Rozszerzenie pliku OMK

Ikona pliku OMK
Ocera Make System Script Format

Czym jest plik OMK?

Rozszerzenie pliku OMK w zdecydowanej większości przypadków należy do plików Ocera Make System Script Format. Format plików OMK wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Linux. Pliki z rozszerzeniem OMK kategoryzowane są jako Różne pliki. Oprócz niego, w kategorii Różne pliki znajduje się 4883 innych formatów plików. Ocera Make System jest najczęściej wykorzystywanym programem do pracy z plikami OMK. Twórcą Ocera Make System jest Pavel Píša and Michal Sojka, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową, aby znaleźć więcej informacji na temat pliku OMK a także programu Ocera Make System.

Programy wspierające rozszerzenie pliku OMK

Listę oprogramowania obsługującego pliki OMK znajdziesz poniżej. Pliki w formacie OMK mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik OMK

Updated: 06/02/2020

Jak otworzyć plik OMK?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików OMK, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Ocera Make System Script Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Ocera Make System

Install software to open OMK file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami OMK to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z OMK w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie tego rodzaju problemu nie będzie skomplikowane. Wystarczy wejść na producenta Ocera Make System, pobrać i zainstalować oprogramowanie. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Ocera Make System jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Pavel Píša and Michal Sojka) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj Ocera Make System do najnowszej wersji

Update software that support file extension OMKKiedy masz już zainstalowany Ocera Make System na swoim urządzeniu, a pliki OMK nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Jeżeli posiadasz starszą wersję Ocera Make System, może ona nie posiadać obsługi formatu OMK. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Ocera Make System.

Krok 3. Powiąż pliki Ocera Make System Script Format z Ocera Make System

Po zainstalowaniu Ocera Make System w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików OMK. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with OMK file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku OMK prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Ocera Make System. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików OMK i klikając OK.
Associate software with OMK file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku OMK i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem OMK. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Sprawdź plik OMK pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem OMK. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check OMK file for viruses
1. Sprwadź czy plik OMK jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik OMK został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Plik OMK okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik OMK został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem OMK z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Ocera Make System Script Format

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Ocera Make System

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików OMK, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Ocera Make System Script Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z OMK, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku OMK będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku OMK.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
lua icon

LUA

Lua Source Format

Plik z rozszerzeniem .LUA zawiera kod źródłowy rozszerzenia programu lub aplikacji , zazwyczaj grę, napisaną w języku skryptowym Lua. Kod źr...