Ikona pliku DTM

Rozszerzenie pliku DTM

Audio Module

Czym jest plik DTM?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem DTM to Audio Module. Format plików DTM wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Windows. Plik DTM należy do kategorii Pliki audio, podobnie jak 771 innych rozszerzeń plików z naszej bazy danych. Najbardziej popularnym programem do obsługi DTM jest Awave Studio, ale do wyboru jest jeszcze 1 rodzaje innego oprogramowania. Awave Studio został stworzony przez FMJ-Software. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików DTM, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DTM

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki DTM. Pliki w formacie DTM mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik DTM

Jak otworzyć plik DTM?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików DTM, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Audio Module nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz Awave Studio

Install software to open DTM file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików DTM jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki DTM na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Awave Studio lub inny z dostępnych programów, np. Winamp. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem DTM, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Awave Studio i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta FMJ-Software i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj Awave Studio

Update software that support file extension DTMZainstalowałeś już Awave Studio i nadal nie możesz otworzyć pliku DTM? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik DTM nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Awave Studio. Natomiast najnowsza wersja Awave Studio powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików DTM na Awave Studio

Jeśli posiadasz już Awave Studio w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki DTM na Twoim urządzeniu. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with DTM file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Klikając na ikonie pliku DTM prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Awave Studio. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DTM i klikając OK.
Associate software with DTM file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku DTM i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wybierz Awave Studio i kliknij Zmień wszystko...
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DTM. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik DTM pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem DTM. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check DTM file for viruses
1. Sprwadź czy plik DTM jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik DTM jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik DTM jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik DTM powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Taka sama sytuacja może wystąpić, jeśli plik DTM nie został w całości pobrany z internetu. Spróbuj ponownie ściągnąć plik z oryginalnego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Audio Module.

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Awave Studio

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku DTM. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik DTM.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Audio Module. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z DTM, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DTM będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DTM.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
max icon

MAX

3ds Max Scene Format

Pliki z rozszerzeniem MAX są używane przez 3ds Max, oprogramowanie do modelowania. MAX to główny plik sceny 3D generowany przez narzędzie. Zaw...

Last updated