Ikona pliku AFC

Rozszerzenie pliku AFC

Compressed Audio Interchange Format

Czym jest plik AFC?

AFC to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki Compressed Audio Interchange Format. Pliki z rozszerzeniem AFC mogą być obsługiwane przez programy dostępne na platformę Mac OS, Windows. Pliki z rozszerzeniem AFC kategoryzowane są jako Pliki audio. Oprócz niego, w kategorii Pliki audio znajduje się 771 innych formatów plików. Najbardziej popularnym programem do obsługi AFC jest ww2ogg, ale do wyboru jest jeszcze 4 rodzaje innego oprogramowania.

Programy wspierające rozszerzenie pliku AFC

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki AFC, podzielone na 2 platformy systemów operacyjnych. Pliki z rozszerzeniem AFC, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik AFC

Jak otworzyć plik AFC?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików AFC, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Compressed Audio Interchange Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz ww2ogg

Install software to open AFC file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami AFC to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z AFC w Twoim systemie operacyjnym. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz ww2ogg lub jeden z programów z listy (np. afcextr, Afc2ogg, Awave Studio), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora ww2ogg jest odwiedzenie strony internetowej producenta () i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj ww2ogg do najnowszej wersji

Update software that support file extension AFCZainstalowałeś już ww2ogg i nadal nie możesz otworzyć pliku AFC? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik AFC nie jest obsługiwany przez oprogramowanie ww2ogg. Jednak ostatnia wydana wersja ww2ogg jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików AFC na ww2ogg

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki AFC z ww2ogg zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with AFC file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku AFC
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny ww2ogg. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików AFC i klikając OK.
Associate software with AFC file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem AFC i wybierz pozycję Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem AFC. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik AFC p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem AFC. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check AFC file for viruses
1. Sprawdź plik AFC pod kątem zainfekowania wirusem

Jeśli plik AFC został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik AFC jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź czy plik AFC jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik AFC powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem AFC z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Compressed Audio Interchange Format

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić ww2ogg

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem AFC, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Compressed Audio Interchange Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z AFC, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Konwersja pliku AFC

Konwersje pliku z rozszerzenia AFC do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku AFC
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku AFC będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku AFC.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
pri icon

PRI

Qt Project Include Format

PRI to format pliku powiązany ze środowiskiem programistycznym Qt. Pliki PRI przechowują ustawienia kompilatora i parametry qmake . Pliki PRI za...