Spreadsheetfiler
by: Administrator
# Filändelse Fullständigt filnamn
 
1 Filändelsen av filen 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
2 Filändelsen av filen AWS Ability Spreadsheet File
3 Filändelsen av filen DFG Data Flask Grid File
4 Filändelsen av filen DIS Oracle Discoverer Workbook
5 Filändelsen av filen EDX Edraw XML FIle
6 Filändelsen av filen EDXZ Edraw Compressed XML FIle
7 Filändelsen av filen FCS First Choice Spreadsheet
8 Filändelsen av filen FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
9 Filändelsen av filen GSHEET Google Drive Spreadsheet
10 Filändelsen av filen JNB SigmaPlot Workbook
11 Filändelsen av filen KS Microsoft Works spreadsheet file
12 Filändelsen av filen NAM DMAP spreadsheet file
13 Filändelsen av filen NB Mathematica Notebook
14 Filändelsen av filen NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
15 Filändelsen av filen NUMBERS Numbers Spreadsheet File
16 Filändelsen av filen NUMBERS-TEF Numbers iCloud Document
17 Filändelsen av filen ODS OpenDocument Spreadsheet
18 Filändelsen av filen OTS OpenDocument Spreadsheet Template
19 Filändelsen av filen PMV PlanMaker Spreadsheet Template
20 Filändelsen av filen QPW Quattro Pro Spreadsheet
21 Filändelsen av filen QVO QlikView Table
22 Filändelsen av filen SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
23 Filändelsen av filen STC OpenOffice.org Calc spreadsheet template file
24 Filändelsen av filen SXC StarOffice Calc Spreadsheet
25 Filändelsen av filen SXLS Sealed Excel Spreadsheet
26 Filändelsen av filen SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
27 Filändelsen av filen UOS Uniform Office Spreadsheet
28 Filändelsen av filen WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
29 Filändelsen av filen WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
30 Filändelsen av filen WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
31 Filändelsen av filen WKI Lotus 2 Worksheet
32 Filändelsen av filen WKS Works Spreadsheet
33 Filändelsen av filen WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
34 Filändelsen av filen WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
35 Filändelsen av filen WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
36 Filändelsen av filen WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
37 Filändelsen av filen WQ2 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
38 Filändelsen av filen WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
39 Filändelsen av filen WR! Compressed Lotus Spreadsheet
40 Filändelsen av filen XL Excel Spreadsheet
41 Filändelsen av filen XLR Works Spreadsheet
42 Filändelsen av filen XLS Excel Spreadsheet
43 Filändelsen av filen XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
44 Filändelsen av filen XLSB Excel Binary Spreadsheet
45 Filändelsen av filen XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
46 Filändelsen av filen XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
47 Filändelsen av filen XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
48 Filändelsen av filen XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
49 Filändelsen av filen XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
50 Filändelsen av filen XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
51 Filändelsen av filen XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
52 Filändelsen av filen XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
53 Filändelsen av filen XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
54 Filändelsen av filen XMLX Excel Spreadsheet
55 Filändelsen av filen XS4 XESS Worksheet