Spreadsheetfiler
by: Administrator
# Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
2 Filändelsen av filen AWS Ability Spreadsheet File
3 Filändelsen av filen CWSS ClarisWorks Spreadsheet
4 Filändelsen av filen DFG Data Flask Grid File
5 Filändelsen av filen DIS Oracle Discoverer Workbook
6 Filändelsen av filen EDX Edraw XML FIle
7 Filändelsen av filen EDXZ Edraw Compressed XML FIle
8 Filändelsen av filen FCS First Choice Spreadsheet
9 Filändelsen av filen FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
10 Filändelsen av filen GSHEET Google Drive Spreadsheet
11 Filändelsen av filen JNB SigmaPlot Workbook
12 Filändelsen av filen KS Microsoft Works spreadsheet file
13 Filändelsen av filen KSP Calligra Sheets Spreadsheet
14 Filändelsen av filen NAM DMAP spreadsheet file
15 Filändelsen av filen NB Mathematica Notebook
16 Filändelsen av filen NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
17 Filändelsen av filen NUMBERS Numbers Spreadsheet File
18 Filändelsen av filen NUMBERS-TEF Numbers iCloud Document
19 Filändelsen av filen ODS OpenDocument Spreadsheet
20 Filändelsen av filen OTS OpenDocument Spreadsheet Template
21 Filändelsen av filen PMV PlanMaker Spreadsheet Template
22 Filändelsen av filen QPW Quattro Pro Spreadsheet
23 Filändelsen av filen QVO QlikView Table
24 Filändelsen av filen SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
25 Filändelsen av filen SLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Template
26 Filändelsen av filen STC OpenOffice.org Calc spreadsheet template file
27 Filändelsen av filen SXC StarOffice Calc Spreadsheet
28 Filändelsen av filen SXLS Sealed Excel Spreadsheet
29 Filändelsen av filen SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
30 Filändelsen av filen UOS Uniform Office Spreadsheet
31 Filändelsen av filen WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
32 Filändelsen av filen WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
33 Filändelsen av filen WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
34 Filändelsen av filen WKI Lotus 2 Worksheet
35 Filändelsen av filen WKS Works Spreadsheet
36 Filändelsen av filen WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
37 Filändelsen av filen WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
38 Filändelsen av filen WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
39 Filändelsen av filen WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
40 Filändelsen av filen WQ2 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
41 Filändelsen av filen WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
42 Filändelsen av filen WR! Compressed Lotus Spreadsheet
43 Filändelsen av filen XL Excel Spreadsheet
44 Filändelsen av filen XLMX Microsoft Excel Macro-enabled Spreadsheet
45 Filändelsen av filen XLR Works Spreadsheet
46 Filändelsen av filen XLS Excel Spreadsheet
47 Filändelsen av filen XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
48 Filändelsen av filen XLSB Excel Binary Spreadsheet
49 Filändelsen av filen XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
50 Filändelsen av filen XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
51 Filändelsen av filen XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
52 Filändelsen av filen XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
53 Filändelsen av filen XLS_ Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
54 Filändelsen av filen XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
55 Filändelsen av filen XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
56 Filändelsen av filen XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
57 Filändelsen av filen XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
58 Filändelsen av filen XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
59 Filändelsen av filen XMLX Excel Spreadsheet
60 Filändelsen av filen XS4 XESS Worksheet