Pliki baz danych
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $ER GroupWise Database
2 Rozszerzenie pliku 4DC 4th Dimension Compiled Structure
3 Rozszerzenie pliku 4DD 4th Dimension Database Data File
4 Rozszerzenie pliku 4DL 4th Dimension Database Log File
5 Rozszerzenie pliku ABS Absolute Database File
6 Rozszerzenie pliku ACAD AutoCAD Database
7 Rozszerzenie pliku ACCDB Access 2007 Database File
8 Rozszerzenie pliku ACCDC Microsoft Access Signed Package
9 Rozszerzenie pliku ACCDE Access Execute Only Database
10 Rozszerzenie pliku ACCDR Access Runtime Application
11 Rozszerzenie pliku ACCDT Microsoft Access Database Template
12 Rozszerzenie pliku ACCDW Microsoft Access Database Link File
13 Rozszerzenie pliku ACCFT Microsoft Access Data Type Template
14 Rozszerzenie pliku ADB Alpha Five Database File
15 Rozszerzenie pliku ADE Access Project Extension
16 Rozszerzenie pliku ADN Access Blank Project Template
17 Rozszerzenie pliku ADP Access Project
18 Rozszerzenie pliku AFO Advanced File Organizer Catalog
19 Rozszerzenie pliku ALF ACT! Lookup File
20 Rozszerzenie pliku ALN LexNavigator Database Update
21 Rozszerzenie pliku APX Borland C++ appexpert database file
22 Rozszerzenie pliku AQC AquaChem Database
23 Rozszerzenie pliku ASK askSam Database
24 Rozszerzenie pliku AVG AVG Antivirus Virus Database
25 Rozszerzenie pliku BES MOBY Database
26 Rozszerzenie pliku BFI Blaise Index
27 Rozszerzenie pliku BTK CLwin Tekton Database
28 Rozszerzenie pliku BTR Btrieve Database File
29 Rozszerzenie pliku BTREE Apple Mac OS HFS+ B-tree
30 Rozszerzenie pliku C2E Chinese Dictionary Index
31 Rozszerzenie pliku CAJ China Academic Journals Full-text Database
32 Rozszerzenie pliku CDB Symbian Phonebook Database
33 Rozszerzenie pliku CKA Comfort Keys Database
34 Rozszerzenie pliku CKP Ingres Database Checkpoint data
35 Rozszerzenie pliku CMA TM1 Exported Cube File
36 Rozszerzenie pliku CMDB ANSYS CFX Mesh Database
37 Rozszerzenie pliku CRB BigOven Recipe Database
38 Rozszerzenie pliku CSQ Microsoft FoxPro Queries
39 Rozszerzenie pliku DAB OrangeCD Catalog Database
40 Rozszerzenie pliku DACONNECTIONS RemObjects Data Abstract Connections File
41 Rozszerzenie pliku DACPAC SQL Server Data Tier Application Package
42 Rozszerzenie pliku DAD RemObjects Data Abstract Driver File
43 Rozszerzenie pliku DADIAGRAMS RemObjects Data Abstract Data Diagrams File
44 Rozszerzenie pliku DASCHEMA Data Abstract database schema file
45 Rozszerzenie pliku DB Database File
46 Rozszerzenie pliku DB-JOURNAL SQLite Database Journal
47 Rozszerzenie pliku DB-SHM SQLite Database Shared Memory File
48 Rozszerzenie pliku DB-WAL SQLite Database Write-Ahead Log File
49 Rozszerzenie pliku DB2 dBASE II Database
50 Rozszerzenie pliku DB3 SQLite Database File
51 Rozszerzenie pliku DB3-JOURNAL SQLite Temporary Database Journal
52 Rozszerzenie pliku DBC OrCAD capture CIS database configuration file
53 Rozszerzenie pliku DBF Database File
54 Rozszerzenie pliku DBS SQLBase Database File
55 Rozszerzenie pliku DBT Database Text File
56 Rozszerzenie pliku DBV Database Variable Field
57 Rozszerzenie pliku DCB Concordance Database File
58 Rozszerzenie pliku DCX FoxPro Database Index
59 Rozszerzenie pliku DDL Data Definition Language File
60 Rozszerzenie pliku DEVX E-sword Devotional
61 Rozszerzenie pliku DLK Xprotect License Code List
62 Rozszerzenie pliku DP1 DataPower Database File
63 Rozszerzenie pliku DQY Excel Query File
64 Rozszerzenie pliku DSDB ANSYS CFX Simulation Database
65 Rozszerzenie pliku DSN Database Source Name File
66 Rozszerzenie pliku DTF ACDSee thumbnail database file
67 Rozszerzenie pliku DTSX DTS Settings File
68 Rozszerzenie pliku DWN FrameWork database file
69 Rozszerzenie pliku DXL Domino XML Language File
70 Rozszerzenie pliku ECFG ESRI XML Zipped Database
71 Rozszerzenie pliku ECO ECCO Database File
72 Rozszerzenie pliku ECX ECCO Corrupted Database File
73 Rozszerzenie pliku EDB Exchange Information Store Database
74 Rozszerzenie pliku EXB Evernote database file
75 Rozszerzenie pliku F+DB Microsoft FoxPro Database
76 Rozszerzenie pliku F2B ProntoGERBER-CONNECTION Board Database
77 Rozszerzenie pliku FDB Database file
78 Rozszerzenie pliku FDL Corel Paradox Secondary Index
79 Rozszerzenie pliku FIC WinDev Hyper File Database
80 Rozszerzenie pliku FM5 FileMaker 5 Database
81 Rozszerzenie pliku FMK4 FileMaker For Mac
82 Rozszerzenie pliku FMP12 FileMaker Pro 12 Database
83 Rozszerzenie pliku FMPSL FileMaker Pro 12 Snapshot Link
84 Rozszerzenie pliku FMT Database format file
85 Rozszerzenie pliku FOL PFS First Choice Database File
86 Rozszerzenie pliku FP4 FileMaker Pro 4 Database
87 Rozszerzenie pliku FP5 FileMaker Pro 5 Database
88 Rozszerzenie pliku FP7 FileMaker Pro 7+ Database
89 Rozszerzenie pliku FPT FileMaker Pro Database Memo File
90 Rozszerzenie pliku FRM MySQL Database Format File
91 Rozszerzenie pliku FW3 FrameWork III Database
92 Rozszerzenie pliku FXP Visual FoxPro compiled database file
93 Rozszerzenie pliku G Corel Paradox file
94 Rozszerzenie pliku GDB InterBase Database File
95 Rozszerzenie pliku GWI GroupWise Database Shortcut File
96 Rozszerzenie pliku HDB HansaWorld Database File
97 Rozszerzenie pliku HIS FindinSite Database Definition File
98 Rozszerzenie pliku HND HNSKY Deep Sky Database
99 Rozszerzenie pliku IB InterBase Database
100 Rozszerzenie pliku IBD MySQL InnoDB Database Table
101 Rozszerzenie pliku IFLV InfoLevin Database
102 Rozszerzenie pliku IHX IN-HEH Timeline Database
103 Rozszerzenie pliku IPDB IP Address Tracker IP Database
104 Rozszerzenie pliku ITDB iTunes Database File
105 Rozszerzenie pliku ITW InTouch With Database File
106 Rozszerzenie pliku IVC iView MediaPro catalogue file
107 Rozszerzenie pliku IWC Installwatch Database
108 Rozszerzenie pliku IXL DB/TextWorks Database Indexed List
109 Rozszerzenie pliku JOML JOOB Object Modelling Language
110 Rozszerzenie pliku JTX ESE Transaction Log
111 Rozszerzenie pliku K10 DataFlex Index
112 Rozszerzenie pliku K14 DataFlex Index
113 Rozszerzenie pliku K6 DataFlex Index
114 Rozszerzenie pliku K9 DataFlex Index
115 Rozszerzenie pliku KDB Keypass Database File
116 Rozszerzenie pliku KEXI Kexi Database
117 Rozszerzenie pliku KEXIC Kexi Database Connection File
118 Rozszerzenie pliku KEXIS Kexi Database Shortcut File
119 Rozszerzenie pliku KEYSTORE Java Keytool Key Database
120 Rozszerzenie pliku KSEQS Kestrel Sequence Database
121 Rozszerzenie pliku LBL Database label file format
122 Rozszerzenie pliku LGC SimpleK Database File
123 Rozszerzenie pliku LSL Corel Paradox file
124 Rozszerzenie pliku LWX Lightwright Database
125 Rozszerzenie pliku LZK LoizziTimeControl Database
126 Rozszerzenie pliku MAQ Microsoft Access Query
127 Rozszerzenie pliku MARSHAL Marshal Data Migration Model File
128 Rozszerzenie pliku MAV Access View File
129 Rozszerzenie pliku MAW Access Data Access Page
130 Rozszerzenie pliku MBDB Apple IOS Backup Manifest
131 Rozszerzenie pliku MDB Microsoft Access Database
132 Rozszerzenie pliku MDBHTML Microsoft Access Database HTML File
133 Rozszerzenie pliku MDBX Access Based Database
134 Rozszerzenie pliku MDN Blank Access Database Template
135 Rozszerzenie pliku MDT GeoMedia Access Database Template
136 Rozszerzenie pliku MFK Memsoft OS/2 Database
137 Rozszerzenie pliku MPD Microsoft Project Database
138 Rozszerzenie pliku MPDB Windows Media Player Database
139 Rozszerzenie pliku MRG MySQL Merge File
140 Rozszerzenie pliku MSMESSAGESTORE Windows Mail Message Information Database
141 Rozszerzenie pliku MTC MediaTracker Database
142 Rozszerzenie pliku MTN Match! Database
143 Rozszerzenie pliku MUD Textease multi user database
144 Rozszerzenie pliku MWB MySQL Workbench Document
145 Rozszerzenie pliku MYD MySQL Database Data File
146 Rozszerzenie pliku NDF SQL Server Secondary Database File
147 Rozszerzenie pliku NOPE Navicat For Oracle Exported Table
148 Rozszerzenie pliku NS2 Lotus Notes 2 Database
149 Rozszerzenie pliku NS3 Lotus Notes 3 Database
150 Rozszerzenie pliku NS4 Lotus Notes 4 Database
151 Rozszerzenie pliku NSF Lotus Notes Database
152 Rozszerzenie pliku NSPE Navicat For SQL Server Exported Table
153 Rozszerzenie pliku NTX Clipper database index file
154 Rozszerzenie pliku NV2 NewViews 2 Database File
155 Rozszerzenie pliku NYF myBase Database File
156 Rozszerzenie pliku OD2 Omnis 5 Database
157 Rozszerzenie pliku OD3 Omnis Studio Database
158 Rozszerzenie pliku OD4-9 Omnis5 Database
159 Rozszerzenie pliku ODB OpenDocument Database
160 Rozszerzenie pliku OLK14DBHEADER Microsoft Outlook 2011 For Mac Database
161 Rozszerzenie pliku OPT MySQL database data file
162 Rozszerzenie pliku OQY Excel OLAP Query File
163 Rozszerzenie pliku ORA Oracle Database Configuration File
164 Rozszerzenie pliku ORX RadiantOne VDS Database Schema
165 Rozszerzenie pliku OV OpenInsight Database Overflow
166 Rozszerzenie pliku OWC OutWit Catch Database
167 Rozszerzenie pliku P96 Win96 Database File
168 Rozszerzenie pliku P97 Win97 Database File
169 Rozszerzenie pliku PAN Panorama Database File
170 Rozszerzenie pliku PCS Microsoft PowerPoint picture storage file
171 Rozszerzenie pliku PD Corel Paradox table file
172 Rozszerzenie pliku PDB Program Database
173 Rozszerzenie pliku PNZ Panorama Database Set
174 Rozszerzenie pliku PSAFE3 Password Safe Database
175 Rozszerzenie pliku PX Corel Paradox primary database index
176 Rozszerzenie pliku QBQUERY MySQL Query Browser Saved SQL Query Command
177 Rozszerzenie pliku QD7 Omnis Quartz Segment 7 Data
178 Rozszerzenie pliku QD8 Omnis Quartz Segment 8 Data
179 Rozszerzenie pliku QD9 Omnis Quartz Segment 9 Data
180 Rozszerzenie pliku QMF IBM Lotus Approach Database Query
181 Rozszerzenie pliku QRY Query File
182 Rozszerzenie pliku R2K Repertoire 2000 Music Database
183 Rozszerzenie pliku RDL Corel Paradox file
184 Rozszerzenie pliku RSD RealSQLDatabase File
185 Rozszerzenie pliku SDB OpenOffice Base database file
186 Rozszerzenie pliku SDL Corel Paradox script file
187 Rozszerzenie pliku SOCIALPHONEBOOK Sony Xperia Google Android Contact
188 Rozszerzenie pliku SPQ SPSS Database Query File
189 Rozszerzenie pliku SQL Structured Query Language Data File
190 Rozszerzenie pliku SQLITE SQLite Database File
191 Rozszerzenie pliku SQLITE3 SQLite 3 Database File
192 Rozszerzenie pliku SQLITEDB SQLite Database
193 Rozszerzenie pliku SRL Arquitienda Local Database
194 Rozszerzenie pliku TBM DB/TextWorks database menu screen
195 Rozszerzenie pliku TE Textease CT Database File
196 Rozszerzenie pliku TEACHER SMART Response Teacher Database File
197 Rozszerzenie pliku THUMBDATA-IDX3 Android Thumbnail Index
198 Rozszerzenie pliku TMZ Medigraph Compressed Database
199 Rozszerzenie pliku TOM MediGraph Database
200 Rozszerzenie pliku TRC Oracle Trace File
201 Rozszerzenie pliku UDB Dynamics AX User Database File
202 Rozszerzenie pliku UDL Microsoft Universal Data Link File
203 Rozszerzenie pliku UDS FIMware database file
204 Rozszerzenie pliku USR FileMaker Pro Database File
205 Rozszerzenie pliku V12 All The Right Type Database File
206 Rozszerzenie pliku VDB3 VistaDB Database
207 Rozszerzenie pliku VIS Visual Importer Script
208 Rozszerzenie pliku W5S Winamp CDDB Database
209 Rozszerzenie pliku WDB Microsoft Works Database
210 Rozszerzenie pliku WMDB Windows Media Database File
211 Rozszerzenie pliku XLD Excel Database File
212 Rozszerzenie pliku XSL Microsoft SharePoint WorkSpace Groove database file
213 Rozszerzenie pliku ZBD Canon Zoom Browser Database
214 Rozszerzenie pliku ^^^ Pervasive.SQL Database File
215 Rozszerzenie pliku ~AP Borland C++ Old AppExpert Project Database