Pliki czcionek

#Rozszerzenie plikuPełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $ON Steinberg Cubase Fonts Compressed
2 Rozszerzenie pliku $TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
3 Rozszerzenie pliku 075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
4 Rozszerzenie pliku 085 Corel Ventura Publisher 85x85 Dpi Font
5 Rozszerzenie pliku 091 Corel Ventura Publisher 91x91 Dpi Font
6 Rozszerzenie pliku 096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
7 Rozszerzenie pliku 0B Adobe PageMaker Printer Font
8 Rozszerzenie pliku 12U Adobe PageMaker Font
9 Rozszerzenie pliku 15U Adobe PageMaker Printer Font
10 Rozszerzenie pliku 75 Ventura Publisher 75x75 Dpi Display Font
11 Rozszerzenie pliku 85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
12 Rozszerzenie pliku 8M Adobe PageMaker Math 8 Printer Font
13 Rozszerzenie pliku 8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
14 Rozszerzenie pliku 91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
15 Rozszerzenie pliku 96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
16 Rozszerzenie pliku ACFM Adobe Composite Font Metrics Format
17 Rozszerzenie pliku AFM Adobe Font Metrics Format
18 Rozszerzenie pliku AFN ArtCAM Font
19 Rozszerzenie pliku AMFM Adobe Multiple Font Metrics Format
20 Rozszerzenie pliku AUF Alphacam User Font
21 Rozszerzenie pliku B30 Ventura Publisher Printer Font
22 Rozszerzenie pliku BDF Glyph Bitmap Distribution Format
23 Rozszerzenie pliku CFN Calamus Font Data
24 Rozszerzenie pliku CGA Ventura Publisher CGA Display Font
25 Rozszerzenie pliku CLAF Claris Font
26 Rozszerzenie pliku COMPOSITEFONT Windows Composite Font Format
27 Rozszerzenie pliku DFONT Mac OS X Data Fork Font
28 Rozszerzenie pliku EFT ChiWriter High Resolution Screen Font
29 Rozszerzenie pliku EOT Embedded OpenType Font Format
30 Rozszerzenie pliku EUF Private Character Editor Format
31 Rozszerzenie pliku F06 DOS Screen Text 6 Pixels Height Font
32 Rozszerzenie pliku F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
33 Rozszerzenie pliku F09 DOS Screen Text 9 Pixels Height Font
34 Rozszerzenie pliku F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
35 Rozszerzenie pliku F11 DOS Screen Text 11 Pixels Height Font
36 Rozszerzenie pliku F12 DOS Screen Text 12 Pixel Height Font
37 Rozszerzenie pliku F13 Dos Screen Text 13 Pixels Height Font
38 Rozszerzenie pliku F16 DOS Screen Text 16 Pixels Height Font
39 Rozszerzenie pliku F3F Crazy Machines Font Format
40 Rozszerzenie pliku FFIL Mac Font Suitcase
41 Rozszerzenie pliku FN3 Harvard Graphics 3.0 Font
42 Rozszerzenie pliku FNN DOS Screen Text Font
43 Rozszerzenie pliku FNT Windows Font Format
44 Rozszerzenie pliku FO1 Borland Turbo C Font
45 Rozszerzenie pliku FO2 Borland Turbo C Font
46 Rozszerzenie pliku FON Microsoft Windows Bitmap Font Format
47 Rozszerzenie pliku FONT Font Data
48 Rozszerzenie pliku FOT Font Resource Format
49 Rozszerzenie pliku FRS Corel WordPerfect Screen Font Resource Format
50 Rozszerzenie pliku FTM Micrografx Font Format
51 Rozszerzenie pliku FXR Oracle Font Cross-reference
52 Rozszerzenie pliku GDR Symbian OS Font Format
53 Rozszerzenie pliku GF METAFONT Bitmap Format
54 Rozszerzenie pliku GFT NeoPaint Font
55 Rozszerzenie pliku GLIF Glyph Interchange Format
56 Rozszerzenie pliku GSF Ghostscript Fonts
57 Rozszerzenie pliku GXF General CADD Pro Font Format
58 Rozszerzenie pliku LFT ChiWriter Laser Printer Font
59 Rozszerzenie pliku LWFN Adobe Type 1 Mac Font Format
60 Rozszerzenie pliku MCF Mathcad Font Format
61 Rozszerzenie pliku MFD Adobe Multiple Master Font Metrics Directory
62 Rozszerzenie pliku MFM VTeX Multiple Master Font Metrics
63 Rozszerzenie pliku MRF Macintosh Font
64 Rozszerzenie pliku NFTR Nintendo DS Font Type Format
65 Rozszerzenie pliku ODTTF Microsoft Office Document Embedded Font
66 Rozszerzenie pliku OTF OpenType Font
67 Rozszerzenie pliku PFA Printer Font ASCII Format
68 Rozszerzenie pliku PFB Printer Font Binary Format
69 Rozszerzenie pliku PFM Printer Font Metrics Format
70 Rozszerzenie pliku QFN Apple QuickTime Font
71 Rozszerzenie pliku R8? Microsoft Word For DOS Font
72 Rozszerzenie pliku SFD SoundStage Sound Data Format
73 Rozszerzenie pliku SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
74 Rozszerzenie pliku SFN EasySIGN Font
75 Rozszerzenie pliku SFP Soft Font Printer Format
76 Rozszerzenie pliku SUIT Macintosh Font Suitcase
77 Rozszerzenie pliku T2 TrueType Font Format
78 Rozszerzenie pliku TB1 Borland Turbo C Font
79 Rozszerzenie pliku TB2 Borland Turbo C Font
80 Rozszerzenie pliku TFM TeX Font Metric Format
81 Rozszerzenie pliku TMF Corel WordPerfect Tagged Font Metric
82 Rozszerzenie pliku TTC TrueType Font Collection
83 Rozszerzenie pliku TTE Private Character Editor Format
84 Rozszerzenie pliku TTF TrueType Font
85 Rozszerzenie pliku US? Microsoft Word Font
86 Rozszerzenie pliku VFB FontLab Studio Font Format
87 Rozszerzenie pliku VFM Ventura Publisher Font Metrics
88 Rozszerzenie pliku VLW Processing Font Format
89 Rozszerzenie pliku VNF Vision Numeric Font
90 Rozszerzenie pliku W30 Ventura Publisher Printer Font
91 Rozszerzenie pliku WNF CorelDRAW Outline Font Description
92 Rozszerzenie pliku WOFF Web Open Font Format Format
93 Rozszerzenie pliku XFC X-Fonter Font Collection
94 Rozszerzenie pliku XFN Ventura Printer Font
95 Rozszerzenie pliku XFR Ventura Publisher Bitmap Editor Font Format
96 Rozszerzenie pliku YTF Google Picasa Font Cache
97 Rozszerzenie pliku _V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics
Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
swm icon

SWM

Split Windows Imaging Format Format

Format pliku SWM jest używany przez program wiersza poleceń ImageX i jest ściśle powiązany z plikami Windows Imaging Format (WIM) pochodzącym...