Ikona pliku BR25

Rozszerzenie pliku BR25

BMW IDrive Multimedia Data Format

Czym jest plik BR25?

BR25 to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki BMW IDrive Multimedia Data Format. Format plików BR25 wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Mac OS, Windows. Format pliku BR25, podobnie jak 771 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki audio. BMW iDrive wspiera pliki BR25 i jest najczęściej wykorzystywanym programem do ich obsługi, ale możesz też skorzystać z 3 innych programów. Na stronie internetowej developera BMW znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania BMW iDrive, a także na temat BR25 i innych wspieranych formatów plików.

Programy wspierające rozszerzenie pliku BR25

Listę oprogramowania obsługującego pliki BR25, z podziałem na 2 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki z rozszerzeniem BR25, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik BR25

Updated: 05/13/2020

Jak otworzyć plik BR25?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem BR25 jest wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z BMW IDrive Multimedia Data Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz BMW iDrive

Install software to open BR25 file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem BR25. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić BMW iDrive lub inny z dostępnych programów, np. BRx Konverter. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator BMW iDrive i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta BMW i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj BMW iDrive

Update software that support file extension BR25Zainstalowałeś już BMW iDrive i nadal nie możesz otworzyć pliku BR25? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik BR25 nie jest obsługiwany przez oprogramowanie BMW iDrive. Natomiast najnowsza wersja BMW iDrive powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików BR25 na BMW iDrive

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki BR25 z BMW iDrive zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with BR25 file on Windows

Zmiana domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku BR25
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny BMW iDrive. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików BR25 i klikając OK.
Associate software with BR25 file on Mac

Zmiana domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku BR25 prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wybierz BMW iDrive i kliknij Zmień wszystko...
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem BR25. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik BR25 p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem BR25. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check BR25 file for viruses
1. Sprawdź, czy plik BR25 nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik BR25 jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik BR25 jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik BR25 został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem BR25 z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik BMW IDrive Multimedia Data Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia BMW iDrive

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku BR25. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik BR25.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z BMW IDrive Multimedia Data Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z BR25, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku BR25 będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku BR25.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
jar icon

JAR

Java Archive Format

Pliki z rozszerzeniem JAR są plikami archiwów skompresowanych w pakiecie ZIP, używanym przez środowisko programistyczne JRE - Java Runtime Envi...

Last updated