Ikona pliku DQY

Rozszerzenie pliku DQY

Excel Query Format

Czym jest plik DQY?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem DQY to Excel Query Format. Typ pliku Excel Query Format został stworzony przez Microsoft. Format plików DQY wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie , Mac OS, Windows. Plik DQY należy do kategorii Pliki baz danych, podobnie jak 403 innych rozszerzeń plików z naszej bazy danych. Najbardziej popularnym programem do obsługi DQY jest Microsoft Excel, ale do wyboru jest jeszcze 3 rodzaje innego oprogramowania. Microsoft Excel został stworzony przez Microsoft Corporation. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików DQY, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku DQY

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików DQY. Pliki w formacie DQY mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik DQY

Jak otworzyć plik DQY?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem DQY jest wiele. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu DQY można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem DQY powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz Microsoft Excel

Install software to open DQY file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami DQY to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z DQY w Twoim systemie operacyjnym. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Microsoft Excel lub inny z dostępnych programów, np. Microsoft Office, Microsoft Office Mobile. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator Microsoft Excel i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Microsoft Corporation i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Microsoft Excel do najnowszej wersji

Update software that support file extension DQYKiedy masz już zainstalowany Microsoft Excel na swoim urządzeniu, a pliki DQY nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Microsoft Excel może nie wspierać plików o rozszerzeniu DQY. Jednak ostatnia wydana wersja Microsoft Excel jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików DQY na Microsoft Excel

Jeśli posiadasz już Microsoft Excel w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki DQY na Twoim urządzeniu. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with DQY file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku DQY
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Microsoft Excel. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików DQY i klikając OK.
Associate software with DQY file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku DQY i znalezienie pozycji Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wybierz Microsoft Excel i kliknij Zmień wszystko...
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem DQY. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik DQY pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik DQY. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check DQY file for viruses
1. Sprawdź plik DQY pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik DQY jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik DQY jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź czy plik DQY jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli plik DQY został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem DQY z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Excel Query Format

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Microsoft Excel

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku DQY. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik DQY.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Excel Query Format. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami DQY, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku DQY będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku DQY.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
jar icon

JAR

Java Archive Format

Pliki z rozszerzeniem JAR są plikami archiwów skompresowanych w pakiecie ZIP, używanym przez środowisko programistyczne JRE - Java Runtime Envi...

Last updated