Pliki czcionek
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $ON Steinberg Cubase Fonts Compressed
2 Rozszerzenie pliku $TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
3 Rozszerzenie pliku 075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
4 Rozszerzenie pliku 085 Corel Ventura Publisher 85x85 Dpi Font
5 Rozszerzenie pliku 091 Corel Ventura Publisher 91x91 Dpi Font
6 Rozszerzenie pliku 096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
7 Rozszerzenie pliku 0B Adobe PageMaker Printer Font
8 Rozszerzenie pliku 12U Adobe PageMaker Font
9 Rozszerzenie pliku 15U Adobe PageMaker Printer Font
10 Rozszerzenie pliku 75 Ventura Publisher 75x75 Dpi Display Font
11 Rozszerzenie pliku 85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
12 Rozszerzenie pliku 8M Adobe PageMaker Math 8 Printer Font
13 Rozszerzenie pliku 8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
14 Rozszerzenie pliku 91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
15 Rozszerzenie pliku 96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
16 Rozszerzenie pliku ACFM Adobe Composite Font Metrics File
17 Rozszerzenie pliku AFM Adobe Font Metrics File
18 Rozszerzenie pliku AMFM Adobe Multiple Font Metrics File
19 Rozszerzenie pliku AUF Alphacam User Font
20 Rozszerzenie pliku B30 Ventura Publisher Printer Font
21 Rozszerzenie pliku BDF Glyph Bitmap Distribution Format
22 Rozszerzenie pliku CFN Calamus Font Data
23 Rozszerzenie pliku CGA Ventura Publisher CGA display font
24 Rozszerzenie pliku CLAF Claris Font
25 Rozszerzenie pliku COMPOSITEFONT Windows Composite Font File
26 Rozszerzenie pliku DFONT Mac OS X Data Fork Font
27 Rozszerzenie pliku EFT ChiWriter High Resolution Screen Font
28 Rozszerzenie pliku EOT Embedded OpenType font file
29 Rozszerzenie pliku EUF Private Character Editor File
30 Rozszerzenie pliku F06 DOS Screen Text 6 Pixels Height Font
31 Rozszerzenie pliku F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
32 Rozszerzenie pliku F09 DOS Screen Text 9 Pixels Height Font
33 Rozszerzenie pliku F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
34 Rozszerzenie pliku F11 DOS Screen Text 11 Pixels Height Font
35 Rozszerzenie pliku F12 DOS Screen Text 12 Pixel Height Font
36 Rozszerzenie pliku F13 Dos Screen Text 13 Pixels Height Font
37 Rozszerzenie pliku F16 DOS Screen Text 16 Pixels Height Font
38 Rozszerzenie pliku F3F Crazy Machines Font File
39 Rozszerzenie pliku FFIL Mac Font Suitcase
40 Rozszerzenie pliku FN3 Harvard Graphics 3.0 Font
41 Rozszerzenie pliku FNN DOS Screen Text Font
42 Rozszerzenie pliku FNT Windows Font File
43 Rozszerzenie pliku FO1 Borland Turbo C Font
44 Rozszerzenie pliku FO2 Borland Turbo C Font
45 Rozszerzenie pliku FON Microsoft Windows bitmap font file
46 Rozszerzenie pliku FONT Font Data
47 Rozszerzenie pliku FOT Font Resource File
48 Rozszerzenie pliku FRS Corel WordPerfect screen font resource file
49 Rozszerzenie pliku FTM Micrografx font file
50 Rozszerzenie pliku FXR Oracle Font Cross-reference
51 Rozszerzenie pliku GDR Symbian OS Font File
52 Rozszerzenie pliku GF METAFONT Bitmap File
53 Rozszerzenie pliku GFT NeoPaint Font
54 Rozszerzenie pliku GSF Ghostscript Fonts
55 Rozszerzenie pliku GXF General CADD Pro Font File
56 Rozszerzenie pliku LFT ChiWriter Laser Printer Font
57 Rozszerzenie pliku LWFN Adobe Type 1 Mac Font File
58 Rozszerzenie pliku MCF Mathcad font file
59 Rozszerzenie pliku MFD Adobe Multiple Master Font Metrics Directory
60 Rozszerzenie pliku MFM VTeX Multiple Master Font Metrics
61 Rozszerzenie pliku MRF Macintosh Font
62 Rozszerzenie pliku NFTR Nintendo DS Font Type File
63 Rozszerzenie pliku ODTTF Microsoft Office Document Embedded Font
64 Rozszerzenie pliku OTF OpenType Font
65 Rozszerzenie pliku PFA Printer Font ASCII File
66 Rozszerzenie pliku PFB Printer Font Binary File
67 Rozszerzenie pliku PFM Printer Font Metrics File
68 Rozszerzenie pliku QFN Apple QuickTime Font
69 Rozszerzenie pliku R8? Microsoft Word For DOS Font
70 Rozszerzenie pliku SFD SoundStage sound data file
71 Rozszerzenie pliku SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
72 Rozszerzenie pliku SFN EasySIGN Font
73 Rozszerzenie pliku SFP Soft Font Printer File
74 Rozszerzenie pliku SUIT Macintosh Font Suitcase
75 Rozszerzenie pliku T2 TrueType font file
76 Rozszerzenie pliku TB1 Borland Turbo C Font
77 Rozszerzenie pliku TB2 Borland Turbo C Font
78 Rozszerzenie pliku TFM TeX Font Metric File
79 Rozszerzenie pliku TMF Corel WordPerfect Tagged Font Metric
80 Rozszerzenie pliku TTC TrueType Font Collection
81 Rozszerzenie pliku TTE Private Character Editor File
82 Rozszerzenie pliku TTF TrueType Font
83 Rozszerzenie pliku US? Microsoft Word Font
84 Rozszerzenie pliku VFB FontLab Studio Font File
85 Rozszerzenie pliku VFM Ventura Publisher Font Metrics
86 Rozszerzenie pliku VLW Processing Font File
87 Rozszerzenie pliku VNF Vision Numeric Font
88 Rozszerzenie pliku W30 Ventura Publisher Printer Font
89 Rozszerzenie pliku WNF CorelDRAW Outline Font Description
90 Rozszerzenie pliku WOFF Web Open Font Format File
91 Rozszerzenie pliku XFC X-Fonter Font Collection
92 Rozszerzenie pliku XFN Ventura Printer Font
93 Rozszerzenie pliku XFR Ventura Publisher bitmap editor font file
94 Rozszerzenie pliku YTF Google Picasa Font Cache
95 Rozszerzenie pliku _V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics