Rozszerzenie pliku NMPB

Ikona pliku NMPB
Navicat For MariaDB Backup Profile Format

Czym jest plik NMPB?

NMPB to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki Navicat For MariaDB Backup Profile Format. Pliki NMPB są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Linux, Mac OS, Windows. Format pliku NMPB, podobnie jak 197 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki kopii zapasowych. Do obsługi plików NMPB rekomendowany jest Navicat Premium, ale oprócz niego do wyboru są 8 inne programy. Twórcą Navicat Premium jest PremiumSoft CyberTech Ltd., możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową, aby znaleźć więcej informacji na temat pliku NMPB a także programu Navicat Premium.

Programy wspierające rozszerzenie pliku NMPB

Listę oprogramowania obsługującego pliki NMPB, z podziałem na 3 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki NMPB możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Updated: 05/25/2020

Jak otworzyć plik NMPB?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików NMPB. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu NMPB można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem NMPB powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Navicat Premium

Install software to open NMPB file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików NMPB jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki NMPB na Twoim urządzeniu. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Navicat Premium, albo jeden z innych programów: Navicat for MySQL, Navicat Premium (Mac), Navicat for MariaDB. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator Navicat Premium i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta PremiumSoft CyberTech Ltd. i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Navicat Premium do najnowszej wersji

Update software that support file extension NMPBKiedy masz już zainstalowany Navicat Premium na swoim urządzeniu, a pliki NMPB nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Jeżeli posiadasz starszą wersję Navicat Premium, może ona nie posiadać obsługi formatu NMPB. Jednak ostatnia wydana wersja Navicat Premium jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż pliki Navicat For MariaDB Backup Profile Format z Navicat Premium

Po zainstalowaniu Navicat Premium w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików NMPB. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with NMPB file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Klikając na ikonie pliku NMPB prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Navicat Premium. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików NMPB i klikając OK.
Associate software with NMPB file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku NMPB prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wybierz Navicat Premium i kliknij Zmień wszystko...
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem NMPB. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik NMPB p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem NMPB. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check NMPB file for viruses
1. Sprawdź, czy plik NMPB nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku NMPB uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik NMPB jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli dostałeś plik NMPB od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem NMPB z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Może wystąpić sytuacja, w której potrzebujesz najwyższych uprawnień Administratora sytemu do otwarcia pliku Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Navicat For MariaDB Backup Profile Format.

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Navicat Premium

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem NMPB, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Navicat For MariaDB Backup Profile Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z NMPB, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku NMPB będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku NMPB.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
gdoc icon

GDOC

Google Drive Document

Plik z rozszerzeniem GDOC zawiera informacje o dokumencie Google Docs . Przechowuje następujące informacje: Adres URL do powiązanego pliku prze...