Pliki czcionek
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $ON Steinberg Cubase Fonts Compressed
2 Rozszerzenie pliku $TF Steinberg Cubase Fonts Compressed
3 Rozszerzenie pliku 075 Corel Ventura Publisher 75x75 Dpi Font
4 Rozszerzenie pliku 085 Corel Ventura Publisher 85x85 Dpi Font
5 Rozszerzenie pliku 091 Corel Ventura Publisher 91x91 Dpi Font
6 Rozszerzenie pliku 096 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Font
7 Rozszerzenie pliku 0B Adobe PageMaker Printer Font
8 Rozszerzenie pliku 15U Adobe PageMaker Printer Font
9 Rozszerzenie pliku 85 Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font
10 Rozszerzenie pliku 8M Adobe PageMaker Math 8 Printer Font
11 Rozszerzenie pliku 8U Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font
12 Rozszerzenie pliku 91 Ventura Publisher 91x91 Dpi Display Font
13 Rozszerzenie pliku 96 Corel Ventura Publisher 96x96 Dpi Display Font
14 Rozszerzenie pliku ACFM Adobe Composite Font Metrics File
15 Rozszerzenie pliku AFM Adobe Font Metrics File
16 Rozszerzenie pliku AMFM Adobe Multiple Font Metrics File
17 Rozszerzenie pliku AUF Alphacam User Font
18 Rozszerzenie pliku B30 Ventura Publisher Printer Font
19 Rozszerzenie pliku BDF Glyph Bitmap Distribution Format
20 Rozszerzenie pliku CFN Calamus Font Data
21 Rozszerzenie pliku CGA Ventura Publisher CGA display font
22 Rozszerzenie pliku CLAF Claris Font
23 Rozszerzenie pliku COMPOSITEFONT Windows Composite Font File
24 Rozszerzenie pliku DFONT Mac OS X Data Fork Font
25 Rozszerzenie pliku EFT ChiWriter High Resolution Screen Font
26 Rozszerzenie pliku EOT Embedded OpenType font file
27 Rozszerzenie pliku EUF Private Character Editor File
28 Rozszerzenie pliku F06 DOS Screen Text 6 Pixels Height Font
29 Rozszerzenie pliku F08 DOS Screen Text 8 Pixels Height Font
30 Rozszerzenie pliku F09 DOS Screen Text 9 Pixels Height Font
31 Rozszerzenie pliku F10 DOS Screen Text 10 Pixels Height Font
32 Rozszerzenie pliku F11 DOS Screen Text 11 Pixels Height Font
33 Rozszerzenie pliku F13 Dos Screen Text 13 Pixels Height Font
34 Rozszerzenie pliku F3F Crazy Machines Font File
35 Rozszerzenie pliku FFIL Mac Font Suitcase
36 Rozszerzenie pliku FN3 Harvard Graphics 3.0 Font
37 Rozszerzenie pliku FNN DOS Screen Text Font
38 Rozszerzenie pliku FNT Windows Font File
39 Rozszerzenie pliku FO1 Borland Turbo C Font
40 Rozszerzenie pliku FO2 Borland Turbo C Font
41 Rozszerzenie pliku FON Microsoft Windows bitmap font file
42 Rozszerzenie pliku FOT Font Resource File
43 Rozszerzenie pliku FRS Corel WordPerfect screen font resource file
44 Rozszerzenie pliku FTM Micrografx font file
45 Rozszerzenie pliku FXR Oracle Font Cross-reference
46 Rozszerzenie pliku GDR Symbian OS Font File
47 Rozszerzenie pliku GF METAFONT Bitmap File
48 Rozszerzenie pliku GFT NeoPaint Font
49 Rozszerzenie pliku GSF Ghostscript Fonts
50 Rozszerzenie pliku GXF General CADD Pro Font File
51 Rozszerzenie pliku LWFN Adobe Type 1 Mac Font File
52 Rozszerzenie pliku MCF Mathcad font file
53 Rozszerzenie pliku MFD Adobe Multiple Master Font Metrics Directory
54 Rozszerzenie pliku MFM VTeX Multiple Master Font Metrics
55 Rozszerzenie pliku MRF Macintosh Font
56 Rozszerzenie pliku NFTR Nintendo DS Font Type File
57 Rozszerzenie pliku ODTTF Microsoft Office Document Embedded Font
58 Rozszerzenie pliku OTF OpenType Font
59 Rozszerzenie pliku PFA Printer Font ASCII File
60 Rozszerzenie pliku PFB Printer Font Binary File
61 Rozszerzenie pliku PFM Printer Font Metrics File
62 Rozszerzenie pliku QFN Apple QuickTime Font
63 Rozszerzenie pliku R8? Microsoft Word For DOS Font
64 Rozszerzenie pliku SFD SoundStage sound data file
65 Rozszerzenie pliku SFI Corel Ventura Publisher HP LaserJet Printer Font
66 Rozszerzenie pliku SFN EasySIGN Font
67 Rozszerzenie pliku SFP Soft Font Printer File
68 Rozszerzenie pliku SUIT Macintosh Font Suitcase
69 Rozszerzenie pliku T2 TrueType font file
70 Rozszerzenie pliku TB1 Borland Turbo C Font
71 Rozszerzenie pliku TB2 Borland Turbo C Font
72 Rozszerzenie pliku TFM TeX Font Metric File
73 Rozszerzenie pliku TMF Corel WordPerfect Tagged Font Metric
74 Rozszerzenie pliku TTC TrueType Font Collection
75 Rozszerzenie pliku TTE Private Character Editor File
76 Rozszerzenie pliku TTF TrueType Font
77 Rozszerzenie pliku US? Microsoft Word Font
78 Rozszerzenie pliku VFB FontLab Studio Font File
79 Rozszerzenie pliku VFM Ventura Publisher Font Metrics
80 Rozszerzenie pliku VLW Processing Font File
81 Rozszerzenie pliku VNF Vision Numeric Font
82 Rozszerzenie pliku W30 Ventura Publisher Printer Font
83 Rozszerzenie pliku WOFF Web Open Font Format File
84 Rozszerzenie pliku XFC X-Fonter Font Collection
85 Rozszerzenie pliku XFN Ventura Printer Font
86 Rozszerzenie pliku XFR Ventura Publisher bitmap editor font file
87 Rozszerzenie pliku YTF Google Picasa Font Cache
88 Rozszerzenie pliku _V Adobe Type Manager Japanese Font Metrics