Ikona pliku RPM

Rozszerzenie pliku RPM

Red Hat Package Manager Format

Czym jest plik RPM?

Pliki posiadające RPM jako rozszerzenie pliku są powiązane z systemem operacyjnym Linux. Pierwotnie format pliku RPM został stworzony dla wersji Linux systemu Ret Hat, ale w dzisiejszych czasach inne wersje systemu Linux również używają formatu pliku RPM. Pliki RPM zawierają pakiety plików, które są używane do instalowania określonej aplikacji w systemie operacyjnym Linux.

RPM jest krótką formą Red Hat Package Manager i umożliwia instalację aplikacji przeznaczonych dla systemu Linux. Pliki te są tworzone w taki sposób, że instalacja i dystrybucja aplikacji opartych na systemie Linux staje się prosta, a użytkownik końcowy nie musi zajmować się różnymi plikami wymaganymi do instalacji.

Programy wspierające rozszerzenie pliku RPM

Listę oprogramowania obsługującego pliki RPM, z podziałem na 3 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki z rozszerzeniem RPM, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Updated: 03/29/2023

Jak otworzyć plik RPM?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików RPM, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Red Hat Package Manager Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj 7-Zip

Install software to open RPM file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem RPM. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić 7-Zip lub inny z dostępnych programów, np. PeaZip, IZArc, ZipZag. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator 7-Zip i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Igor Pavlov i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj 7-Zip

Update software that support file extension RPMKiedy masz już zainstalowany 7-Zip na swoim urządzeniu, a pliki RPM nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik RPM nie jest obsługiwany przez oprogramowanie 7-Zip. Natomiast najnowsza wersja 7-Zip powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Powiąż pliki Red Hat Package Manager Format z 7-Zip

Po zainstalowaniu 7-Zip w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików RPM. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with RPM file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku RPM
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest 7-Zip i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików RPM potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with RPM file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku RPM i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem RPM. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik RPM p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem RPM. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check RPM file for viruses
1. Sprawdź, czy plik RPM nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik RPM został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik RPM jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź czy plik RPM jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli plik RPM został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem RPM z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić 7-Zip

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku RPM. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik RPM.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z Red Hat Package Manager Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików RPM.

Konwersja pliku RPM

Konwersje pliku z rozszerzenia RPM do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku RPM
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku RPM będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku RPM.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
sam icon

SAM

Ami Pro Document

Plik z rozszerzeniem SAM to plik dokumentu utworzony za pomocą jednego z pierwszych wydanych edytorów tekstu , Samna Ami Pro. Na początku lat 90...

Last updated