Ikona pliku FORTH

Rozszerzenie pliku FORTH

Forth Source Code

Czym jest plik FORTH?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem FORTH to Forth Source Code. Format plików FORTH wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Windows. Format pliku FORTH, podobnie jak 1205 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki developerskie. Sublime Text jest najczęściej wykorzystywanym programem do pracy z plikami FORTH. Sublime Text został stworzony przez Sublime HQ Pty Ltd. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików FORTH, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku FORTH

Poniżej tabela zawierająca listę programów do obsługi plików FORTH. Pliki z rozszerzeniem FORTH, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik FORTH

Jak otworzyć plik FORTH?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików FORTH. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Forth Source Code nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Sublime Text

Install software to open FORTH file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami FORTH to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z FORTH w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Sublime Text. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta Sublime Text i pobierz instalator.

Krok 2. Zaktualizuj Sublime Text do najnowszej wersji

Update software that support file extension FORTHZainstalowałeś już Sublime Text i nadal nie możesz otworzyć pliku FORTH? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik FORTH nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Sublime Text. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Sublime Text.

Krok 3. Powiąż Sublime Text z formatem pliku FORTH

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki FORTH z Sublime Text zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with FORTH file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku FORTH prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest Sublime Text i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików FORTH potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with FORTH file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku FORTH prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem FORTH. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik FORTH pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik FORTH. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check FORTH file for viruses
1. Sprwadź czy plik FORTH jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku FORTH uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Plik FORTH okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik FORTH powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem FORTH z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Forth Source Code

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Sublime Text

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików FORTH, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Forth Source Code. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików FORTH.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku FORTH będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku FORTH.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
epub icon

EPUB

Open EBook Format

Pliki z rozszerzeniem EPUB zawierają publikacje elektroniczne - PUBLication Electronic , skompresowane metodą kompresji ZIP, przechowywane w otwa...

Last updated