Pliki czcionek
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
2 Rozszerzenie pliku 075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
3 Rozszerzenie pliku 096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
4 Rozszerzenie pliku 85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
5 Rozszerzenie pliku 8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
6 Rozszerzenie pliku 91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
7 Rozszerzenie pliku 96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
8 Rozszerzenie pliku ACFM Adobe Composite Font Metrics File
9 Rozszerzenie pliku AFM Adobe Font Metrics File
10 Rozszerzenie pliku AMFM Adobe Multiple Font Metrics File
11 Rozszerzenie pliku BDF Glyph Bitmap Distribution Format
12 Rozszerzenie pliku CFN Calamus Font Data
13 Rozszerzenie pliku CGA Ventura Publisher CGA display font
14 Rozszerzenie pliku COMPOSITEFONT Windows Composite Font File
15 Rozszerzenie pliku DFONT Mac OS X Data Fork Font
16 Rozszerzenie pliku EOT Embedded OpenType font file
17 Rozszerzenie pliku EUF Private Character Editor File
18 Rozszerzenie pliku F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
19 Rozszerzenie pliku F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
20 Rozszerzenie pliku F3F Crazy Machines Font File
21 Rozszerzenie pliku FFIL Mac Font Suitcase
22 Rozszerzenie pliku FNN DOS Screen Text Font
23 Rozszerzenie pliku FNT Windows Font File
24 Rozszerzenie pliku FON Microsoft Windows bitmap font file
25 Rozszerzenie pliku FOT Font Resource File
26 Rozszerzenie pliku FRS Corel WordPerfect screen font resource file
27 Rozszerzenie pliku FTM Micrografx font file
28 Rozszerzenie pliku FXR Oracle Font Cross-reference
29 Rozszerzenie pliku GDR Symbian OS Font File
30 Rozszerzenie pliku GF METAFONT Bitmap File
31 Rozszerzenie pliku GSF Ghostscript Fonts
32 Rozszerzenie pliku GXF General CADD Pro Font File
33 Rozszerzenie pliku LWFN Adobe Type 1 Mac Font File
34 Rozszerzenie pliku MCF Mathcad font file
35 Rozszerzenie pliku NFTR Nintendo DS Font Type File
36 Rozszerzenie pliku OTF OpenType Font
37 Rozszerzenie pliku PFA Printer Font ASCII File
38 Rozszerzenie pliku PFB Printer Font Binary File
39 Rozszerzenie pliku PFM Printer Font Metrics File
40 Rozszerzenie pliku QFN Apple QuickTime Font
41 Rozszerzenie pliku SFD SoundStage sound data file
42 Rozszerzenie pliku SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
43 Rozszerzenie pliku SFN EasySIGN Font
44 Rozszerzenie pliku SFP Soft Font Printer File
45 Rozszerzenie pliku SUIT Macintosh Font Suitcase
46 Rozszerzenie pliku T2 TrueType font file
47 Rozszerzenie pliku TFM TeX Font Metric File
48 Rozszerzenie pliku TTC TrueType Font Collection
49 Rozszerzenie pliku TTE Private Character Editor File
50 Rozszerzenie pliku TTF TrueType Font
51 Rozszerzenie pliku US? Microsoft Word Font
52 Rozszerzenie pliku VFB FontLab Studio Font File
53 Rozszerzenie pliku VFM Ventura Publisher Font Metrics
54 Rozszerzenie pliku VLW Processing Font File
55 Rozszerzenie pliku VNF Vision Numeric Font
56 Rozszerzenie pliku W30 Ventura Publisher Printer Font
57 Rozszerzenie pliku WOFF Web Open Font Format File
58 Rozszerzenie pliku XFC X-Fonter Font Collection
59 Rozszerzenie pliku XFN Ventura Printer Font
60 Rozszerzenie pliku XFR Ventura Publisher bitmap editor font file
61 Rozszerzenie pliku YTF Google Picasa Font Cache
62 Rozszerzenie pliku _V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics