Ikona pliku IHX

Rozszerzenie pliku IHX

IN-HEH Timeline Database

Czym jest plik IHX?

Rozszerzenie pliku IHX w zdecydowanej większości przypadków należy do plików IN-HEH Timeline Database. Pliki IN-HEH Timeline Database zostały opracowane przez IN-HEH. Format plików IHX wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Windows. Pliki z rozszerzeniem IHX kategoryzowane są jako Pliki baz danych. Oprócz niego, w kategorii Pliki baz danych znajduje się 403 innych formatów plików. Oprogramowaniem rekomendowanym do obsługi plików IHX jest IN-HEH Timeline. IN-HEH Timeline został stworzony przez IN-HEH Ch.Pardon. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików IHX, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku IHX

Listę oprogramowania obsługującego pliki IHX znajdziesz poniżej. Pliki w formacie IHX mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik IHX

Jak otworzyć plik IHX?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem IHX jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z IN-HEH Timeline Database nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem IHX powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie IN-HEH Timeline

Install software to open IHX file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików IHX jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki IHX na Twoim urządzeniu. Rozwiązanie tego rodzaju problemu nie będzie skomplikowane. Wystarczy wejść na producenta IN-HEH Timeline, pobrać i zainstalować oprogramowanie. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta IN-HEH Timeline i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj IN-HEH Timeline

Update software that support file extension IHXJeżeli po instalacji IN-HEH Timeline nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku IHX, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja IN-HEH Timeline którą posiadasz jest najbardziej aktualna Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja IN-HEH Timeline może nie wspierać plików o rozszerzeniu IHX. Jednak ostatnia wydana wersja IN-HEH Timeline jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż IN-HEH Timeline z formatem pliku IHX

Po zainstalowaniu IN-HEH Timeline w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików IHX. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with IHX file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku IHX
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny IN-HEH Timeline. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików IHX i klikając OK.
Associate software with IHX file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku IHX i znalezienie pozycji Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem IHX. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik IHX. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check IHX file for viruses
1. Sprawdź plik IHX pod kątem zainfekowania wirusem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku IHX uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik IHX a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik IHX okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik IHX jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli plik IHX został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Taka sama sytuacja może wystąpić, jeśli plik IHX nie został w całości pobrany z internetu. Spróbuj ponownie ściągnąć plik z oryginalnego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik IN-HEH Timeline Database

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić IN-HEH Timeline

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików IHX, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z IN-HEH Timeline Database. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z IHX, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku IHX będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku IHX.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
cvr icon

CVR

Microsoft Crash Report Format

Pliki CVR są tworzone automatycznie przez niektóre aplikacje Microsoft, gdy wystąpi błąd lub aplikacja ulegnie awarii. Co zawierają pliki CVR...

Last updated