Ikona pliku MPTMZ

Rozszerzenie pliku MPTMZ

OpenMPT Module Format

Czym jest plik MPTMZ?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem MPTMZ to OpenMPT Module Format. Format plików MPTMZ wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Windows. Format pliku MPTMZ, podobnie jak 771 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki audio. Oprogramowaniem rekomendowanym do obsługi plików MPTMZ jest OpenMPT. OpenMPT został stworzony przez ModPlug Central. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików MPTMZ, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku MPTMZ

Poniżej tabela zawierająca listę programów do obsługi plików MPTMZ. Pliki w formacie MPTMZ mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik MPTMZ

Windows Windows

Updated: 09/11/2020

Jak otworzyć plik MPTMZ?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem MPTMZ jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z OpenMPT Module Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj OpenMPT

Install software to open MPTMZ file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami MPTMZ to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z MPTMZ w Twoim systemie operacyjnym. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz OpenMPT i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora OpenMPT jest odwiedzenie strony internetowej producenta (ModPlug Central) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję OpenMPT

Update software that support file extension MPTMZKiedy masz już zainstalowany OpenMPT na swoim urządzeniu, a pliki MPTMZ nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja OpenMPT może nie wspierać plików o rozszerzeniu MPTMZ. Jednak ostatnia wydana wersja OpenMPT jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż OpenMPT z formatem pliku MPTMZ

Po zainstalowaniu OpenMPT w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików MPTMZ. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with MPTMZ file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Klikając na ikonie pliku MPTMZ prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny OpenMPT. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików MPTMZ i klikając OK.
Associate software with MPTMZ file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem MPTMZ i wybierz pozycję Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem MPTMZ. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik MPTMZ p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik MPTMZ. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check MPTMZ file for viruses
1. Sprwadź czy plik MPTMZ jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik MPTMZ został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik MPTMZ a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik MPTMZ okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprwadź czy plik MPTMZ jest nieuszkodzony

Jeśli plik MPTMZ powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem MPTMZ z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik OpenMPT Module Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia OpenMPT

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem MPTMZ, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z OpenMPT Module Format. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami MPTMZ, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku MPTMZ będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku MPTMZ.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
rdf icon

RDF

Resource Description Framework Format

Plik RDF to plik dokumentu służący do definiowania danych związanych z zasobami w sieci . Plik RDF zawiera metadane, takie jak mapa strony, opi...

Last updated