Rozszerzenie pliku OUT

Ikona pliku OUT
Output Format

Czym jest plik OUT?

Plik z rozszerzeniem OUT zawiera dane wyjściowe wygenerowane przez program. Pliki OUT są generowane przez uruchomione aplikacje i zwykle przechowują informacje w formacie tekstowym. Plik OUT można postrzegać jako typ dziennika, w którym przechowywane są wszystkie zdarzenia występujące podczas działania aplikacji. Pliki OUT można również wykorzystać do analizy procesów systemowych i ich zakończenia.

Do czego potrzebne są pliki OUT?

Pliki wyjściowe są zwykle generowane przez programy używane do analizy lub testowania wybranych funkcji lub urządzeń systemowych. Utworzone pliki OUT można następnie wykorzystać do analizy wydajności testowanych komponentów lub konfiguracji systemu.

Programy wspierające rozszerzenie pliku OUT

Listę oprogramowania obsługującego pliki OUT, z podziałem na 3 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki w formacie OUT mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik OUT

Updated: 06/30/2020

Jak otworzyć plik OUT?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików OUT. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Output Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Windows Notepad

Install software to open OUT file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem OUT. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Windows Notepad, albo jeden z innych programów: TextEdit, Total Commander, WordPad. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Windows Notepad jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Microsoft Corporation) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Windows Notepad

Update software that support file extension OUTKiedy masz już zainstalowany Windows Notepad na swoim urządzeniu, a pliki OUT nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik OUT nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Windows Notepad. Natomiast najnowsza wersja Windows Notepad powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Powiąż Windows Notepad z formatem pliku OUT

Po zainstalowaniu Windows Notepad w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików OUT. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with OUT file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku OUT prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest Windows Notepad i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików OUT potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with OUT file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem OUT i wybierz pozycję Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem OUT. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik OUT. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check OUT file for viruses
1. Sprawdź, czy plik OUT nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik OUT został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli okaże się, że plik OUT jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik OUT powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem OUT z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Windows Notepad

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku OUT. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik OUT.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Output Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików OUT.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku OUT będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku OUT.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
lua icon

LUA

Lua Source Format

Plik z rozszerzeniem .LUA zawiera kod źródłowy rozszerzenia programu lub aplikacji , zazwyczaj grę, napisaną w języku skryptowym Lua. Kod źr...