
64 Rozszerzenie pliku XFR Ventura Publisher bitmap editor font file
65 Rozszerzenie pliku YTF Google Picasa Font Cache
66 Rozszerzenie pliku _V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics