Ikona pliku SDL

Rozszerzenie pliku SDL

Corel Paradox Script Format

Czym jest plik SDL?

SDL to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki Corel Paradox Script Format. Pliki SDL są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Windows. Format pliku SDL, podobnie jak 403 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki baz danych. Najbardziej popularnym programem do obsługi SDL jest WordPerfect Office, ale do wyboru jest jeszcze 1 rodzaje innego oprogramowania. Twórcą WordPerfect Office jest Corel Corporation, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową, aby znaleźć więcej informacji na temat pliku SDL a także programu WordPerfect Office.

Programy wspierające rozszerzenie pliku SDL

Poniżej tabela zawierająca listę programów do obsługi plików SDL. Pliki w formacie SDL mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik SDL

Jak otworzyć plik SDL?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików SDL, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Corel Paradox Script Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem SDL powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie WordPerfect Office

Install software to open SDL file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików SDL jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki SDL na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić WordPerfect Office lub inny z dostępnych programów, np. Paradox. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator WordPerfect Office i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Corel Corporation i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj WordPerfect Office do najnowszej wersji

Update software that support file extension SDLKiedy masz już zainstalowany WordPerfect Office na swoim urządzeniu, a pliki SDL nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik SDL nie jest obsługiwany przez oprogramowanie WordPerfect Office. Jednak ostatnia wydana wersja WordPerfect Office jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż pliki Corel Paradox Script Format z WordPerfect Office

Jeśli posiadasz już WordPerfect Office w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki SDL na Twoim urządzeniu. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with SDL file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku SDL
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny WordPerfect Office. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików SDL i klikając OK.
Associate software with SDL file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku SDL prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wybierz WordPerfect Office i kliknij Zmień wszystko...
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem SDL. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem SDL. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check SDL file for viruses
1. Sprwadź czy plik SDL jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik SDL został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik SDL a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik SDL jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprwadź czy plik SDL jest nieuszkodzony

Jeśli plik SDL powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem SDL z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Corel Paradox Script Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić WordPerfect Office

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku SDL. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik SDL.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Corel Paradox Script Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z SDL, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku SDL będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku SDL.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
cif icon

CIF

Easy CD Creator Disk Image

CIF to plik obrazu dysku utworzony za pomocą narzędzia Roxio Creator. Plik CIF przechowuje nie tylko kopię dysku CD, ale także informacje o str...

Last updated