Ikona pliku HBS

Rozszerzenie pliku HBS

JavaScript Handlebars.js Template Format

Czym jest plik HBS?

Pliki zapisane z rozszerzeniem .HBS mają format tekstowy. Zawierają kod szablonu napisany w formacie HTML z osadzonymi wyrażeniami frameworku Handlebars. Pliki można zapisywać także z rozszerzeniem .HANDLEBARS. Wykorzystywane są przy tworzeniu kodu źródłowego projektów JavaScript, przyczyniając się do jego przejrzystości.

Szablony kierownic w plikach HBS

Szablony zapisane w pliku z rozszerzeniem .HBS są kompilowane do funkcji JavaScript. Format ten może być także kompatybilny z szablonami Mustache, na których jest oparty. W plikach HBS wyrażenia Handlebars są osadzone w podwójnych nawiasach klamrowych {{... }}. Należą do nich takie polecenia jak:

 • #każdy ,
 • #z ,
 • #chyba że ,
 • #jeśli inne warunki,
 • proste, zagnieżdżone wyrażenia,
 • zdefiniowane pomocniki - instrukcje niestandardowe.

Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest stworzenie nie tylko kodu strony internetowej, ale także szablonów wiadomości czy innych tekstów. Oddzielają strukturę treści od zawartych w niej danych zmiennych. Biblioteka Handlabars.js została napisana w JavaScript.

Korzystanie z plików rozszerzeń HBS

Szablon zapisany w pliku HBS zawierający wyrażenia Handlebars jest kompilowany do funkcji JS, która staje się zmienną. Do tej zmiennej można przekazać dane w postaci obiektu, co skutkuje wygenerowaniem kodu na podstawie szablonu. W przypadku korzystania z pliku HBS należy koniecznie zadbać o to, aby zaimportowane zostały odpowiednie znaczniki obsługujące bibliotekę Handlebars.js.

Programy wspierające rozszerzenie pliku HBS

Poniżej tabela zawierająca listę programów do obsługi plików HBS. Pliki z rozszerzeniem HBS, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik HBS

Updated: 02/29/2024

Jak otworzyć plik HBS?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików HBS, może być wiele. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu HBS można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Visual Studio Code

Install software to open HBS file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem HBS. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz Visual Studio Code i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator Visual Studio Code i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Microsoft Corporation i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Visual Studio Code do najnowszej wersji

Update software that support file extension HBSKiedy masz już zainstalowany Visual Studio Code na swoim urządzeniu, a pliki HBS nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik HBS nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Visual Studio Code. Natomiast najnowsza wersja Visual Studio Code powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików HBS na Visual Studio Code

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki HBS z Visual Studio Code zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with HBS file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

 • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku HBS
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Visual Studio Code. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików HBS i klikając OK.
Associate software with HBS file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem HBS i wybierz pozycję Informacje
 • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
 • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
 • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem HBS. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik HBS pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik HBS. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check HBS file for viruses
1. Sprwadź czy plik HBS jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku HBS uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik HBS jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź czy plik HBS jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik HBS powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Taka sama sytuacja może wystąpić, jeśli plik HBS nie został w całości pobrany z internetu. Spróbuj ponownie ściągnąć plik z oryginalnego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić Visual Studio Code

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem HBS, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z JavaScript Handlebars.js Template Format. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami HBS, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku HBS będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku HBS.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
fp7 icon

FP7

FileMaker Pro 7+ Database

FP7 to format pliku bazy danych używany przez FileMaker Pro w wersjach od 7 do 11. Wersje wcześniejsze niż 7 używały formatu FP5 , podczas gdy...