Pliki developerskie
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $01 MS-DOS pipe file
2 Rozszerzenie pliku 3DFBAT 3DField Command
3 Rozszerzenie pliku 4DB 4th Dimension Database Structure File
4 Rozszerzenie pliku 4PK Perfect Keyboard Macro Set
5 Rozszerzenie pliku A Static Library
6 Rozszerzenie pliku A2W Alice World
7 Rozszerzenie pliku A5R Adobe Authorware Packaged File Without Runtime
8 Rozszerzenie pliku A66 µVision Assembler Source
9 Rozszerzenie pliku A86 A86 Assembly Language Source Code
10 Rozszerzenie pliku ACTPROJ Microsoft Visual Studio Visual SourceSafe ACT Project
11 Rozszerzenie pliku ACTX DS Game Maker Action Description File
12 Rozszerzenie pliku ACU Machine Independent COBOL Object
13 Rozszerzenie pliku ADA Ada Source Code
14 Rozszerzenie pliku ADDIN Visual Studio Add-in Definition File
15 Rozszerzenie pliku ADIUMSCRIPTS Adium AppleScripts
16 Rozszerzenie pliku ADS Ada Specification File
17 Rozszerzenie pliku AEM Alphacam Wire EDM Parameter Macro
18 Rozszerzenie pliku AGI Asterisk Gateway Interface File
19 Rozszerzenie pliku AGLS Adobe GoLive Snippet
20 Rozszerzenie pliku AGO Autolog Script
21 Rozszerzenie pliku AGS AfterGRASP Script
22 Rozszerzenie pliku AHTML HTML
23 Rozszerzenie pliku AIDL AIDL Interface
24 Rozszerzenie pliku AIRI Adobe AIR Intermediate
25 Rozszerzenie pliku ALB Alpha Five Library
26 Rozszerzenie pliku AM Automake Makefile Template
27 Rozszerzenie pliku AM4 AutoPlay Media Studio 4 Project File
28 Rozszerzenie pliku AM5 AutoPlay Media Studio 5 Project File
29 Rozszerzenie pliku AM6 AutoPlay Media Studio 6 Project
30 Rozszerzenie pliku AM7 AutoPlay Media Studio 7 Project
31 Rozszerzenie pliku AMW Alcorn McBride Show Controller
32 Rozszerzenie pliku ANE Adobe AIR Native Extension
33 Rozszerzenie pliku ANJUTA Anjuta IDE Project File
34 Rozszerzenie pliku AP? LoseThos C+ Source
35 Rozszerzenie pliku APA RSView Application Manager Archive
36 Rozszerzenie pliku APB Alphacam Punch VB Macro
37 Rozszerzenie pliku APG APGen Script
38 Rozszerzenie pliku APPLET Eclipse Java Applet Policy File
39 Rozszerzenie pliku APPX Windows 8 App Package
40 Rozszerzenie pliku APPXSYM Windows 8 App Package Symbols File
41 Rozszerzenie pliku APPXUPLOAD Windows 8 App Upload Package
42 Rozszerzenie pliku APS Visual C++ Resource File
43 Rozszerzenie pliku AP_ ADT Android Developer Package
44 Rozszerzenie pliku ARSC Google Android resource file
45 Rozszerzenie pliku ARTPROJ Artifacts Project
46 Rozszerzenie pliku ARXML AUTOSAR XML
47 Rozszerzenie pliku AS ActionScript File
48 Rozszerzenie pliku AS2PROJ FlashDevelop project file
49 Rozszerzenie pliku AS3PROJ FlashDevelop ActionScript 3 Project File
50 Rozszerzenie pliku ASBX Microsoft ASP.Net BridgeHandler
51 Rozszerzenie pliku ASCS ActionScript Communication Server File
52 Rozszerzenie pliku ASDB Asphyre Sphinx Archive File
53 Rozszerzenie pliku ASI Alpha Five Variable File
54 Rozszerzenie pliku ASIC ASIC Source
55 Rozszerzenie pliku ASM Assembler source code file
56 Rozszerzenie pliku ASP+ ASP.NET ASP+
57 Rozszerzenie pliku ASPROJ Microsoft Visual Studio Analysis Services Project
58 Rozszerzenie pliku ASTX Adobe Story Exported Script
59 Rozszerzenie pliku ASVF Asphyre Sphinx Archive File
60 Rozszerzenie pliku ASZ LoseThos Assembly Source
61 Rozszerzenie pliku ATMN Automation Anywhere Macro
62 Rozszerzenie pliku AU3 AutoIt v3 Script
63 Rozszerzenie pliku AU? LoseThos Autofile
64 Rozszerzenie pliku AUT AutoIt Script File
65 Rozszerzenie pliku AUTOPLAY AutoPlay Media Studio Project File
66 Rozszerzenie pliku AWK AWK Script
67 Rozszerzenie pliku AXS ActiveX Script
68 Rozszerzenie pliku BAS BASIC Source Code File
69 Rozszerzenie pliku BASEX BaseX Data File
70 Rozszerzenie pliku BASH Unix Shell Script (bash)
71 Rozszerzenie pliku BB Blitz Source Code File
72 Rozszerzenie pliku BBC BBC BASIC Data File
73 Rozszerzenie pliku BBF ScriptBasic Binary
74 Rozszerzenie pliku BBPROJECT BBEdit Project File
75 Rozszerzenie pliku BBPROJECTD BBEdit Project Document
76 Rozszerzenie pliku BCP Borland C++ Makefile
77 Rozszerzenie pliku BDH Silk Performer Include
78 Rozszerzenie pliku BDSPROJ BDS project file
79 Rozszerzenie pliku BET BETA Source File
80 Rozszerzenie pliku BMO SIMATIC WinCC Script
81 Rozszerzenie pliku BORLAND Borland C Makefile
82 Rozszerzenie pliku BP DataFlex Business Process Object
83 Rozszerzenie pliku BPG Borland Project Group
84 Rozszerzenie pliku BPR Borland C++Builder Project File
85 Rozszerzenie pliku BRX BREW Application Resource File
86 Rozszerzenie pliku BS2 BASIC Stamp 2 Code File
87 Rozszerzenie pliku BSC Visual Studio Source Browser Information File
88 Rozszerzenie pliku BSH BeanShell Script
89 Rozszerzenie pliku BUILDPATH Eclipse XML build path file
90 Rozszerzenie pliku BUR BuRg3r Source Code File
91 Rozszerzenie pliku BXB BasicX Compiled Project Bytecode
92 Rozszerzenie pliku BXML Bean XML
93 Rozszerzenie pliku C C/C++ Source Code File
94 Rozszerzenie pliku C++ C++ Source Code
95 Rozszerzenie pliku CAPROJ Construct Project File
96 Rozszerzenie pliku CAPX Construct Compressed Project File
97 Rozszerzenie pliku CBL COBOL Source Code File
98 Rozszerzenie pliku CBP Code::Blocks Project File
99 Rozszerzenie pliku CC C++ Source Code File
100 Rozszerzenie pliku CCGAME XNA Creators Club Game Package
101 Rozszerzenie pliku CCN Multimedia Fusion development file
102 Rozszerzenie pliku CCSCC ClearCase Source Control Info File
103 Rozszerzenie pliku CD Visual Studio Class Diagram
104 Rozszerzenie pliku CFC ColdFusion Component File
105 Rozszerzenie pliku CFI CleverForm Script
106 Rozszerzenie pliku CGVP NVidia Cg Programming Language XML
107 Rozszerzenie pliku CGX ARM RL-TCPnet HTTP Web Server XML Web Page Update Script
108 Rozszerzenie pliku CHAM Compiled HAM File
109 Rozszerzenie pliku CHEF Chef Source Code File
110 Rozszerzenie pliku CKBX Cricket Audio XML Bank Description File
111 Rozszerzenie pliku CLASS Java Class File
112 Rozszerzenie pliku CLIPS Coda Clips File
113 Rozszerzenie pliku CLW Visual C++ ClassWizard File
114 Rozszerzenie pliku COB COBOL Source Code File
115 Rozszerzenie pliku COD Compiled Source Code
116 Rozszerzenie pliku CONFIG Configuration File
117 Rozszerzenie pliku CP Xcode C++ Source File
118 Rozszerzenie pliku CPB Comicino Studio Project File
119 Rozszerzenie pliku CPP C++ Source Code File
120 Rozszerzenie pliku CR CRiSP Source Code
121 Rozszerzenie pliku CREOLE Creole Source
122 Rozszerzenie pliku CS Visual C# Source Code File
123 Rozszerzenie pliku CSB Corel PHOTO-PAINT Script
124 Rozszerzenie pliku CSGRAD Microsoft Visual Studio Gradients
125 Rozszerzenie pliku CSI ContentServ Include File
126 Rozszerzenie pliku CSN Adobe Code Snippet Document
127 Rozszerzenie pliku CSPROJ Visual Studio C# Project
128 Rozszerzenie pliku CSX Visual C# Script
129 Rozszerzenie pliku CTL Visual Basic UserControl Object File
130 Rozszerzenie pliku CTP CakePHP Template
131 Rozszerzenie pliku CTXT BlueJ Context File
132 Rozszerzenie pliku CU CUDA Source Code File
133 Rozszerzenie pliku CVSRC TortoiseCVS CVS Command
134 Rozszerzenie pliku CX CodeMapper Script
135 Rozszerzenie pliku CXP CX-Programmer Project File
136 Rozszerzenie pliku CXX C++ Source Code File
137 Rozszerzenie pliku CYA Cyana Macro
138 Rozszerzenie pliku C__ C++ Source Code
139 Rozszerzenie pliku D D Source Code File
140 Rozszerzenie pliku D4 Dataphor Source
141 Rozszerzenie pliku DABRIEFCASE RemObjects Data Abstract File Briefcase
142 Rozszerzenie pliku DACONFIG RemObjects Data Abstract Configuration File
143 Rozszerzenie pliku DAEMONSCRIPT Daemon Tools Script
144 Rozszerzenie pliku DATASOURCE Microsoft Visual Studio Data Source
145 Rozszerzenie pliku DB2TBL Microsoft Visual Studio DB2 Table Script
146 Rozszerzenie pliku DB2TR Microsoft Visual Studio DB2 Trigger Script
147 Rozszerzenie pliku DBML Visual Studio OR Design File
148 Rozszerzenie pliku DBO DarkBASIC Object
149 Rozszerzenie pliku DBP Microsoft Visual Studio Visual C++ Database Project
150 Rozszerzenie pliku DBPRO DarkBASIC Professional Project File
151 Rozszerzenie pliku DBPROJ Visual Studio Database Project File
152 Rozszerzenie pliku DCPROJ Dashcode Project
153 Rozszerzenie pliku DCU Delphi Compiled Unit
154 Rozszerzenie pliku DCUIL Delphi .NET Compiled Unit File
155 Rozszerzenie pliku DDP Delphi Diagram Portfolio File
156 Rozszerzenie pliku DEC Declaration File
157 Rozszerzenie pliku DEF Module-Definition File
158 Rozszerzenie pliku DEP Windows Dependency File
159 Rozszerzenie pliku DEPEND Code::Blocks Dependencies File
160 Rozszerzenie pliku DEVELOPERPROFILE Xcode Developer Profile
161 Rozszerzenie pliku DEVICEIDS Device Identification FIle
162 Rozszerzenie pliku DEX Dalvik Executable File
163 Rozszerzenie pliku DF1 Omnis Native Datafile
164 Rozszerzenie pliku DFK Dark Flow Project File
165 Rozszerzenie pliku DFM Delphi Form
166 Rozszerzenie pliku DFN Delphi Definition
167 Rozszerzenie pliku DG Source Code For A Dialog Box
168 Rozszerzenie pliku DGML Visual Studio Directed Graph Document
169 Rozszerzenie pliku DGSL Visual Shader Graph File
170 Rozszerzenie pliku DI D Programming Language Source Code
171 Rozszerzenie pliku DJG DJGPP Compiler Makefile
172 Rozszerzenie pliku DM1 ER/Studio Data Model File
173 Rozszerzenie pliku DMD SQL Developer Data Modeler File
174 Rozszerzenie pliku DOB Visual Basic UserDocument
175 Rozszerzenie pliku DOCSET Doxygen Document Set File
176 Rozszerzenie pliku DOCSTATES Microsoft Visual Studio Document Tab Well
177 Rozszerzenie pliku DOX Visual Basic Binary UserDocument
178 Rozszerzenie pliku DPK Delphi Package
179 Rozszerzenie pliku DPKW Delphi Package
180 Rozszerzenie pliku DPL Delphi Package Library
181 Rozszerzenie pliku DPLT AppleScript Droplet
182 Rozszerzenie pliku DPR Delphi Project
183 Rozszerzenie pliku DPROJ Delphi Project
184 Rozszerzenie pliku DRES Delphi Compiled Resource File
185 Rozszerzenie pliku DSGM DS Game Maker Project
186 Rozszerzenie pliku DSP Visual C++ 6 Project
187 Rozszerzenie pliku DTD Document Type Definition File
188 Rozszerzenie pliku DYLIB Mach-O Dynamic Library
189 Rozszerzenie pliku ECOREDIAG Kermeta Ecore Diagram Information
190 Rozszerzenie pliku ECP EasyC Project File
191 Rozszerzenie pliku EDM Adobe Extension Data Markup Language File
192 Rozszerzenie pliku EDML Adobe Extension Data Markup Language Document
193 Rozszerzenie pliku EDMX ADO.NET Entity Data Model Designer File
194 Rozszerzenie pliku EGG-INFO Python Egg
195 Rozszerzenie pliku EJS Embedded JavaScript Template
196 Rozszerzenie pliku EL Emacs Lisp Code File
197 Rozszerzenie pliku ELC Emacs Compiled Lisp File
198 Rozszerzenie pliku EMAKEFILE Erlang Make
199 Rozszerzenie pliku EMAKERFILE Erlang Make
200 Rozszerzenie pliku ENT External Entity
201 Rozszerzenie pliku ENTITLEMENTS Mac App Sandboxing Entitlements File
202 Rozszerzenie pliku ERB Ruby ERB Script
203 Rozszerzenie pliku ERL Erlang Source Code File
204 Rozszerzenie pliku ERUBIS Erubis Script
205 Rozszerzenie pliku EV3P LEGO MINDSTORMS Program
206 Rozszerzenie pliku EXP Symbols Export File
207 Rozszerzenie pliku EXW Euphoria Source code File
208 Rozszerzenie pliku F Fortran Source Code
209 Rozszerzenie pliku F90 Fortran 90 Source Code File
210 Rozszerzenie pliku FACTORYPATH Eclipse Factorypath
211 Rozszerzenie pliku FBP wxFormBuilder Project
212 Rozszerzenie pliku FBP7 FinalBuilder 7 Project
213 Rozszerzenie pliku FBZ6 FinalBuilder Compressed Project
214 Rozszerzenie pliku FBZ7 Compressed FinalBuilder 7 Project
215 Rozszerzenie pliku FCG FastCGI Script
216 Rozszerzenie pliku FDML Forms Definition Markup Language
217 Rozszerzenie pliku FEATURE SharePoint Feature File
218 Rozszerzenie pliku FGB Valve SDK Source
219 Rozszerzenie pliku FGL Fifth Generation Language Source File
220 Rozszerzenie pliku FILTERS Visual C++ Project Filters File
221 Rozszerzenie pliku FIMPP FiM++ Source Code File
222 Rozszerzenie pliku FLA Adobe Flash Animation
223 Rozszerzenie pliku FOR Fortran 77 Source File
224 Rozszerzenie pliku FOUNTAIN Fountain Syntax
225 Rozszerzenie pliku FPM FPS Creator Map File
226 Rozszerzenie pliku FPP Fortran Source Code
227 Rozszerzenie pliku FRAMEWORK Mac OS X Application Framework
228 Rozszerzenie pliku FRJ FreeForm-J Project File
229 Rozszerzenie pliku FRX Visual Basic Binary Form File
230 Rozszerzenie pliku FS Visual F# Source File
231 Rozszerzenie pliku FSI Visual F# Signature File
232 Rozszerzenie pliku FSPROJ Visual F# Project File
233 Rozszerzenie pliku FSSCRIPT Visual F# Script
234 Rozszerzenie pliku FSX Visual F# Script File
235 Rozszerzenie pliku FTL FreeMarker Template File
236 Rozszerzenie pliku FTN Fortran Source Code File
237 Rozszerzenie pliku FXC FilePackager Configuration
238 Rozszerzenie pliku FXCPROJ FX Composer Project File
239 Rozszerzenie pliku FXL FaceFX Language File
240 Rozszerzenie pliku FXPL Adobe Flash FXP Library
241 Rozszerzenie pliku GAMEPROJ GameSalad Project File
242 Rozszerzenie pliku GAR GridGain Archive
243 Rozszerzenie pliku GBAP GLBasic Project File
244 Rozszerzenie pliku GBAS GLBasic Source File
245 Rozszerzenie pliku GDFMAKERPROJECT GDF Editor Project File
246 Rozszerzenie pliku GEMFILE Ruby RubyGems
247 Rozszerzenie pliku GEMSPEC Gem Specification File
248 Rozszerzenie pliku GENMODEL Eclipse IDE Domain Gen Model
249 Rozszerzenie pliku GITIGNORE Git Ignore File
250 Rozszerzenie pliku GLADE Glade Project File
251 Rozszerzenie pliku GLD MPLAB C Compiler Linker Script File
252 Rozszerzenie pliku GLOBAL Global Makefile
253 Rozszerzenie pliku GM GameMonkey Script
254 Rozszerzenie pliku GM6 Game Maker 6 Project File
255 Rozszerzenie pliku GM81 Game Maker 8.1 Project File
256 Rozszerzenie pliku GMD Game Maker Program Code
257 Rozszerzenie pliku GMK Game Maker Project File
258 Rozszerzenie pliku GMO GNU Machine Object File
259 Rozszerzenie pliku GNUMAKEFILE GNU Makefile
260 Rozszerzenie pliku GORM Gorm Interface Resource File
261 Rozszerzenie pliku GROOVY Groovy Source Code File
262 Rozszerzenie pliku GROUPPROJ Delphi Project Group File
263 Rozszerzenie pliku GRXML Grammar
264 Rozszerzenie pliku GS Google Apps Script
265 Rozszerzenie pliku GS3 GameStarter File
266 Rozszerzenie pliku GSPROJ GameSalad Windows Project File
267 Rozszerzenie pliku GSZIP GameSalad Marketplace Asset File
268 Rozszerzenie pliku GUS Universal Score Poster Script
269 Rozszerzenie pliku GVY Groovy Source Code File
270 Rozszerzenie pliku GYP Google Chromium GYP Input Configuration
271 Rozszerzenie pliku H C/C++/Objective-C Header File
272 Rozszerzenie pliku H86 CP/M
273 Rozszerzenie pliku HAL HansaWorld Application Language File
274 Rozszerzenie pliku HAS Haskell Script
275 Rozszerzenie pliku HBZ StarMoney Macro
276 Rozszerzenie pliku HCF Compact Ham Library
277 Rozszerzenie pliku HH C++ Header File
278 Rozszerzenie pliku HHH Power C Precompiled Header File
279 Rozszerzenie pliku HIC HicEst Script
280 Rozszerzenie pliku HPF High Performance Fortran File
281 Rozszerzenie pliku HPP C++ Header File
282 Rozszerzenie pliku HRL Erlang Header File
283 Rozszerzenie pliku HS Haskell Script
284 Rozszerzenie pliku HT4 HTML Version 4
285 Rozszerzenie pliku HTR Microsoft Windows NT Password Services Script
286 Rozszerzenie pliku HX Haxe Source Code
287 Rozszerzenie pliku HXX C++ Source Code Header File
288 Rozszerzenie pliku HYDRA Hydra Image Filter Program File
289 Rozszerzenie pliku I Visual Studio Intermediate File
290 Rozszerzenie pliku IDB Visual Studio Intermediate Debug File
291 Rozszerzenie pliku IDE Borland C++ Project file
292 Rozszerzenie pliku IDL Interface Definition Language File
293 Rozszerzenie pliku IDT Windows Installer Database Text Archive File
294 Rozszerzenie pliku ILK Incremental Linking File
295 Rozszerzenie pliku IML IntelliJ IDEA Module
296 Rozszerzenie pliku INC Include File
297 Rozszerzenie pliku INL C++ Inline File
298 Rozszerzenie pliku IPB IPhone Perl Script
299 Rozszerzenie pliku IPCH Intellisense Precompiled Header File
300 Rozszerzenie pliku IPP Inline Guard Macro File
301 Rozszerzenie pliku IRBRC Ruby
302 Rozszerzenie pliku ISA Adobe Photoshop ImageReady Action
303 Rozszerzenie pliku ISC Xilinx Device Configuration File
304 Rozszerzenie pliku ISE InstallShield Express Project File
305 Rozszerzenie pliku ISYM ArchiCAD For MAC Geometric Description Language
306 Rozszerzenie pliku IWZ InstallShield Express 2 Project File
307 Rozszerzenie pliku J Java Source File
308 Rozszerzenie pliku JACL IBM WebSphere Server Script
309 Rozszerzenie pliku JAV Java Source File
310 Rozszerzenie pliku JAVA Java Source Code File
311 Rozszerzenie pliku JAVAJET Eclipse JET Java Template
312 Rozszerzenie pliku JCM Java Commerce Message
313 Rozszerzenie pliku JDP BlackBerry JDE
314 Rozszerzenie pliku JED Xilinx JEDEC Programming File
315 Rozszerzenie pliku JETINC Eclipse IDE Template Fragment
316 Rozszerzenie pliku JGS QWS3270 PLUS Script
317 Rozszerzenie pliku JL Julia Source Code File
318 Rozszerzenie pliku JNILIB JNI Library
319 Rozszerzenie pliku JPAGE Eclipse Java Scrapbook Page
320 Rozszerzenie pliku JPD Java Process Definition
321 Rozszerzenie pliku JPR JBuilder Project
322 Rozszerzenie pliku JSFL Flash JavaScript File
323 Rozszerzenie pliku JSH JAWS Script Header File
324 Rozszerzenie pliku JSM JAWS Script Message
325 Rozszerzenie pliku JSONP JSON-with-padding Source Code
326 Rozszerzenie pliku JSPF Java Server Page Fragment
327 Rozszerzenie pliku JSXINC ExtendScript Included Script File
328 Rozszerzenie pliku KB C++ Keyboard Script
329 Rozszerzenie pliku KDEVDLG KDevelop Dialog Box File
330 Rozszerzenie pliku KDEVELOP KDevelop Project Data File
331 Rozszerzenie pliku KDEVPRJ KDevelop Project File
332 Rozszerzenie pliku KDMP Windows Crash Dump File
333 Rozszerzenie pliku KED KEDIT Profile And Macro Format
334 Rozszerzenie pliku L Lex Source File
335 Rozszerzenie pliku LAMP ArchiCAD For MAC Geometric Description Language
336 Rozszerzenie pliku LBI Dreamweaver Library Item
337 Rozszerzenie pliku LBS Omnis Library
338 Rozszerzenie pliku LDS Binutils LD Linker Script
339 Rozszerzenie pliku LGO Logo Instructions File
340 Rozszerzenie pliku LHS Literate Haskell Script
341 Rozszerzenie pliku LICENSES Visual Studio Licensed Classes File
342 Rozszerzenie pliku LICX Visual Studio License File
343 Rozszerzenie pliku LIQUID Shopify Liquid Template
344 Rozszerzenie pliku LISP Lisp Source Code File
345 Rozszerzenie pliku LIST JAR Index File
346 Rozszerzenie pliku LMV Adobe Flash Source Code
347 Rozszerzenie pliku LNT PC-lint/FlexeLint Configuration File
348 Rozszerzenie pliku LOGIN UNIX Command
349 Rozszerzenie pliku LOL LOLCODE Source Code FIle
350 Rozszerzenie pliku LOLS LOLCODE Source Code
351 Rozszerzenie pliku LPROJ Localized Project Folder
352 Rozszerzenie pliku LPX LaTeXPiX Script
353 Rozszerzenie pliku LRDB Photoshop Lightroom Database
354 Rozszerzenie pliku LSP Lisp Program Source Code File
355 Rozszerzenie pliku LSPROJ Visual Studio LightSwitch Project
356 Rozszerzenie pliku LSS LotusScript Source Code
357 Rozszerzenie pliku LUA Lua Source File
358 Rozszerzenie pliku LUCA Luca Template
359 Rozszerzenie pliku LWMW Likno Web Modal Windows Builder
360 Rozszerzenie pliku LXK COREX Lexicon Link-up
361 Rozszerzenie pliku LXSPROJ Liquid XML Studio Project File
362 Rozszerzenie pliku M Objective-C Implementation File
363 Rozszerzenie pliku M4 Macro Processor Library
364 Rozszerzenie pliku MAGIK Magik Source Code File
365 Rozszerzenie pliku MAK Makefile
366 Rozszerzenie pliku MAKE Xcode Makefile Script
367 Rozszerzenie pliku MAKEFILE Makefile
368 Rozszerzenie pliku MAKO Mako Template
369 Rozszerzenie pliku MAML Microsoft Assistance Markup Language
370 Rozszerzenie pliku MARKDN Markdown File
371 Rozszerzenie pliku MARKDOWN Markdown Documentation File
372 Rozszerzenie pliku MASH Java
373 Rozszerzenie pliku MATLAB Matlab Script
374 Rozszerzenie pliku MBAS MikroBasic Source Code
375 Rozszerzenie pliku MBTEMMPLATE ModelBaker Custom Template Directory
376 Rozszerzenie pliku MD Markdown Documentation File
377 Rozszerzenie pliku MDOWN Markdown File
378 Rozszerzenie pliku MDZIP MagicDraw Project Archive
379 Rozszerzenie pliku MF Java Manifest File
380 Rozszerzenie pliku MFA Multimedia Fusion Development File
381 Rozszerzenie pliku MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML File
382 Rozszerzenie pliku MK Makefile
383 Rozszerzenie pliku MKE Microsoft Windows SDK Make
384 Rozszerzenie pliku ML ML Source Code File
385 Rozszerzenie pliku MLI F# Source Code
386 Rozszerzenie pliku MLN Alchemy Source
387 Rozszerzenie pliku MM Objective-C++ Source File
388 Rozszerzenie pliku MMCH CodeWarrior Compiled Hdr
389 Rozszerzenie pliku MMJS Adobe JavaScript Document
390 Rozszerzenie pliku MO Machine Object File
391 Rozszerzenie pliku MOC MOCHA Java Script
392 Rozszerzenie pliku MOM Managed Object Model
393 Rozszerzenie pliku MP? LoseThos Compiler Map
394 Rozszerzenie pliku MPKT MOPEKS Trial
395 Rozszerzenie pliku MPR FoxPro Generated Menu Program
396 Rozszerzenie pliku MQT MetaQuotes Language 4 MQL4 Template
397 Rozszerzenie pliku MSCR Rename Master Scrip
398 Rozszerzenie pliku MSDEV Microsoft Visual C+ Make
399 Rozszerzenie pliku MSDL Manchester Scene Description Language
400 Rozszerzenie pliku MSHA Microsoft Help Asset File
401 Rozszerzenie pliku MSHC Microsoft Help Container File
402 Rozszerzenie pliku MSHI Microsoft Help Index File
403 Rozszerzenie pliku MSVC Microsoft Visual C++ Compiler Makefile
404 Rozszerzenie pliku MVX Multimedia Fusion Movement Extension
405 Rozszerzenie pliku MXML Flex MXML Component
406 Rozszerzenie pliku MYAPP Visual Studio Application XML File
407 Rozszerzenie pliku NB0 Google Android compiled ROM file
408 Rozszerzenie pliku NBC Next Byte Codes Source Code File
409 Rozszerzenie pliku NBIN Compiled NASL Script
410 Rozszerzenie pliku NCB Visual C++ IntelliSense Database
411 Rozszerzenie pliku NED OMNeT++ Network Description File
412 Rozszerzenie pliku NEKO Neko Source Code File
413 Rozszerzenie pliku NFM Delphi .NET Form File
414 Rozszerzenie pliku NHS NHibernate
415 Rozszerzenie pliku NIB Interface Builder User Interface File
416 Rozszerzenie pliku NIM Nimrod Source Code File
417 Rozszerzenie pliku NK NUKE Script
418 Rozszerzenie pliku NLC Nero Linux Compilation
419 Rozszerzenie pliku NMK Microsoft Program Maintenance Utility Make
420 Rozszerzenie pliku NQC Not Quite C Source Code File
421 Rozszerzenie pliku NSH NSIS Header File
422 Rozszerzenie pliku NSI NSIS Script
423 Rozszerzenie pliku NUPKG NuGet Package
424 Rozszerzenie pliku NUSPEC NuGet Specification File
425 Rozszerzenie pliku NXC Not eXactly C Source Code File
426 Rozszerzenie pliku O Compiled Object File
427 Rozszerzenie pliku OBR Borland C++ Object Browser Data
428 Rozszerzenie pliku OCA Custom Control Library Type File
429 Rozszerzenie pliku OCAMLMAKEFILE Caml Programming Language Makefile
430 Rozszerzenie pliku OCTEST Xcode Objective-C Unit Test Bundle
431 Rozszerzenie pliku OCX ActiveX Control
432 Rozszerzenie pliku ODH Microsoft Visual Studio Interface Definition Language
433 Rozszerzenie pliku ODL Object Description Language File
434 Rozszerzenie pliku OMO OMake Object File
435 Rozszerzenie pliku OPLM Outline Processor Markup Language
436 Rozszerzenie pliku ORDEREDTEST Visual Studio Ordered Test File
437 Rozszerzenie pliku ORL Object-Relational Language
438 Rozszerzenie pliku OS ObjectScript Source File
439 Rozszerzenie pliku OW Free Pascal 1.0.x Object File
440 Rozszerzenie pliku OWL OWL Source Code File
441 Rozszerzenie pliku OXYGENE Oxygene Project File
442 Rozszerzenie pliku P Pascal Source Code
443 Rozszerzenie pliku P6 Perl 6 Source Code File
444 Rozszerzenie pliku PAG Visual Basic Property PAGe
445 Rozszerzenie pliku PARAM CASTEP Scripts
446 Rozszerzenie pliku PAS Pascal Source File
447 Rozszerzenie pliku PB PureBasic Source File
448 Rozszerzenie pliku PBG Pixel Bender Graph File
449 Rozszerzenie pliku PBJ Pixel Bender Bytecode File
450 Rozszerzenie pliku PBL PowerBASIC Library
451 Rozszerzenie pliku PBPROJ Project Builder Project
452 Rozszerzenie pliku PBQ PunkBuster Query Script
453 Rozszerzenie pliku PBXBTREE Xcode Auto-Complete File
454 Rozszerzenie pliku PBXPROJ Xcode Project Data File
455 Rozszerzenie pliku PBXUSER Xcode Project User Data File
456 Rozszerzenie pliku PCH Precompiled Header File
457 Rozszerzenie pliku PCP Windows Installer Patch Creation Properties File
458 Rozszerzenie pliku PDE Processing Development Environment Source Code File
459 Rozszerzenie pliku PDM VB Project Information File
460 Rozszerzenie pliku PDML Packet Details Markup Language
461 Rozszerzenie pliku PF1 SmartWare Project Source Code
462 Rozszerzenie pliku PF? SmartWare Project Source
463 Rozszerzenie pliku PFG jEEPers Program Configuration File
464 Rozszerzenie pliku PGX Visual Basic binary property page file
465 Rozszerzenie pliku PH Perl Header File
466 Rozszerzenie pliku PHPT PHP Test Suite
467 Rozszerzenie pliku PICKLE Python Pickle File
468 Rozszerzenie pliku PIKA Pika Software Builder Project File
469 Rozszerzenie pliku PJX FoxPro Project
470 Rozszerzenie pliku PL Perl Script
471 Rozszerzenie pliku PLC PL/B Source File
472 Rozszerzenie pliku PLE Messenger Plus! Live Encrypted Log File
473 Rozszerzenie pliku PLI PL/I Source Code File
474 Rozszerzenie pliku PLTSUITE Safari Page Load Test Suite File
475 Rozszerzenie pliku PM Perl Module
476 Rozszerzenie pliku PMQ Microsoft Target Analyzer File
477 Rozszerzenie pliku PO Portable Object
478 Rozszerzenie pliku POC Pocomail PocoScript
479 Rozszerzenie pliku POD Perl POD File
480 Rozszerzenie pliku POM Maven Build File
481 Rozszerzenie pliku PPC Mobile Data Studio Project File
482 Rozszerzenie pliku PPL Free Pascal Dynamic Library
483 Rozszerzenie pliku PPU Free Pascal Unit File
484 Rozszerzenie pliku PRI Qt Project Include File
485 Rozszerzenie pliku PROJECT Eclipse Project Settings File
486 Rozszerzenie pliku PROTO Protocol Buffer File
487 Rozszerzenie pliku PSC2 Microsoft Windows PowerShell Script
488 Rozszerzenie pliku PSD1 Windows PowerShell Data File
489 Rozszerzenie pliku PSESS Visual Studio Performance Session File
490 Rozszerzenie pliku PSM1 Windows PowerShell Script Module File
491 Rozszerzenie pliku PTL Python template language file
492 Rozszerzenie pliku PTXML Microsoft Windows DLL XML Related
493 Rozszerzenie pliku PTY Rational Property Set
494 Rozszerzenie pliku PWN Pawn Source Code File
495 Rozszerzenie pliku PXD Pyrex Definition File
496 Rozszerzenie pliku PY Python Script
497 Rozszerzenie pliku PYD Python Dynamic Module
498 Rozszerzenie pliku PYM PYM Macro Preprocessor File
499 Rozszerzenie pliku PYW Python GUI Source File
500 Rozszerzenie pliku PYX Pyrex Source Code File
501 Rozszerzenie pliku QPR FoxPro Generated Query Program
502 Rozszerzenie pliku QSC Kaleidagraph Script
503 Rozszerzenie pliku QX Quexal Source Code
504 Rozszerzenie pliku R Rez Source Code File
505 Rozszerzenie pliku RAKE Ruby Makefile
506 Rozszerzenie pliku RAKEFILE Ruby Makefile
507 Rozszerzenie pliku RAPC Java 2 ME Unit
508 Rozszerzenie pliku RB Ruby Source Code
509 Rozszerzenie pliku RBP Real Studio Project File
510 Rozszerzenie pliku RBVCP Real Studio Version Controlled Project
511 Rozszerzenie pliku RBXS ROBLOX Script
512 Rozszerzenie pliku RC Resource Script
513 Rozszerzenie pliku RC2 Visual Studio Resources File
514 Rozszerzenie pliku RDLC Visual Studio Client Report Definition File
515 Rozszerzenie pliku REB REBOL Script File
516 Rozszerzenie pliku REFRESH Visual Studio Refresh File
517 Rozszerzenie pliku RES C++ Complied Resource Script
518 Rozszerzenie pliku RESJSON Windows JavaScript Resources File
519 Rozszerzenie pliku RESOURCES Visual Studio Resource File
520 Rozszerzenie pliku RESW Windows Resources File
521 Rozszerzenie pliku RESX .NET Managed Resources File
522 Rozszerzenie pliku RGUNINST RealArcade Uninstall Script
523 Rozszerzenie pliku RISE RISE Editor Model File
524 Rozszerzenie pliku RMN Oracle Recovery Manager Script
525 Rozszerzenie pliku RNC RELAX NG Compact Syntax File
526 Rozszerzenie pliku RNW Sweave Source
527 Rozszerzenie pliku ROB Wintask Compiled Program
528 Rozszerzenie pliku RODL RemObjects Definition Language File
529 Rozszerzenie pliku ROTEST RemObjects SDK Test File
530 Rozszerzenie pliku ROTESTRESULT RemObjects SDK Test Results File
531 Rozszerzenie pliku RPG The RPG Programming Language
532 Rozszerzenie pliku RPTPROJ Microsoft Visual Studio 2008 Report Project
533 Rozszerzenie pliku RPY Python Script
534 Rozszerzenie pliku RRC BlackBerry Java Resource Content
535 Rozszerzenie pliku RRH BlackBerry Resource Header
536 Rozszerzenie pliku RSL Robot Scripting Language
537 Rozszerzenie pliku RSRC Macintosh Resource File
538 Rozszerzenie pliku RSYM ArchiCAD For MAC Geometric Description Language
539 Rozszerzenie pliku RU Java Russian Font Properties File
540 Rozszerzenie pliku RUB JQuery Rules
541 Rozszerzenie pliku RUL InstallShield Rules File
542 Rozszerzenie pliku RULE Visual C++ Project Rules
543 Rozszerzenie pliku RVB Rhinoceros 3D Visual Basic Script
544 Rozszerzenie pliku RWS Borland C++ resource workshop symbol file
545 Rozszerzenie pliku RWSNIPPET RapidWeaver Snippet File
546 Rozszerzenie pliku S Source Code File
547 Rozszerzenie pliku S19 Motorola S19 File Record
548 Rozszerzenie pliku S43 IAR Assembly Source
549 Rozszerzenie pliku S4E Airplay SDK Header
550 Rozszerzenie pliku SAAS Sass Indented Syntax
551 Rozszerzenie pliku SAL SQL Application Language
552 Rozszerzenie pliku SAS SAS Program File
553 Rozszerzenie pliku SB Scratch Project File
554 Rozszerzenie pliku SBPROJ OpenGL Shader Builder Project
555 Rozszerzenie pliku SBR Visual Studio Source Browser Intermediate File
556 Rozszerzenie pliku SCALA Scala Source
557 Rozszerzenie pliku SCC SourceSafe Source Code Control File
558 Rozszerzenie pliku SCRATCH Scratch Project File
559 Rozszerzenie pliku SCRIPT EDITOR Apple Mac OS X AppleScript Script
560 Rozszerzenie pliku SCRIPTSUITE AppleScript Script Suite File
561 Rozszerzenie pliku SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
562 Rozszerzenie pliku SCRO Amira Script Object
563 Rozszerzenie pliku SDEF AppleScript Dictionary Document
564 Rozszerzenie pliku SETUP CryENGINE Character Setup File
565 Rozszerzenie pliku SH Bash Shell Script
566 Rozszerzenie pliku SJAVA Synchronous Java File
567 Rozszerzenie pliku SJC Sothink JavaScript Web Scroller Definition
568 Rozszerzenie pliku SLIM Slim Script
569 Rozszerzenie pliku SLL Static Link Library
570 Rozszerzenie pliku SLN Visual Studio Solution File
571 Rozszerzenie pliku SLOGO StarLogo Project File
572 Rozszerzenie pliku SLOGT StarLogo Project Template
573 Rozszerzenie pliku SLTNG StarLogo TNG Project File
574 Rozszerzenie pliku SMA AMX Mod Plugin Source File
575 Rozszerzenie pliku SMALI Android Smali Assembly Language File
576 Rozszerzenie pliku SNIPPET Visual Studio IntelliSense Code Snippet
577 Rozszerzenie pliku SP? LoseThos C+ Source
578 Rozszerzenie pliku SPEC RPM Specification File
579 Rozszerzenie pliku SQLPROJ Visual Studio SQL Server Project
580 Rozszerzenie pliku SRC Source Code
581 Rozszerzenie pliku SRCRPM Red Hat Package Manager Source File
582 Rozszerzenie pliku SSC SourceSafe Status File
583 Rozszerzenie pliku SSI Adobe Dreamweaver Server Side Include File
584 Rozszerzenie pliku SSML Speech Synthesis Markup Language Source
585 Rozszerzenie pliku STORYBOARD Interface Builder Storyboard Document
586 Rozszerzenie pliku STYL Stylus CSS Script
587 Rozszerzenie pliku SUD Super Project Analyzer File
588 Rozszerzenie pliku SUO Visual Studio Solution User Options File
589 Rozszerzenie pliku SUS Synergy Accounts Update Script
590 Rozszerzenie pliku SVN-BASE Subversion Base File
591 Rozszerzenie pliku SVO STATISTICA Macro
592 Rozszerzenie pliku SWC Flex Components Archive
593 Rozszerzenie pliku SWD Flash Debug File
594 Rozszerzenie pliku SWG SWAG Pascal Snippets (SWAG Reader)
595 Rozszerzenie pliku SWIFT Apple Swift Programming Language Source Code
596 Rozszerzenie pliku SXS SAS Stat Studio Module Source Code
597 Rozszerzenie pliku SXV Action Repeater Macro
598 Rozszerzenie pliku SYM Symbols File
599 Rozszerzenie pliku T Turing Source Code File
600 Rozszerzenie pliku TARGETS MSBuild Targets File
601 Rozszerzenie pliku TCL Tcl Script
602 Rozszerzenie pliku TCSH Unix Shell Script
603 Rozszerzenie pliku TDS Borland Turbo Debugger symbol table file
604 Rozszerzenie pliku TEM Borland C++ Turbo Editor Macro Language Script
605 Rozszerzenie pliku TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File
606 Rozszerzenie pliku TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File
607 Rozszerzenie pliku TEXTFACTORY BBEdit Text Factory
608 Rozszerzenie pliku TILEMAP XML Tilemap Format
609 Rozszerzenie pliku TIPROGRAM TI-Basic Program File
610 Rozszerzenie pliku TK Tk Script
611 Rozszerzenie pliku TLD Tag Library Descriptor File
612 Rozszerzenie pliku TLH Typelib Generated C/C++ Header File
613 Rozszerzenie pliku TLI Typelib Generated C/C++ Inline File
614 Rozszerzenie pliku TMH Trace Message Header
615 Rozszerzenie pliku TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
616 Rozszerzenie pliku TMPROJ TextMate Project File
617 Rozszerzenie pliku TMPROJECT TextMate Project
618 Rozszerzenie pliku TNS TI-Nspire Document
619 Rozszerzenie pliku TOKEND Smart Card Support Mac
620 Rozszerzenie pliku TPU Turbo Pascal Unit
621 Rozszerzenie pliku TRU True Basic Source
622 Rozszerzenie pliku TRX Visual Studio Test Results File
623 Rozszerzenie pliku TS0 Tio32 Script
624 Rozszerzenie pliku TT Visual Studio Text Template
625 Rozszerzenie pliku TU Turing Source File
626 Rozszerzenie pliku TUR Turing Program Source File
627 Rozszerzenie pliku UI User Interface File
628 Rozszerzenie pliku UIT UIX XML Template
629 Rozszerzenie pliku UML UML Data Object Model
630 Rozszerzenie pliku UMLCLASS UML Class Model
631 Rozszerzenie pliku UVPROJ µVision4 Project
632 Rozszerzenie pliku V Verilog Source Code File
633 Rozszerzenie pliku V4S Microsoft Windows Script Host
634 Rozszerzenie pliku VALA Vala Source Code File
635 Rozszerzenie pliku VAR Variable Data
636 Rozszerzenie pliku VBG Visual Basic Project Group File
637 Rozszerzenie pliku VBP Visual Basic Project File
638 Rozszerzenie pliku VBPROJ Visual Studio Visual Basic Project
639 Rozszerzenie pliku VBX Visual Basic Custom Control
640 Rozszerzenie pliku VBZ Visual Basic Project Template
641 Rozszerzenie pliku VC Verge Code File
642 Rozszerzenie pliku VC5 Microsoft Visual C Make
643 Rozszerzenie pliku VCP eMbedded Visual C++ Project File
644 Rozszerzenie pliku VCPROJ Visual C++ Project File
645 Rozszerzenie pliku VCWIN32 Visual C Make
646 Rozszerzenie pliku VCXPROJ Visual C++ Project
647 Rozszerzenie pliku VDM VDM Specification File
648 Rozszerzenie pliku VDP Visual Studio Deployment Project
649 Rozszerzenie pliku VDPROJ Visual Studio Setup and Deployment Project
650 Rozszerzenie pliku VGC ViziGen Code Generation Template
651 Rozszerzenie pliku VM Velocity Template
652 Rozszerzenie pliku VPC ViziGen Configuration File
653 Rozszerzenie pliku VSMACROS Visual Studio Binary Macro Project
654 Rozszerzenie pliku VSMDI Visual Studio Test Metadata File
655 Rozszerzenie pliku VSMPROJ Visual Studio Text Macro Project
656 Rozszerzenie pliku VSPF Visual Studio Performance Filter File
657 Rozszerzenie pliku VSPOLICY Microsoft Visual Studio Policy Description Language
658 Rozszerzenie pliku VSPS Visual Studio Serialized Performance Report
659 Rozszerzenie pliku VSPSCC Visual Studio Project Source Control File
660 Rozszerzenie pliku VSPX Visual Studio Performance Report Data File
661 Rozszerzenie pliku VSSSCC Visual Studio Solution Source Control File
662 Rozszerzenie pliku VSZ Visual Studio Wizard File
663 Rozszerzenie pliku VTM Visual Tool Markup Language Document
664 Rozszerzenie pliku VTML Visual Tool Markup Language File
665 Rozszerzenie pliku VTV Adobe Dreamweaver Validator Configuration File
666 Rozszerzenie pliku W OpenEdge Architect Source Code File
667 Rozszerzenie pliku W32 Win32 Makefile
668 Rozszerzenie pliku WDGTPROJ Dashcode Widget Project
669 Rozszerzenie pliku WDK WINDEV Component
670 Rozszerzenie pliku WDL World Definition Language Script
671 Rozszerzenie pliku WDW WinDev Window File
672 Rozszerzenie pliku WDX9 Microsoft Word For Mac Wizard
673 Rozszerzenie pliku WFS Microsoft Windows Installation Script
674 Rozszerzenie pliku WIKI Wiki Markup Source
675 Rozszerzenie pliku WIN32MANIFEST Microsoft Win32 Manifest
676 Rozszerzenie pliku WIQ Visual Studio Work Item Query File
677 Rozszerzenie pliku WIXOUT WiX XML Output
678 Rozszerzenie pliku WMC Corel WordPerfect Macro
679 Rozszerzenie pliku WMLC Wireless Markup Language Bytecode Document (WAP)
680 Rozszerzenie pliku WMLS Wireless Markup Language Script File (WAP)
681 Rozszerzenie pliku WMLSC Wireless Markup Language (WAP) Bytecode Script
682 Rozszerzenie pliku WOD Apple WebObjects Web Application Method
683 Rozszerzenie pliku WORKSHEET BBEdit Shell Worksheet File
684 Rozszerzenie pliku WOWPROJ AddOn Studio Project File
685 Rozszerzenie pliku WSC Windows Script Component
686 Rozszerzenie pliku WSDD Apache Axis Web Service Deployment Descriptor (WSDD)
687 Rozszerzenie pliku WSP SharePoint Solution Package
688 Rozszerzenie pliku WXL WiX Localization
689 Rozszerzenie pliku WZS Microsoft Word Wizard
690 Rozszerzenie pliku XAML Windows Markup File
691 Rozszerzenie pliku XBLR Output Raw XBRL
692 Rozszerzenie pliku XCAPPDATA Xcode App Data File
693 Rozszerzenie pliku XCARCHIVE Xcode Archive
694 Rozszerzenie pliku XCDATAMODEL Xcode Core Data Model File
695 Rozszerzenie pliku XCDATAMODELD Xcode Core Data Model File
696 Rozszerzenie pliku XCODE Xcode Project
697 Rozszerzenie pliku XCODEPROJ Xcode Project
698 Rozszerzenie pliku XCP XLNT Script Command
699 Rozszerzenie pliku XCSNAPSHOTS Xcode Snapshot
700 Rozszerzenie pliku XCWORKSPACE Xcode Workspace File
701 Rozszerzenie pliku XDA Sencha Architect Project
702 Rozszerzenie pliku XFM OmniForm XML
703 Rozszerzenie pliku XIB Interface Builder File
704 Rozszerzenie pliku XIN OmniMark Include
705 Rozszerzenie pliku XJB OEPE JAXB Wizard Bindings
706 Rozszerzenie pliku XMLA XML For Analysis Source
707 Rozszerzenie pliku XN Cygnus Ld-scripts
708 Rozszerzenie pliku XOJO_PROJECT Xojo Programming Project
709 Rozszerzenie pliku XOML Windows Workflow File
710 Rozszerzenie pliku XPB XPB! Basic Source Code
711 Rozszerzenie pliku XPP X++ Source Code File
712 Rozszerzenie pliku XQ XQuery File
713 Rozszerzenie pliku XQL XML Query Language File
714 Rozszerzenie pliku XQM XQuery Module
715 Rozszerzenie pliku XQUERY XQuery Source Code File
716 Rozszerzenie pliku XQY XQuery Source File
717 Rozszerzenie pliku XRC WxWidgets WxPython Resource
718 Rozszerzenie pliku XSD XML Schema Definition
719 Rozszerzenie pliku XSQL Oracle XSQL Servlet Server Side
720 Rozszerzenie pliku XSX Visual Studio XML Schema Layout File
721 Rozszerzenie pliku XT Xdebug Trace File
722 Rozszerzenie pliku Y Yacc Source File
723 Rozszerzenie pliku YAB Yabasic Source Code
724 Rozszerzenie pliku YAML YAML Document
725 Rozszerzenie pliku YML YAML Document
726 Rozszerzenie pliku YML2 YML Script
727 Rozszerzenie pliku YMP YaST Metapackage File
728 Rozszerzenie pliku YPR BYOB Project File
729 Rozszerzenie pliku ZASM Zero Compiler Assembly Source
730 Rozszerzenie pliku ZERO Zero Compiler Project
731 Rozszerzenie pliku ZFRM Zero Form Designer
732 Rozszerzenie pliku ZPD ABC Zeroadic Predicates
733 Rozszerzenie pliku ZPK Zend Studio Deployment Application Package
734 Rozszerzenie pliku ZSH Unix Shell Script
735 Rozszerzenie pliku ZWS ZiLOG Developer Studio Workspace
736 Rozszerzenie pliku ~PA Delphi Pascal Backup