Konvertering av filen VMX till PVM

Vad hjälper mig konvertering av filen VMX till PVM med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen VMX efter konverteringen till PVM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från VMX till PVM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen VMX till PVM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från VMX till PVM, hur konverterar man filen VMX till PVM, ändring av filändelse VMX till PVM
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen VMX till PVM:
andra möjliga konverteringar av filen VMX
Om konverteringseffekt av filen VMX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens VMX format till ett annat filformat än PVM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen VMX till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen VMX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PVM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen VMX i originalformat (utan konvertering till filen PVM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .