Regnearksfiler
by: Administrator
# Filendelse Fulde filnavn
 
1 Filendelsen 123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet
2 Filendelsen AWS Ability Spreadsheet File
3 Filendelsen CWSS ClarisWorks Spreadsheet
4 Filendelsen DFG Data Flask Grid File
5 Filendelsen DIS Oracle Discoverer Workbook
6 Filendelsen EDX Edraw XML FIle
7 Filendelsen EDXZ Edraw Compressed XML FIle
8 Filendelsen FCS First Choice Spreadsheet
9 Filendelsen FODS OpenDocument Flat XML Spreadsheet
10 Filendelsen GSHEET Google Drive Spreadsheet
11 Filendelsen JNB SigmaPlot Workbook
12 Filendelsen KS Microsoft Works spreadsheet file
13 Filendelsen KSP Calligra Sheets Spreadsheet
14 Filendelsen NAM DMAP spreadsheet file
15 Filendelsen NB Mathematica Notebook
16 Filendelsen NMBTEMPLATE Numbers Spreadsheet Template
17 Filendelsen NUMBERS Numbers Spreadsheet File
18 Filendelsen NUMBERS-TEF Numbers iCloud Document
19 Filendelsen ODS OpenDocument Spreadsheet
20 Filendelsen OTS OpenDocument Spreadsheet Template
21 Filendelsen PMV PlanMaker Spreadsheet Template
22 Filendelsen QPW Quattro Pro Spreadsheet
23 Filendelsen QVO QlikView Table
24 Filendelsen SDC Apache OpenOffice Calc Spreadsheet
25 Filendelsen SLS3 Microsoft Excel 3 For Mac Template
26 Filendelsen STC OpenOffice.org Calc spreadsheet template file
27 Filendelsen SXC StarOffice Calc Spreadsheet
28 Filendelsen SXLS Sealed Excel Spreadsheet
29 Filendelsen SXLSX Sealed Microsoft Excel 2007 Worksheet
30 Filendelsen UOS Uniform Office Spreadsheet
31 Filendelsen WB0 Corel Quattro Pro Spreadsheet
32 Filendelsen WG1 Lotus 1-2-3 Worksheet
33 Filendelsen WK! Lotus 1-2-3 Spreadsheet
34 Filendelsen WKI Lotus 2 Worksheet
35 Filendelsen WKS Works Spreadsheet
36 Filendelsen WKU Lotus 1-2-3 Spreadsheet
37 Filendelsen WQ! Corel Quattro Pro Compressed Spreadsheet
38 Filendelsen WQ0 Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
39 Filendelsen WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
40 Filendelsen WQ2 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
41 Filendelsen WQ? Corel Quattro Pro For MS-DOS Spreadsheet
42 Filendelsen WR! Compressed Lotus Spreadsheet
43 Filendelsen XL Excel Spreadsheet
44 Filendelsen XLMX Microsoft Excel Macro-enabled Spreadsheet
45 Filendelsen XLR Works Spreadsheet
46 Filendelsen XLS Excel Spreadsheet
47 Filendelsen XLS5 Microsoft Excel 5 For Mac Spreadsheet
48 Filendelsen XLSB Excel Binary Spreadsheet
49 Filendelsen XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
50 Filendelsen XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
51 Filendelsen XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
52 Filendelsen XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
53 Filendelsen XLS_ Microsoft Excel For Mac Spreadsheet
54 Filendelsen XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
55 Filendelsen XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
56 Filendelsen XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
57 Filendelsen XLW5 Microsoft Excel 5 For Mac Workbook
58 Filendelsen XLXML Microsoft Excel XML Worksheet
59 Filendelsen XMLX Excel Spreadsheet
60 Filendelsen XS4 XESS Worksheet