Konvertering av filen TRP till M2TS

Vad hjälper mig konvertering av filen TRP till M2TS med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen TRP efter konverteringen till M2TS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från TRP till M2TS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen TRP till M2TS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från TRP till M2TS, hur konverterar man filen TRP till M2TS, ändring av filändelse TRP till M2TS
Program som kan hjälpa dig
Program för konvertering av filen TRP till M2TS:
andra möjliga konverteringar av filen TRP
Om konverteringseffekt av filen TRP inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens TRP format till ett annat filformat än M2TS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen TRP till ett annat format :
TRP till AVI, TRP till 3GPP, TRP till 3GPP2, TRP till FLV, TRP till MKV, TRP till MOV, TRP till MPEG, TRP till MPG, TRP till MTS,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen TRP som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet M2TS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen TRP i originalformat (utan konvertering till filen M2TS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .