Ikona pliku BR48

Rozszerzenie pliku BR48

BMW IDrive Multimedia Data Format

Czym jest plik BR48?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem BR48 to BMW IDrive Multimedia Data Format. Pliki BR48 są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Mac OS, Windows. Plik BR48 należy do kategorii Pliki audio, podobnie jak 771 innych rozszerzeń plików z naszej bazy danych. BRx Konverter wspiera pliki BR48 i jest najczęściej wykorzystywanym programem do ich obsługi, ale możesz też skorzystać z 2 innych programów. Na stronie internetowej developera Matthias Rebbe znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania BRx Konverter, a także na temat BR48 i innych wspieranych formatów plików.

Programy wspierające rozszerzenie pliku BR48

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 2 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików BR48. Pliki w formacie BR48 mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik BR48

Updated: 03/02/2020

Jak otworzyć plik BR48?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików BR48. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami BR48 można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem BR48 powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj BRx Konverter

Install software to open BR48 file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików BR48 jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki BR48 na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić BRx Konverter lub inny z dostępnych programów, np. BMW iDrive. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem BR48, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator BRx Konverter i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Matthias Rebbe i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj BRx Konverter do najnowszej wersji

Update software that support file extension BR48Kiedy masz już zainstalowany BRx Konverter na swoim urządzeniu, a pliki BR48 nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Jeżeli posiadasz starszą wersję BRx Konverter, może ona nie posiadać obsługi formatu BR48. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji BRx Konverter.

Krok 3. Powiąż BRx Konverter z formatem pliku BR48

Jeśli posiadasz już BRx Konverter w najnowszej wersji i problemy nadal występują, należy wybrać domyślny program, który będzie obsługiwał pliki BR48 na Twoim urządzeniu. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with BR48 file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku BR48
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest BRx Konverter i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików BR48 potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with BR48 file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku BR48 i znalezienie pozycji Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem BR48. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik BR48. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check BR48 file for viruses
1. Sprwadź czy plik BR48 jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik BR48 został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik BR48 a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik BR48 jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprwadź czy plik BR48 jest nieuszkodzony

Jeżeli plik BR48 został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem BR48 z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik BMW IDrive Multimedia Data Format

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić BRx Konverter

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku BR48. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik BR48.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z BMW IDrive Multimedia Data Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami BR48, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku BR48 będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku BR48.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
jar icon

JAR

Java Archive Format

Pliki z rozszerzeniem JAR są plikami archiwów skompresowanych w pakiecie ZIP, używanym przez środowisko programistyczne JRE - Java Runtime Envi...

Last updated