Ikona pliku DXF

Rozszerzenie pliku DXF

Drawing Exchange Format
 • Developer
  Autodesk
 • Category
 • Popularność
  3.6 (23 votes)

Czym jest plik DXF?

Plik z rozszerzeniem DXF zawiera dane projektu dla obrazu wektorowego AutoCAD; jest podobny do formatu DWG , ale przechowuje dane w formie bardziej przyjaznej dla wymiany danych. Początkowo pliki DXF przechowują dane w tekście ASCII, ale teraz obsługują również format binarny. Pliki tekstowe DXF mają dobrze zdefiniowaną strukturę i mogą być otwierane za pomocą dowolnego edytora txt:

 • HEADER - nagłówek pliku zawierający informacje o obrazie, zorganizowany w pary nazwa-wartość,
 • KLASY - sekcja zawierająca definicje klas używanych w sekcjach BLOKI, PODMIOTY i OBIEKTY,
 • TABELE - zawiera definicje danych w tabelach:
  • APPID - identyfikator aplikacji,
  • BLOCK_RECORD,
  • DIMSTYLE,
  • WARSTWA,
  • LTYPE - typ linii,
  • STYL - tekst,
  • LUW - współrzędne użytkownika,
  • WIDOK,
  • VPORT - konfiguracja rzutni,
 • BLOKI
 • PODMIOTY
 • OBIEKTY
 • THUMBNAILIMAGE - obraz podglądu w niskiej rozdzielczości,
 • KONIEC PLIKU

Współrzędne w DXF są bezwymiarowe. Wszystkie dane przechowywane w plikach DXF mogą być oznaczone, co oznacza, że każdy element zostanie oznaczony liczbą całkowitą, która koduje każdą grupę danych. Format nie obsługuje wielu funkcji używanych przez nowoczesne narzędzia do projektowania i dlatego jest rzadko używany. Pliki DXF mogą przechowywać zarówno elementy 2D, jak i 3D.

DXF ( Drawing Interchange Format ) został opracowany przez Autodesk w 1982 roku dla oprogramowania AutoCAD 1.0. Specyfikacja DXF jest teraz dostępna na stronie dewelopera, ale przez długi czas nie została udostępniona publicznie. AutoCAD w wersji 10 i nowszych obsługuje zarówno pliki ASCII, jak i binarne pliki DXF. Pliki DXF zawierające modele utworzone za pomocą wtyczki przestrzennej mogą być szyfrowane i jako takie nie mogą być otwierane za pomocą innych programów niż AutoCAD.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DXF

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki DXF, podzielone na 6 platformy systemów operacyjnych. Pliki DXF możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Updated: 08/10/2019

Jak otworzyć plik DXF?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików DXF, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami DXF można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz AutoCAD

Install software to open DXF file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików DXF jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki DXF na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić AutoCAD lub inny z dostępnych programów, np. TurboCAD, CorelCAD, DWGSee. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem DXF, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator AutoCAD i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Autodesk, Inc. i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj AutoCAD

Update software that support file extension DXFZainstalowałeś już AutoCAD i nadal nie możesz otworzyć pliku DXF? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Jeżeli posiadasz starszą wersję AutoCAD, może ona nie posiadać obsługi formatu DXF. Jednak ostatnia wydana wersja AutoCAD jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż pliki Drawing Exchange Format z AutoCAD

Po zainstalowaniu AutoCAD w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików DXF. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with DXF file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

 • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku DXF
 • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
 • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest AutoCAD i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DXF potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with DXF file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

 • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku DXF i znalezienie pozycji Informacje
 • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
 • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
 • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DXF. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem DXF. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check DXF file for viruses
1. Sprawdź, czy plik DXF nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik DXF został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik DXF a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik DXF jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli dostałeś plik DXF od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem DXF z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Drawing Exchange Format.

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić AutoCAD

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem DXF, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z Drawing Exchange Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z DXF, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Konwersja pliku DXF

Konwersje pliku z rozszerzenia DXF do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku DXF
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DXF będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DXF.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
tgz icon

TGZ

Gzipped Tar Format

TGZ to format archiwum używany przez narzędzie GNUzip (Gzip). Ten format nie jest w żaden sposób powiązany z formatem zip systemu Windows. Pli...

Last updated