Ikona pliku IRG

Rozszerzenie pliku IRG

Sofya Database Interclass Relation Graph

Czym jest plik IRG?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem IRG to Sofya Database Interclass Relation Graph. Pliki IRG są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Windows. Format pliku IRG, podobnie jak 6033 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Różne pliki. Oprogramowaniem rekomendowanym do obsługi plików IRG jest Sofya.

Programy wspierające rozszerzenie pliku IRG

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki IRG. Pliki w formacie IRG mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik IRG

Windows Windows

Jak otworzyć plik IRG?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem IRG jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Sofya Database Interclass Relation Graph nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem IRG powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz Sofya

Install software to open IRG file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami IRG to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z IRG w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Sofya. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Sofya i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Sofya do najnowszej wersji

Update software that support file extension IRGJeżeli po instalacji Sofya nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku IRG, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja Sofya którą posiadasz jest najbardziej aktualna Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik IRG nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Sofya. Natomiast najnowsza wersja Sofya powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Powiąż pliki Sofya Database Interclass Relation Graph z Sofya

Jeśli posiadasz już Sofya w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki IRG na Twoim urządzeniu. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with IRG file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku IRG prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Sofya. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików IRG i klikając OK.
Associate software with IRG file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku IRG i znalezienie pozycji Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem IRG. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik IRG pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem IRG. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check IRG file for viruses
1. Sprawdź plik IRG pod kątem zainfekowania wirusem

Jeśli plik IRG został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik IRG a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik IRG okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprwadź czy plik IRG jest nieuszkodzony

Jeśli plik IRG powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem IRG z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Może wystąpić sytuacja, w której potrzebujesz najwyższych uprawnień Administratora sytemu do otwarcia pliku Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Sofya

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików IRG, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Sofya Database Interclass Relation Graph. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami IRG, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku IRG będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku IRG.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
gml icon

GML

Geography Markup Language Format

Format GML umożliwia sortowanie plików utworzonych w Geography Markup Language . Jest to język formalny. Został opracowany przez Open Geospatia...

Last updated