Spreadsheetfiler
by: Administrator
# Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
2 Filändelsen av filen AWS Ability Spreadsheet File
3 Filändelsen av filen CWSS ClarisWorks Spreadsheet
4 Filändelsen av filen DFG Data Flask Grid File
5 Filändelsen av filen DIS Oracle Discoverer Workbook
6 Filändelsen av filen ECSV Encapsulated Comma Separated Value
7 Filändelsen av filen EDX Edraw XML FIle
8 Filändelsen av filen EDXZ Edraw Compressed XML FIle
9 Filändelsen av filen FCS First Choice Spreadsheet
10 Filändelsen av filen FM1 Lotus 1-2-3 Release 2.x Spreadsheet
11 Filändelsen av filen FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
12 Filändelsen av filen GSHEET Google Drive Spreadsheet
13 Filändelsen av filen JNB SigmaPlot Workbook
14 Filändelsen av filen KS Microsoft Works spreadsheet file
15 Filändelsen av filen KSP Calligra Sheets Spreadsheet
16 Filändelsen av filen NAM DMAP spreadsheet file
17 Filändelsen av filen NB Mathematica Notebook
18 Filändelsen av filen NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
19 Filändelsen av filen NUMBERS Numbers Spreadsheet File
20 Filändelsen av filen NUMBERS-TEF Numbers iCloud Document
21 Filändelsen av filen ODS OpenDocument Spreadsheet
22 Filändelsen av filen OTS OpenDocument Spreadsheet Template
23 Filändelsen av filen PMV PlanMaker Spreadsheet Template
24 Filändelsen av filen QPW Quattro Pro Spreadsheet
25 Filändelsen av filen QVO QlikView Table
26 Filändelsen av filen RS1 RETScreen Spreadsheet
27 Filändelsen av filen SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
28 Filändelsen av filen SLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Template
29 Filändelsen av filen STC OpenOffice.org Calc spreadsheet template file
30 Filändelsen av filen SXC StarOffice Calc Spreadsheet
31 Filändelsen av filen SXLS Sealed Excel Spreadsheet
32 Filändelsen av filen SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
33 Filändelsen av filen UOS Uniform Office Spreadsheet
34 Filändelsen av filen WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
35 Filändelsen av filen WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
36 Filändelsen av filen WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
37 Filändelsen av filen WKI Lotus 2 Worksheet
38 Filändelsen av filen WKS Works Spreadsheet
39 Filändelsen av filen WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
40 Filändelsen av filen WKZ Wingz Spreadsheet
41 Filändelsen av filen WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
42 Filändelsen av filen WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
43 Filändelsen av filen WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
44 Filändelsen av filen WQ2 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
45 Filändelsen av filen WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
46 Filändelsen av filen WR! Compressed Lotus Spreadsheet
47 Filändelsen av filen XL Excel Spreadsheet
48 Filändelsen av filen XLMX Microsoft Excel Macro-enabled Spreadsheet
49 Filändelsen av filen XLR Works Spreadsheet
50 Filändelsen av filen XLS Excel Spreadsheet
51 Filändelsen av filen XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
52 Filändelsen av filen XLSB Excel Binary Spreadsheet
53 Filändelsen av filen XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
54 Filändelsen av filen XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
55 Filändelsen av filen XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
56 Filändelsen av filen XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
57 Filändelsen av filen XLS_ Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
58 Filändelsen av filen XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
59 Filändelsen av filen XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
60 Filändelsen av filen XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
61 Filändelsen av filen XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
62 Filändelsen av filen XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
63 Filändelsen av filen XMLX Excel Spreadsheet
64 Filändelsen av filen XS4 XESS Worksheet