Ikona pliku RSD

Rozszerzenie pliku RSD

RealSQLDatabase Format

Czym jest plik RSD?

Pliki z rozszerzeniem nazwy pliku .RSD przechowują relacyjne bazy danych używane przez oprogramowanie REALbasic. REALbasic wykorzystuje technologię SQLite do tworzenia i zarządzania bazą danych za pomocą zorientowanego obiektowo dialektu BASIC Xojo (wcześniej znanego jako REALbasic). Pojedynczy plik RSD przechowuje kompletną bazę danych wraz z relacjami między jej wpisami. Format pliku bazy danych RealSQL jest zgodny ze standardem SQLite, a operacje na bazie danych są wykonywane przy użyciu standardowych poleceń SQL zaimplementowanych w języku BASIC.

RSD są obecnie mniej popularne, ponieważ kiedy REALbasic został przejęty przez Xojo w 2013 roku, nowy format oparty na pojedynczym .sqlite został użyty w REALbasic do zapisywania plików bazy danych. Jednak niektórzy programiści pracujący w Xojo nadal używają plików RSD do zapisywania utworzonych baz danych.

Programy wspierające rozszerzenie pliku RSD

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików RSD. Pliki z rozszerzeniem RSD, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik RSD

Updated: 03/20/2022

Jak otworzyć plik RSD?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem RSD jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z RealSQLDatabase Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem RSD powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie REALbasic

Install software to open RSD file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami RSD to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z RSD w Twoim systemie operacyjnym. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz REALbasic lub jeden z programów z listy (np. Resort Recipe), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator REALbasic i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta REAL Software, Inc. i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj REALbasic do najnowszej wersji

Update software that support file extension RSDJeżeli po instalacji REALbasic nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku RSD, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja REALbasic którą posiadasz jest najbardziej aktualna Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja REALbasic może nie wspierać plików o rozszerzeniu RSD. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji REALbasic.

Krok 3. Powiąż pliki RealSQLDatabase Format z REALbasic

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki RSD z REALbasic zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with RSD file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku RSD, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny REALbasic. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików RSD i klikając OK.
Associate software with RSD file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku RSD i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wybierz REALbasic i kliknij Zmień wszystko...
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem RSD. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik RSD p

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik RSD. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check RSD file for viruses
1. Sprawdź, czy plik RSD nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik RSD jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik RSD jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik RSD został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem RSD z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik RealSQLDatabase Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić REALbasic

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku RSD. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik RSD.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z RealSQLDatabase Format. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami RSD, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Konwersja pliku RSD

Konwersje pliku z rozszerzenia RSD do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku RSD
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku RSD będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku RSD.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
ecw icon

ECW

Enhanced Compression Wavelet Image

ECW jest zastrzeżonym formatem kompresji Wavelet , zoptymalizowanym dla zdjęć lotniczych i satelitarnych opracowanych przez Earth Resource Mappi...

Last updated