Pliki baz danych
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $ER GroupWise Database
2 Rozszerzenie pliku 4DC 4th Dimension Compiled Structure
3 Rozszerzenie pliku 4DD 4th Dimension Database Data File
4 Rozszerzenie pliku 4DL 4th Dimension Database Log File
5 Rozszerzenie pliku ABCDMR Apple Address Book Mail Recent
6 Rozszerzenie pliku ABS Absolute Database File
7 Rozszerzenie pliku ACAD AutoCAD Database
8 Rozszerzenie pliku ACCDB Access 2007 Database File
9 Rozszerzenie pliku ACCDC Microsoft Access Signed Package
10 Rozszerzenie pliku ACCDE Access Execute Only Database
11 Rozszerzenie pliku ACCDR Access Runtime Application
12 Rozszerzenie pliku ACCDT Microsoft Access Database Template
13 Rozszerzenie pliku ACCDW Microsoft Access Database Link File
14 Rozszerzenie pliku ACCFT Microsoft Access Data Type Template
15 Rozszerzenie pliku ADB Alpha Five Database File
16 Rozszerzenie pliku ADE Access Project Extension
17 Rozszerzenie pliku ADN Access Blank Project Template
18 Rozszerzenie pliku ADP Access Project
19 Rozszerzenie pliku AFO Advanced File Organizer Catalog
20 Rozszerzenie pliku ALF ACT! Lookup File
21 Rozszerzenie pliku ALN LexNavigator Database Update
22 Rozszerzenie pliku APX Borland C++ appexpert database file
23 Rozszerzenie pliku AQC AquaChem Database
24 Rozszerzenie pliku ASK askSam Database
25 Rozszerzenie pliku ATO ATO Modeler Project
26 Rozszerzenie pliku AUC AUC Database
27 Rozszerzenie pliku AVG AVG Antivirus Virus Database
28 Rozszerzenie pliku BES MOBY Database
29 Rozszerzenie pliku BFI Blaise Index
30 Rozszerzenie pliku BSWX Microsoft Office PerformancePoint Server Database
31 Rozszerzenie pliku BTK CLwin Tekton Database
32 Rozszerzenie pliku BTR Btrieve Database File
33 Rozszerzenie pliku BTREE Apple Mac OS HFS+ B-tree
34 Rozszerzenie pliku C2E Chinese Dictionary Index
35 Rozszerzenie pliku CAJ China Academic Journals Full-text Database
36 Rozszerzenie pliku CDB Symbian Phonebook Database
37 Rozszerzenie pliku CKA Comfort Keys Database
38 Rozszerzenie pliku CKP Ingres Database Checkpoint data
39 Rozszerzenie pliku CMA TM1 Exported Cube File
40 Rozszerzenie pliku CMDB ANSYS CFX Mesh Database
41 Rozszerzenie pliku CRB BigOven Recipe Database
42 Rozszerzenie pliku CRYPT6 WhatsApp Messenger Encrypted Message Database Backup
43 Rozszerzenie pliku CSQ Microsoft FoxPro Queries
44 Rozszerzenie pliku DAB OrangeCD Catalog Database
45 Rozszerzenie pliku DACONNECTIONS RemObjects Data Abstract Connections File
46 Rozszerzenie pliku DACPAC SQL Server Data Tier Application Package
47 Rozszerzenie pliku DAD RemObjects Data Abstract Driver File
48 Rozszerzenie pliku DADIAGRAMS RemObjects Data Abstract Data Diagrams File
49 Rozszerzenie pliku DASCHEMA Data Abstract database schema file
50 Rozszerzenie pliku DB Database File
51 Rozszerzenie pliku DB-JOURNAL SQLite Database Journal
52 Rozszerzenie pliku DB-SHM SQLite Database Shared Memory File
53 Rozszerzenie pliku DB-WAL SQLite Database Write-Ahead Log File
54 Rozszerzenie pliku DB2 dBASE II Database
55 Rozszerzenie pliku DB3 SQLite Database File
56 Rozszerzenie pliku DB3-JOURNAL SQLite Temporary Database Journal
57 Rozszerzenie pliku DBC OrCAD capture CIS database configuration file
58 Rozszerzenie pliku DBF Database File
59 Rozszerzenie pliku DBS SQLBase Database File
60 Rozszerzenie pliku DBT Database Text File
61 Rozszerzenie pliku DBV Database Variable Field
62 Rozszerzenie pliku DCB Concordance Database File
63 Rozszerzenie pliku DCX FoxPro Database Index
64 Rozszerzenie pliku DDL Data Definition Language File
65 Rozszerzenie pliku DEVX E-sword Devotional
66 Rozszerzenie pliku DLK Xprotect License Code List
67 Rozszerzenie pliku DP1 DataPower Database File
68 Rozszerzenie pliku DQY Excel Query File
69 Rozszerzenie pliku DSDB ANSYS CFX Simulation Database
70 Rozszerzenie pliku DSN Database Source Name File
71 Rozszerzenie pliku DTF ACDSee thumbnail database file
72 Rozszerzenie pliku DTSX DTS Settings File
73 Rozszerzenie pliku DWN FrameWork database file
74 Rozszerzenie pliku DXL Domino XML Language File
75 Rozszerzenie pliku ECFG ESRI XML Zipped Database
76 Rozszerzenie pliku ECO ECCO Database File
77 Rozszerzenie pliku ECX ECCO Corrupted Database File
78 Rozszerzenie pliku EDB Exchange Information Store Database
79 Rozszerzenie pliku EXB Evernote database file
80 Rozszerzenie pliku F+DB Microsoft FoxPro Database
81 Rozszerzenie pliku F2B ProntoGERBER-CONNECTION Board Database
82 Rozszerzenie pliku FDB Database file
83 Rozszerzenie pliku FDL Corel Paradox Secondary Index
84 Rozszerzenie pliku FIC WinDev Hyper File Database
85 Rozszerzenie pliku FM5 FileMaker 5 Database
86 Rozszerzenie pliku FMK4 FileMaker For Mac
87 Rozszerzenie pliku FMP12 FileMaker Pro 12 Database
88 Rozszerzenie pliku FMPR FileMaker Pro Mac
89 Rozszerzenie pliku FMPSL FileMaker Pro 12 Snapshot Link
90 Rozszerzenie pliku FMT Database format file
91 Rozszerzenie pliku FOC FOCUS Database
92 Rozszerzenie pliku FOL PFS First Choice Database File
93 Rozszerzenie pliku FP4 FileMaker Pro 4 Database
94 Rozszerzenie pliku FP5 FileMaker Pro 5 Database
95 Rozszerzenie pliku FP7 FileMaker Pro 7+ Database
96 Rozszerzenie pliku FPT FileMaker Pro Database Memo File
97 Rozszerzenie pliku FRM MySQL Database Format File
98 Rozszerzenie pliku FW3 FrameWork III Database
99 Rozszerzenie pliku FXP Visual FoxPro compiled database file
100 Rozszerzenie pliku G Corel Paradox file
101 Rozszerzenie pliku GDB InterBase Database File
102 Rozszerzenie pliku GWI GroupWise Database Shortcut File
103 Rozszerzenie pliku HDB HansaWorld Database File
104 Rozszerzenie pliku HIS FindinSite Database Definition File
105 Rozszerzenie pliku HND HNSKY Deep Sky Database
106 Rozszerzenie pliku IB InterBase Database
107 Rozszerzenie pliku IBD MySQL InnoDB Database Table
108 Rozszerzenie pliku IDB2 InfoStat Database
109 Rozszerzenie pliku IFLV InfoLevin Database
110 Rozszerzenie pliku IHX IN-HEH Timeline Database
111 Rozszerzenie pliku IPDB IP Address Tracker IP Database
112 Rozszerzenie pliku ITDB iTunes Database File
113 Rozszerzenie pliku ITW InTouch With Database File
114 Rozszerzenie pliku IVC iView MediaPro catalogue file
115 Rozszerzenie pliku IWC Installwatch Database
116 Rozszerzenie pliku IXL DB/TextWorks Database Indexed List
117 Rozszerzenie pliku JOML JOOB Object Modelling Language
118 Rozszerzenie pliku JTX ESE Transaction Log
119 Rozszerzenie pliku K10 DataFlex Index
120 Rozszerzenie pliku K14 DataFlex Index
121 Rozszerzenie pliku K6 DataFlex Index
122 Rozszerzenie pliku K9 DataFlex Index
123 Rozszerzenie pliku KDB Keypass Database File
124 Rozszerzenie pliku KEXI Kexi Database
125 Rozszerzenie pliku KEXIC Kexi Database Connection File
126 Rozszerzenie pliku KEXIS Kexi Database Shortcut File
127 Rozszerzenie pliku KEYSTORE Java Keytool Key Database
128 Rozszerzenie pliku KSEQS Kestrel Sequence Database
129 Rozszerzenie pliku LBL Database label file format
130 Rozszerzenie pliku LGC SimpleK Database File
131 Rozszerzenie pliku LSL Corel Paradox file
132 Rozszerzenie pliku LWX Lightwright Database
133 Rozszerzenie pliku LZK LoizziTimeControl Database
134 Rozszerzenie pliku MAQ Microsoft Access Query
135 Rozszerzenie pliku MARSHAL Marshal Data Migration Model File
136 Rozszerzenie pliku MAV Access View File
137 Rozszerzenie pliku MAW Access Data Access Page
138 Rozszerzenie pliku MBDB Apple IOS Backup Manifest
139 Rozszerzenie pliku MDB Microsoft Access Database
140 Rozszerzenie pliku MDBHTML Microsoft Access Database HTML File
141 Rozszerzenie pliku MDBX Access Based Database
142 Rozszerzenie pliku MDN Blank Access Database Template
143 Rozszerzenie pliku MDT GeoMedia Access Database Template
144 Rozszerzenie pliku MFK Memsoft OS/2 Database
145 Rozszerzenie pliku MPD Microsoft Project Database
146 Rozszerzenie pliku MPDB Windows Media Player Database
147 Rozszerzenie pliku MRG MySQL Merge File
148 Rozszerzenie pliku MSMESSAGESTORE Windows Mail Message Information Database
149 Rozszerzenie pliku MTC MediaTracker Database
150 Rozszerzenie pliku MTN Match! Database
151 Rozszerzenie pliku MUD Textease multi user database
152 Rozszerzenie pliku MWB MySQL Workbench Document
153 Rozszerzenie pliku MYD MySQL Database Data File
154 Rozszerzenie pliku NDF SQL Server Secondary Database File
155 Rozszerzenie pliku NOPE Navicat For Oracle Exported Table
156 Rozszerzenie pliku NS2 Lotus Notes 2 Database
157 Rozszerzenie pliku NS3 Lotus Notes 3 Database
158 Rozszerzenie pliku NS4 Lotus Notes 4 Database
159 Rozszerzenie pliku NSF Lotus Notes Database
160 Rozszerzenie pliku NSPE Navicat For SQL Server Exported Table
161 Rozszerzenie pliku NSX Apollo Server Database Index
162 Rozszerzenie pliku NTX Clipper database index file
163 Rozszerzenie pliku NV2 NewViews 2 Database File
164 Rozszerzenie pliku NYF myBase Database File
165 Rozszerzenie pliku OD2 Omnis 5 Database
166 Rozszerzenie pliku OD3 Omnis Studio Database
167 Rozszerzenie pliku OD4-9 Omnis5 Database
168 Rozszerzenie pliku ODB OpenDocument Database
169 Rozszerzenie pliku OLK14DBHEADER Microsoft Outlook 2011 For Mac Database
170 Rozszerzenie pliku OPT MySQL database data file
171 Rozszerzenie pliku OQY Excel OLAP Query File
172 Rozszerzenie pliku ORA Oracle Database Configuration File
173 Rozszerzenie pliku ORX RadiantOne VDS Database Schema
174 Rozszerzenie pliku OV OpenInsight Database Overflow
175 Rozszerzenie pliku OWC OutWit Catch Database
176 Rozszerzenie pliku P96 Win96 Database File
177 Rozszerzenie pliku P97 Win97 Database File
178 Rozszerzenie pliku PAN Panorama Database File
179 Rozszerzenie pliku PCS Microsoft PowerPoint picture storage file
180 Rozszerzenie pliku PD Corel Paradox table file
181 Rozszerzenie pliku PDB Program Database
182 Rozszerzenie pliku PDT ProCite Database
183 Rozszerzenie pliku PNZ Panorama Database Set
184 Rozszerzenie pliku PSAFE3 Password Safe Database
185 Rozszerzenie pliku PX Corel Paradox primary database index
186 Rozszerzenie pliku QBQUERY MySQL Query Browser Saved SQL Query Command
187 Rozszerzenie pliku QD7 Omnis Quartz Segment 7 Data
188 Rozszerzenie pliku QD8 Omnis Quartz Segment 8 Data
189 Rozszerzenie pliku QD9 Omnis Quartz Segment 9 Data
190 Rozszerzenie pliku QMF IBM Lotus Approach Database Query
191 Rozszerzenie pliku QRY Query File
192 Rozszerzenie pliku R2K Repertoire 2000 Music Database
193 Rozszerzenie pliku RDL Corel Paradox file
194 Rozszerzenie pliku RLN Alpha Four Database
195 Rozszerzenie pliku RSD RealSQLDatabase File
196 Rozszerzenie pliku SAS7BDAT SAS Database
197 Rozszerzenie pliku SDB OpenOffice Base database file
198 Rozszerzenie pliku SDL Corel Paradox script file
199 Rozszerzenie pliku SLIFE Slife Database
200 Rozszerzenie pliku SOCIALPHONEBOOK Sony Xperia Google Android Contact
201 Rozszerzenie pliku SPQ SPSS Database Query File
202 Rozszerzenie pliku SQL Structured Query Language Data File
203 Rozszerzenie pliku SQLITE SQLite Database File
204 Rozszerzenie pliku SQLITE3 SQLite 3 Database File
205 Rozszerzenie pliku SQLITEDB SQLite Database
206 Rozszerzenie pliku SQLITEDB-SHM SQLite Database Shared Memory
207 Rozszerzenie pliku SRL Arquitienda Local Database
208 Rozszerzenie pliku SWDB ClarisWorks 3 And 4 Database
209 Rozszerzenie pliku TBM DB/TextWorks database menu screen
210 Rozszerzenie pliku TE Textease CT Database File
211 Rozszerzenie pliku TEACHER SMART Response Teacher Database File
212 Rozszerzenie pliku THUMBDATA-IDX3 Android Thumbnail Index
213 Rozszerzenie pliku TMZ Medigraph Compressed Database
214 Rozszerzenie pliku TOM MediGraph Database
215 Rozszerzenie pliku TRC Oracle Trace File
216 Rozszerzenie pliku UDB Dynamics AX User Database File
217 Rozszerzenie pliku UDL Microsoft Universal Data Link File
218 Rozszerzenie pliku UDS FIMware database file
219 Rozszerzenie pliku USR FileMaker Pro Database File
220 Rozszerzenie pliku V12 All The Right Type Database File
221 Rozszerzenie pliku VDB3 VistaDB Database
222 Rozszerzenie pliku VFA FontLab Database
223 Rozszerzenie pliku VIS Visual Importer Script
224 Rozszerzenie pliku W5S Winamp CDDB Database
225 Rozszerzenie pliku WD2 Info Select Database
226 Rozszerzenie pliku WDB Microsoft Works Database
227 Rozszerzenie pliku WMDB Windows Media Database File
228 Rozszerzenie pliku XLD Excel Database File
229 Rozszerzenie pliku XSL Microsoft SharePoint WorkSpace Groove database file
230 Rozszerzenie pliku ZBD Canon Zoom Browser Database
231 Rozszerzenie pliku ZODB Zope Object Database
232 Rozszerzenie pliku ZRD ZEMAX Ray Database
233 Rozszerzenie pliku ^^^ Pervasive.SQL Database File
234 Rozszerzenie pliku ~AP Borland C++ Old AppExpert Project Database