Pliki developerskie
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku $01 MS-DOS pipe file
2 Rozszerzenie pliku 3DFBAT 3DField Command
3 Rozszerzenie pliku 4DB 4th Dimension Database Structure File
4 Rozszerzenie pliku A Static Library
5 Rozszerzenie pliku A2W Alice World
6 Rozszerzenie pliku A66 µVision Assembler Source
7 Rozszerzenie pliku A86 A86 Assembly Language Source Code
8 Rozszerzenie pliku ACTPROJ Microsoft Visual Studio Visual SourceSafe ACT Project
9 Rozszerzenie pliku ACTX DS Game Maker Action Description File
10 Rozszerzenie pliku ACU Machine Independent COBOL Object
11 Rozszerzenie pliku ADA Ada Source Code
12 Rozszerzenie pliku ADDIN Visual Studio Add-in Definition File
13 Rozszerzenie pliku ADIUMSCRIPTS Adium AppleScripts
14 Rozszerzenie pliku ADS Ada Specification File
15 Rozszerzenie pliku AGI Asterisk Gateway Interface File
16 Rozszerzenie pliku AGLS Adobe GoLive Snippet
17 Rozszerzenie pliku AGS AfterGRASP Script
18 Rozszerzenie pliku AHTML HTML
19 Rozszerzenie pliku AIRI Adobe AIR Intermediate
20 Rozszerzenie pliku ALB Alpha Five Library
21 Rozszerzenie pliku AM Automake Makefile Template
22 Rozszerzenie pliku AM4 AutoPlay Media Studio 4 Project File
23 Rozszerzenie pliku AM5 AutoPlay Media Studio 5 Project File
24 Rozszerzenie pliku AM6 AutoPlay Media Studio 6 Project
25 Rozszerzenie pliku AM7 AutoPlay Media Studio 7 Project
26 Rozszerzenie pliku AMW Alcorn McBride Show Controller
27 Rozszerzenie pliku ANE Adobe AIR Native Extension
28 Rozszerzenie pliku ANJUTA Anjuta IDE Project File
29 Rozszerzenie pliku APA RSView Application Manager Archive
30 Rozszerzenie pliku APB Alphacam Punch VB Macro
31 Rozszerzenie pliku APG APGen Script
32 Rozszerzenie pliku APPLET Eclipse Java Applet Policy File
33 Rozszerzenie pliku APPX Windows 8 App Package
34 Rozszerzenie pliku APPXSYM Windows 8 App Package Symbols File
35 Rozszerzenie pliku APPXUPLOAD Windows 8 App Upload Package
36 Rozszerzenie pliku APS Visual C++ Resource File
37 Rozszerzenie pliku AP_ ADT Android Developer Package
38 Rozszerzenie pliku ARSC Google Android resource file
39 Rozszerzenie pliku ARTPROJ Artifacts Project
40 Rozszerzenie pliku ARXML AUTOSAR XML
41 Rozszerzenie pliku AS ActionScript File
42 Rozszerzenie pliku AS2PROJ FlashDevelop project file
43 Rozszerzenie pliku AS3PROJ FlashDevelop ActionScript 3 Project File
44 Rozszerzenie pliku ASBX Microsoft ASP.Net BridgeHandler
45 Rozszerzenie pliku ASCS ActionScript Communication Server File
46 Rozszerzenie pliku ASDB Asphyre Sphinx Archive File
47 Rozszerzenie pliku ASI Alpha Five Variable File
48 Rozszerzenie pliku ASIC ASIC Source
49 Rozszerzenie pliku ASM Assembler source code file
50 Rozszerzenie pliku ASP+ ASP.NET ASP+
51 Rozszerzenie pliku ASTX Adobe Story Exported Script
52 Rozszerzenie pliku ASVF Asphyre Sphinx Archive File
53 Rozszerzenie pliku ASZ LoseThos Assembly Source
54 Rozszerzenie pliku ATMN Automation Anywhere Macro
55 Rozszerzenie pliku AU3 AutoIt v3 Script
56 Rozszerzenie pliku AU? LoseThos Autofile
57 Rozszerzenie pliku AUT AutoIt Script File
58 Rozszerzenie pliku AUTOPLAY AutoPlay Media Studio Project File
59 Rozszerzenie pliku AWK AWK Script
60 Rozszerzenie pliku BAS BASIC Source Code File
61 Rozszerzenie pliku BASEX BaseX Data File
62 Rozszerzenie pliku BASH Unix Shell Script (bash)
63 Rozszerzenie pliku BB Blitz Source Code File
64 Rozszerzenie pliku BBC BBC BASIC Data File
65 Rozszerzenie pliku BBF ScriptBasic Binary
66 Rozszerzenie pliku BBPROJECT BBEdit Project File
67 Rozszerzenie pliku BBPROJECTD BBEdit Project Document
68 Rozszerzenie pliku BCP Borland C++ Makefile
69 Rozszerzenie pliku BDH Silk Performer Include
70 Rozszerzenie pliku BDSPROJ BDS project file
71 Rozszerzenie pliku BET BETA Source File
72 Rozszerzenie pliku BORLAND Borland C Makefile
73 Rozszerzenie pliku BP DataFlex Business Process Object
74 Rozszerzenie pliku BPG Borland Project Group
75 Rozszerzenie pliku BPR Borland C++Builder Project File
76 Rozszerzenie pliku BRX BREW Application Resource File
77 Rozszerzenie pliku BS2 BASIC Stamp 2 Code File
78 Rozszerzenie pliku BSC Visual Studio Source Browser Information File
79 Rozszerzenie pliku BSH BeanShell Script
80 Rozszerzenie pliku BUILDPATH Eclipse XML build path file
81 Rozszerzenie pliku BUR BuRg3r Source Code File
82 Rozszerzenie pliku BXB BasicX Compiled Project Bytecode
83 Rozszerzenie pliku BXML Bean XML
84 Rozszerzenie pliku C C/C++ Source Code File
85 Rozszerzenie pliku CAPROJ Construct Project File
86 Rozszerzenie pliku CAPX Construct Compressed Project File
87 Rozszerzenie pliku CBL COBOL Source Code File
88 Rozszerzenie pliku CBP Code::Blocks Project File
89 Rozszerzenie pliku CC C++ Source Code File
90 Rozszerzenie pliku CCGAME XNA Creators Club Game Package
91 Rozszerzenie pliku CCN Multimedia Fusion development file
92 Rozszerzenie pliku CCSCC ClearCase Source Control Info File
93 Rozszerzenie pliku CD Visual Studio Class Diagram
94 Rozszerzenie pliku CFC ColdFusion Component File
95 Rozszerzenie pliku CFI CleverForm Script
96 Rozszerzenie pliku CGVP NVidia Cg Programming Language XML
97 Rozszerzenie pliku CHAM Compiled HAM File
98 Rozszerzenie pliku CHEF Chef Source Code File
99 Rozszerzenie pliku CKBX Cricket Audio XML Bank Description File
100 Rozszerzenie pliku CLASS Java Class File
101 Rozszerzenie pliku CLIPS Coda Clips File
102 Rozszerzenie pliku CLW Visual C++ ClassWizard File
103 Rozszerzenie pliku COB COBOL Source Code File
104 Rozszerzenie pliku COD Compiled Source Code
105 Rozszerzenie pliku CONFIG Configuration File
106 Rozszerzenie pliku CP Xcode C++ Source File
107 Rozszerzenie pliku CPB Comicino Studio Project File
108 Rozszerzenie pliku CPP C++ Source Code File
109 Rozszerzenie pliku CREOLE Creole Source
110 Rozszerzenie pliku CS Visual C# Source Code File
111 Rozszerzenie pliku CSB Corel PHOTO-PAINT Script
112 Rozszerzenie pliku CSI ContentServ Include File
113 Rozszerzenie pliku CSN Adobe Code Snippet Document
114 Rozszerzenie pliku CSPROJ Visual Studio C# Project
115 Rozszerzenie pliku CSX Visual C# Script
116 Rozszerzenie pliku CTL Visual Basic UserControl Object File
117 Rozszerzenie pliku CTP CakePHP Template
118 Rozszerzenie pliku CTXT BlueJ Context File
119 Rozszerzenie pliku CU CUDA Source Code File
120 Rozszerzenie pliku CX CodeMapper Script
121 Rozszerzenie pliku CXP CX-Programmer Project File
122 Rozszerzenie pliku CXX C++ Source Code File
123 Rozszerzenie pliku CYA Cyana Macro
124 Rozszerzenie pliku D D Source Code File
125 Rozszerzenie pliku D4 Dataphor Source
126 Rozszerzenie pliku DABRIEFCASE RemObjects Data Abstract File Briefcase
127 Rozszerzenie pliku DACONFIG RemObjects Data Abstract Configuration File
128 Rozszerzenie pliku DATASOURCE Microsoft Visual Studio Data Source
129 Rozszerzenie pliku DB2TBL Microsoft Visual Studio DB2 Table Script
130 Rozszerzenie pliku DBML Visual Studio OR Design File
131 Rozszerzenie pliku DBO DarkBASIC Object
132 Rozszerzenie pliku DBPRO DarkBASIC Professional Project File
133 Rozszerzenie pliku DBPROJ Visual Studio Database Project File
134 Rozszerzenie pliku DCPROJ Dashcode Project
135 Rozszerzenie pliku DCU Delphi Compiled Unit
136 Rozszerzenie pliku DCUIL Delphi .NET Compiled Unit File
137 Rozszerzenie pliku DDP Delphi Diagram Portfolio File
138 Rozszerzenie pliku DEC Declaration File
139 Rozszerzenie pliku DEF Module-Definition File
140 Rozszerzenie pliku DEP Windows Dependency File
141 Rozszerzenie pliku DEPEND Code::Blocks Dependencies File
142 Rozszerzenie pliku DEVELOPERPROFILE Xcode Developer Profile
143 Rozszerzenie pliku DEVICEIDS Device Identification FIle
144 Rozszerzenie pliku DEX Dalvik Executable File
145 Rozszerzenie pliku DF1 Omnis Native Datafile
146 Rozszerzenie pliku DFK Dark Flow Project File
147 Rozszerzenie pliku DFM Delphi Form
148 Rozszerzenie pliku DFN Delphi Definition
149 Rozszerzenie pliku DG Source Code For A Dialog Box
150 Rozszerzenie pliku DGML Visual Studio Directed Graph Document
151 Rozszerzenie pliku DGSL Visual Shader Graph File
152 Rozszerzenie pliku DI D Programming Language Source Code
153 Rozszerzenie pliku DJG DJGPP Compiler Makefile
154 Rozszerzenie pliku DM1 ER/Studio Data Model File
155 Rozszerzenie pliku DMD SQL Developer Data Modeler File
156 Rozszerzenie pliku DOB Visual Basic UserDocument
157 Rozszerzenie pliku DOCSET Doxygen Document Set File
158 Rozszerzenie pliku DOCSTATES Microsoft Visual Studio Document Tab Well
159 Rozszerzenie pliku DOX Visual Basic Binary UserDocument
160 Rozszerzenie pliku DPK Delphi Package
161 Rozszerzenie pliku DPKW Delphi Package
162 Rozszerzenie pliku DPL Delphi Package Library
163 Rozszerzenie pliku DPLT AppleScript Droplet
164 Rozszerzenie pliku DPR Delphi Project
165 Rozszerzenie pliku DPROJ Delphi Project
166 Rozszerzenie pliku DRES Delphi Compiled Resource File
167 Rozszerzenie pliku DSGM DS Game Maker Project
168 Rozszerzenie pliku DSP Visual C++ 6 Project
169 Rozszerzenie pliku DTD Document Type Definition File
170 Rozszerzenie pliku DYLIB Mach-O Dynamic Library
171 Rozszerzenie pliku ECOREDIAG Kermeta Ecore Diagram Information
172 Rozszerzenie pliku ECP EasyC Project File
173 Rozszerzenie pliku EDM Adobe Extension Data Markup Language File
174 Rozszerzenie pliku EDML Adobe Extension Data Markup Language Document
175 Rozszerzenie pliku EDMX ADO.NET Entity Data Model Designer File
176 Rozszerzenie pliku EGG-INFO Python Egg
177 Rozszerzenie pliku EL Emacs Lisp Code File
178 Rozszerzenie pliku ELC Emacs Compiled Lisp File
179 Rozszerzenie pliku EMAKEFILE Erlang Make
180 Rozszerzenie pliku ENT External Entity
181 Rozszerzenie pliku ENTITLEMENTS Mac App Sandboxing Entitlements File
182 Rozszerzenie pliku ERB Ruby ERB Script
183 Rozszerzenie pliku ERL Erlang Source Code File
184 Rozszerzenie pliku EXP Symbols Export File
185 Rozszerzenie pliku EXW Euphoria Source code File
186 Rozszerzenie pliku F Fortran Source Code
187 Rozszerzenie pliku F90 Fortran 90 Source Code File
188 Rozszerzenie pliku FACTORYPATH Eclipse Factorypath
189 Rozszerzenie pliku FBP wxFormBuilder Project
190 Rozszerzenie pliku FBP7 FinalBuilder 7 Project
191 Rozszerzenie pliku FBZ6 FinalBuilder Compressed Project
192 Rozszerzenie pliku FBZ7 Compressed FinalBuilder 7 Project
193 Rozszerzenie pliku FCG FastCGI Script
194 Rozszerzenie pliku FEATURE SharePoint Feature File
195 Rozszerzenie pliku FGB Valve SDK Source
196 Rozszerzenie pliku FGL Fifth Generation Language Source File
197 Rozszerzenie pliku FILTERS Visual C++ Project Filters File
198 Rozszerzenie pliku FIMPP FiM++ Source Code File
199 Rozszerzenie pliku FLA Adobe Flash Animation
200 Rozszerzenie pliku FOR Fortran 77 Source File
201 Rozszerzenie pliku FOUNTAIN Fountain Syntax
202 Rozszerzenie pliku FPM FPS Creator Map File
203 Rozszerzenie pliku FPP Fortran Source Code
204 Rozszerzenie pliku FRAMEWORK Mac OS X Application Framework
205 Rozszerzenie pliku FRJ FreeForm-J Project File
206 Rozszerzenie pliku FRX Visual Basic Binary Form File
207 Rozszerzenie pliku FS Visual F# Source File
208 Rozszerzenie pliku FSI Visual F# Signature File
209 Rozszerzenie pliku FSPROJ Visual F# Project File
210 Rozszerzenie pliku FSSCRIPT Visual F# Script
211 Rozszerzenie pliku FSX Visual F# Script File
212 Rozszerzenie pliku FTL FreeMarker Template File
213 Rozszerzenie pliku FTN Fortran Source Code File
214 Rozszerzenie pliku FXC FilePackager Configuration
215 Rozszerzenie pliku FXCPROJ FX Composer Project File
216 Rozszerzenie pliku FXL FaceFX Language File
217 Rozszerzenie pliku FXPL Adobe Flash FXP Library
218 Rozszerzenie pliku GAMEPROJ GameSalad Project File
219 Rozszerzenie pliku GAR GridGain Archive
220 Rozszerzenie pliku GBAP GLBasic Project File
221 Rozszerzenie pliku GBAS GLBasic Source File
222 Rozszerzenie pliku GDFMAKERPROJECT GDF Editor Project File
223 Rozszerzenie pliku GEMFILE Ruby RubyGems
224 Rozszerzenie pliku GEMSPEC Gem Specification File
225 Rozszerzenie pliku GITIGNORE Git Ignore File
226 Rozszerzenie pliku GLADE Glade Project File
227 Rozszerzenie pliku GLD MPLAB C Compiler Linker Script File
228 Rozszerzenie pliku GLOBAL Global Makefile
229 Rozszerzenie pliku GM GameMonkey Script
230 Rozszerzenie pliku GM6 Game Maker 6 Project File
231 Rozszerzenie pliku GM81 Game Maker 8.1 Project File
232 Rozszerzenie pliku GMD Game Maker Program Code
233 Rozszerzenie pliku GMK Game Maker Project File
234 Rozszerzenie pliku GMO GNU Machine Object File
235 Rozszerzenie pliku GNUMAKEFILE GNU Makefile
236 Rozszerzenie pliku GORM Gorm Interface Resource File
237 Rozszerzenie pliku GROOVY Groovy Source Code File
238 Rozszerzenie pliku GROUPPROJ Delphi Project Group File
239 Rozszerzenie pliku GRXML Grammar
240 Rozszerzenie pliku GS Google Apps Script
241 Rozszerzenie pliku GS3 GameStarter File
242 Rozszerzenie pliku GSPROJ GameSalad Windows Project File
243 Rozszerzenie pliku GSZIP GameSalad Marketplace Asset File
244 Rozszerzenie pliku GUS Universal Score Poster Script
245 Rozszerzenie pliku GVY Groovy Source Code File
246 Rozszerzenie pliku H C/C++/Objective-C Header File
247 Rozszerzenie pliku H86 CP/M
248 Rozszerzenie pliku HAL HansaWorld Application Language File
249 Rozszerzenie pliku HAS Haskell Script
250 Rozszerzenie pliku HBZ StarMoney Macro
251 Rozszerzenie pliku HCF Compact Ham Library
252 Rozszerzenie pliku HH C++ Header File
253 Rozszerzenie pliku HHH Power C Precompiled Header File
254 Rozszerzenie pliku HIC HicEst Script
255 Rozszerzenie pliku HPF High Performance Fortran File
256 Rozszerzenie pliku HPP C++ Header File
257 Rozszerzenie pliku HRL Erlang Header File
258 Rozszerzenie pliku HS Haskell Script
259 Rozszerzenie pliku HT4 HTML Version 4
260 Rozszerzenie pliku HX Haxe Source Code
261 Rozszerzenie pliku HXX C++ Source Code Header File
262 Rozszerzenie pliku HYDRA Hydra Image Filter Program File
263 Rozszerzenie pliku I Visual Studio Intermediate File
264 Rozszerzenie pliku IDB Visual Studio Intermediate Debug File
265 Rozszerzenie pliku IDE Borland C++ Project file
266 Rozszerzenie pliku IDL Interface Definition Language File
267 Rozszerzenie pliku IDT Windows Installer Database Text Archive File
268 Rozszerzenie pliku ILK Incremental Linking File
269 Rozszerzenie pliku IML IntelliJ IDEA Module
270 Rozszerzenie pliku INC Include File
271 Rozszerzenie pliku INL C++ Inline File
272 Rozszerzenie pliku IPB IPhone Perl Script
273 Rozszerzenie pliku IPCH Intellisense Precompiled Header File
274 Rozszerzenie pliku IPP Inline Guard Macro File
275 Rozszerzenie pliku IRBRC Ruby
276 Rozszerzenie pliku ISA Adobe Photoshop ImageReady Action
277 Rozszerzenie pliku ISC Xilinx Device Configuration File
278 Rozszerzenie pliku ISE InstallShield Express Project File
279 Rozszerzenie pliku IWZ InstallShield Express 2 Project File
280 Rozszerzenie pliku J Java Source File
281 Rozszerzenie pliku JAV Java Source File
282 Rozszerzenie pliku JAVA Java Source Code File
283 Rozszerzenie pliku JAVAJET Eclipse JET Java Template
284 Rozszerzenie pliku JCM Java Commerce Message
285 Rozszerzenie pliku JDP BlackBerry JDE
286 Rozszerzenie pliku JED Xilinx JEDEC Programming File
287 Rozszerzenie pliku JETINC Eclipse IDE Template Fragment
288 Rozszerzenie pliku JGS QWS3270 PLUS Script
289 Rozszerzenie pliku JL Julia Source Code File
290 Rozszerzenie pliku JNILIB JNI Library
291 Rozszerzenie pliku JPAGE Eclipse Java Scrapbook Page
292 Rozszerzenie pliku JPD Java Process Definition
293 Rozszerzenie pliku JPR JBuilder Project
294 Rozszerzenie pliku JSFL Flash JavaScript File
295 Rozszerzenie pliku JSH JAWS Script Header File
296 Rozszerzenie pliku JSM JAWS Script Message
297 Rozszerzenie pliku JSONP JSON-with-padding Source Code
298 Rozszerzenie pliku JSPF Java Server Page Fragment
299 Rozszerzenie pliku JSXINC ExtendScript Included Script File
300 Rozszerzenie pliku KB C++ Keyboard Script
301 Rozszerzenie pliku KDEVDLG KDevelop Dialog Box File
302 Rozszerzenie pliku KDEVELOP KDevelop Project Data File
303 Rozszerzenie pliku KDEVPRJ KDevelop Project File
304 Rozszerzenie pliku KDMP Windows Crash Dump File
305 Rozszerzenie pliku L Lex Source File
306 Rozszerzenie pliku LAMP ArchiCAD For MAC Geometric Description Language
307 Rozszerzenie pliku LBI Dreamweaver Library Item
308 Rozszerzenie pliku LBS Omnis Library
309 Rozszerzenie pliku LDS Binutils LD Linker Script
310 Rozszerzenie pliku LGO Logo Instructions File
311 Rozszerzenie pliku LHS Literate Haskell Script
312 Rozszerzenie pliku LICENSES Visual Studio Licensed Classes File
313 Rozszerzenie pliku LICX Visual Studio License File
314 Rozszerzenie pliku LISP Lisp Source Code File
315 Rozszerzenie pliku LIST JAR Index File
316 Rozszerzenie pliku LNT PC-lint/FlexeLint Configuration File
317 Rozszerzenie pliku LOL LOLCODE Source Code FIle
318 Rozszerzenie pliku LOLS LOLCODE Source Code
319 Rozszerzenie pliku LPROJ Localized Project Folder
320 Rozszerzenie pliku LPX LaTeXPiX Script
321 Rozszerzenie pliku LRDB Photoshop Lightroom Database
322 Rozszerzenie pliku LSP Lisp Program Source Code File
323 Rozszerzenie pliku LSPROJ Visual Studio LightSwitch Project
324 Rozszerzenie pliku LSS LotusScript Source Code
325 Rozszerzenie pliku LUA Lua Source File
326 Rozszerzenie pliku LUCA Luca Template
327 Rozszerzenie pliku LXK COREX Lexicon Link-up
328 Rozszerzenie pliku LXSPROJ Liquid XML Studio Project File
329 Rozszerzenie pliku M Objective-C Implementation File
330 Rozszerzenie pliku M4 Macro Processor Library
331 Rozszerzenie pliku MAGIK Magik Source Code File
332 Rozszerzenie pliku MAK Makefile
333 Rozszerzenie pliku MAKE Xcode Makefile Script
334 Rozszerzenie pliku MAKEFILE Makefile
335 Rozszerzenie pliku MAKO Mako Template
336 Rozszerzenie pliku MAML Microsoft Assistance Markup Language
337 Rozszerzenie pliku MARKDN Markdown File
338 Rozszerzenie pliku MARKDOWN Markdown Documentation File
339 Rozszerzenie pliku MATLAB Matlab Script
340 Rozszerzenie pliku MBAS MikroBasic Source Code
341 Rozszerzenie pliku MD Markdown Documentation File
342 Rozszerzenie pliku MDOWN Markdown File
343 Rozszerzenie pliku MDZIP MagicDraw Project Archive
344 Rozszerzenie pliku MF Java Manifest File
345 Rozszerzenie pliku MFA Multimedia Fusion Development File
346 Rozszerzenie pliku MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML File
347 Rozszerzenie pliku MK Makefile
348 Rozszerzenie pliku MKE Microsoft Windows SDK Make
349 Rozszerzenie pliku ML ML Source Code File
350 Rozszerzenie pliku MLI F# Source Code
351 Rozszerzenie pliku MLN Alchemy Source
352 Rozszerzenie pliku MM Objective-C++ Source File
353 Rozszerzenie pliku MMCH CodeWarrior Compiled Hdr
354 Rozszerzenie pliku MMJS Adobe JavaScript Document
355 Rozszerzenie pliku MO Machine Object File
356 Rozszerzenie pliku MOC MOCHA Java Script
357 Rozszerzenie pliku MOM Managed Object Model
358 Rozszerzenie pliku MP? LoseThos Compiler Map
359 Rozszerzenie pliku MPR FoxPro Generated Menu Program
360 Rozszerzenie pliku MQT MetaQuotes Language 4 MQL4 Template
361 Rozszerzenie pliku MSCR Rename Master Scrip
362 Rozszerzenie pliku MSDL Manchester Scene Description Language
363 Rozszerzenie pliku MSHA Microsoft Help Asset File
364 Rozszerzenie pliku MSHC Microsoft Help Container File
365 Rozszerzenie pliku MSHI Microsoft Help Index File
366 Rozszerzenie pliku MSVC Microsoft Visual C++ Compiler Makefile
367 Rozszerzenie pliku MVX Multimedia Fusion Movement Extension
368 Rozszerzenie pliku MXML Flex MXML Component
369 Rozszerzenie pliku MYAPP Visual Studio Application XML File
370 Rozszerzenie pliku NB0 Google Android compiled ROM file
371 Rozszerzenie pliku NBC Next Byte Codes Source Code File
372 Rozszerzenie pliku NBIN Compiled NASL Script
373 Rozszerzenie pliku NCB Visual C++ IntelliSense Database
374 Rozszerzenie pliku NED OMNeT++ Network Description File
375 Rozszerzenie pliku NEKO Neko Source Code File
376 Rozszerzenie pliku NFM Delphi .NET Form File
377 Rozszerzenie pliku NHS NHibernate
378 Rozszerzenie pliku NIB Interface Builder User Interface File
379 Rozszerzenie pliku NIM Nimrod Source Code File
380 Rozszerzenie pliku NK NUKE Script
381 Rozszerzenie pliku NMK Microsoft Program Maintenance Utility Make
382 Rozszerzenie pliku NQC Not Quite C Source Code File
383 Rozszerzenie pliku NSH NSIS Header File
384 Rozszerzenie pliku NSI NSIS Script
385 Rozszerzenie pliku NUPKG NuGet Package
386 Rozszerzenie pliku NUSPEC NuGet Specification File
387 Rozszerzenie pliku NXC Not eXactly C Source Code File
388 Rozszerzenie pliku O Compiled Object File
389 Rozszerzenie pliku OBR Borland C++ Object Browser Data
390 Rozszerzenie pliku OCA Custom Control Library Type File
391 Rozszerzenie pliku OCAMLMAKEFILE Caml Programming Language Makefile
392 Rozszerzenie pliku OCTEST Xcode Objective-C Unit Test Bundle
393 Rozszerzenie pliku OCX ActiveX Control
394 Rozszerzenie pliku ODH Microsoft Visual Studio Interface Definition Language
395 Rozszerzenie pliku ODL Object Description Language File
396 Rozszerzenie pliku OMO OMake Object File
397 Rozszerzenie pliku OPLM Outline Processor Markup Language
398 Rozszerzenie pliku ORDEREDTEST Visual Studio Ordered Test File
399 Rozszerzenie pliku ORL Object-Relational Language
400 Rozszerzenie pliku OS ObjectScript Source File
401 Rozszerzenie pliku OW Free Pascal 1.0.x Object File
402 Rozszerzenie pliku OWL OWL Source Code File
403 Rozszerzenie pliku OXYGENE Oxygene Project File
404 Rozszerzenie pliku P Pascal Source Code
405 Rozszerzenie pliku P6 Perl 6 Source Code File
406 Rozszerzenie pliku PAG Visual Basic Property PAGe
407 Rozszerzenie pliku PAS Pascal Source File
408 Rozszerzenie pliku PB PureBasic Source File
409 Rozszerzenie pliku PBG Pixel Bender Graph File
410 Rozszerzenie pliku PBJ Pixel Bender Bytecode File
411 Rozszerzenie pliku PBL PowerBASIC Library
412 Rozszerzenie pliku PBPROJ Project Builder Project
413 Rozszerzenie pliku PBQ PunkBuster Query Script
414 Rozszerzenie pliku PBXBTREE Xcode Auto-Complete File
415 Rozszerzenie pliku PBXPROJ Xcode Project Data File
416 Rozszerzenie pliku PBXUSER Xcode Project User Data File
417 Rozszerzenie pliku PCH Precompiled Header File
418 Rozszerzenie pliku PCP Windows Installer Patch Creation Properties File
419 Rozszerzenie pliku PDE Processing Development Environment Source Code File
420 Rozszerzenie pliku PDM VB Project Information File
421 Rozszerzenie pliku PF? SmartWare Project Source
422 Rozszerzenie pliku PFG jEEPers Program Configuration File
423 Rozszerzenie pliku PGX Visual Basic binary property page file
424 Rozszerzenie pliku PH Perl Header File
425 Rozszerzenie pliku PHPT PHP Test Suite
426 Rozszerzenie pliku PICKLE Python Pickle File
427 Rozszerzenie pliku PIKA Pika Software Builder Project File
428 Rozszerzenie pliku PJX FoxPro Project
429 Rozszerzenie pliku PL Perl Script
430 Rozszerzenie pliku PLC PL/B Source File
431 Rozszerzenie pliku PLE Messenger Plus! Live Encrypted Log File
432 Rozszerzenie pliku PLI PL/I Source Code File
433 Rozszerzenie pliku PLTSUITE Safari Page Load Test Suite File
434 Rozszerzenie pliku PM Perl Module
435 Rozszerzenie pliku PMQ Microsoft Target Analyzer File
436 Rozszerzenie pliku PO Portable Object
437 Rozszerzenie pliku POD Perl POD File
438 Rozszerzenie pliku POM Maven Build File
439 Rozszerzenie pliku PPC Mobile Data Studio Project File
440 Rozszerzenie pliku PPL Free Pascal Dynamic Library
441 Rozszerzenie pliku PPU Free Pascal Unit File
442 Rozszerzenie pliku PRI Qt Project Include File
443 Rozszerzenie pliku PROJECT Eclipse Project Settings File
444 Rozszerzenie pliku PROTO Protocol Buffer File
445 Rozszerzenie pliku PSC2 Microsoft Windows PowerShell Script
446 Rozszerzenie pliku PSD1 Windows PowerShell Data File
447 Rozszerzenie pliku PSESS Visual Studio Performance Session File
448 Rozszerzenie pliku PSM1 Windows PowerShell Script Module File
449 Rozszerzenie pliku PTL Python template language file
450 Rozszerzenie pliku PTXML Microsoft Windows DLL XML Related
451 Rozszerzenie pliku PTY Rational Property Set
452 Rozszerzenie pliku PWN Pawn Source Code File
453 Rozszerzenie pliku PXD Pyrex Definition File
454 Rozszerzenie pliku PY Python Script
455 Rozszerzenie pliku PYD Python Dynamic Module
456 Rozszerzenie pliku PYM PYM Macro Preprocessor File
457 Rozszerzenie pliku PYW Python GUI Source File
458 Rozszerzenie pliku PYX Pyrex Source Code File
459 Rozszerzenie pliku QPR FoxPro Generated Query Program
460 Rozszerzenie pliku QSC Kaleidagraph Script
461 Rozszerzenie pliku QX Quexal Source Code
462 Rozszerzenie pliku R Rez Source Code File
463 Rozszerzenie pliku RAKE Ruby Makefile
464 Rozszerzenie pliku RAKEFILE Ruby Makefile
465 Rozszerzenie pliku RB Ruby Source Code
466 Rozszerzenie pliku RBP Real Studio Project File
467 Rozszerzenie pliku RBVCP Real Studio Version Controlled Project
468 Rozszerzenie pliku RBXS ROBLOX Script
469 Rozszerzenie pliku RC Resource Script
470 Rozszerzenie pliku RC2 Visual Studio Resources File
471 Rozszerzenie pliku RDLC Visual Studio Client Report Definition File
472 Rozszerzenie pliku REB REBOL Script File
473 Rozszerzenie pliku REFRESH Visual Studio Refresh File
474 Rozszerzenie pliku RES C++ Complied Resource Script
475 Rozszerzenie pliku RESJSON Windows JavaScript Resources File
476 Rozszerzenie pliku RESOURCES Visual Studio Resource File
477 Rozszerzenie pliku RESW Windows Resources File
478 Rozszerzenie pliku RESX .NET Managed Resources File
479 Rozszerzenie pliku RISE RISE Editor Model File
480 Rozszerzenie pliku RMN Oracle Recovery Manager Script
481 Rozszerzenie pliku RNC RELAX NG Compact Syntax File
482 Rozszerzenie pliku RNW Sweave Source
483 Rozszerzenie pliku ROB Wintask Compiled Program
484 Rozszerzenie pliku RODL RemObjects Definition Language File
485 Rozszerzenie pliku ROTEST RemObjects SDK Test File
486 Rozszerzenie pliku ROTESTRESULT RemObjects SDK Test Results File
487 Rozszerzenie pliku RPG The RPG Programming Language
488 Rozszerzenie pliku RPTPROJ Microsoft Visual Studio 2008 Report Project
489 Rozszerzenie pliku RPY Python Script
490 Rozszerzenie pliku RRC BlackBerry Java Resource Content
491 Rozszerzenie pliku RRH BlackBerry Resource Header
492 Rozszerzenie pliku RSL Robot Scripting Language
493 Rozszerzenie pliku RSRC Macintosh Resource File
494 Rozszerzenie pliku RU Java Russian Font Properties File
495 Rozszerzenie pliku RUB JQuery Rules
496 Rozszerzenie pliku RUL InstallShield Rules File
497 Rozszerzenie pliku RULE Visual C++ Project Rules
498 Rozszerzenie pliku RWS Borland C++ resource workshop symbol file
499 Rozszerzenie pliku RWSNIPPET RapidWeaver Snippet File
500 Rozszerzenie pliku S Source Code File
501 Rozszerzenie pliku S19 Motorola S19 File Record
502 Rozszerzenie pliku S43 IAR Assembly Source
503 Rozszerzenie pliku SAAS Sass Indented Syntax
504 Rozszerzenie pliku SAL SQL Application Language
505 Rozszerzenie pliku SAS SAS Program File
506 Rozszerzenie pliku SB Scratch Project File
507 Rozszerzenie pliku SBPROJ OpenGL Shader Builder Project
508 Rozszerzenie pliku SBR Visual Studio Source Browser Intermediate File
509 Rozszerzenie pliku SCALA Scala Source
510 Rozszerzenie pliku SCC SourceSafe Source Code Control File
511 Rozszerzenie pliku SCRATCH Scratch Project File
512 Rozszerzenie pliku SCRIPT EDITOR Apple Mac OS X AppleScript Script
513 Rozszerzenie pliku SCRIPTSUITE AppleScript Script Suite File
514 Rozszerzenie pliku SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
515 Rozszerzenie pliku SCRO Amira Script Object
516 Rozszerzenie pliku SDEF AppleScript Dictionary Document
517 Rozszerzenie pliku SETUP CryENGINE Character Setup File
518 Rozszerzenie pliku SH Bash Shell Script
519 Rozszerzenie pliku SJAVA Synchronous Java File
520 Rozszerzenie pliku SJC Sothink JavaScript Web Scroller Definition
521 Rozszerzenie pliku SLIM Slim Script
522 Rozszerzenie pliku SLL Static Link Library
523 Rozszerzenie pliku SLN Visual Studio Solution File
524 Rozszerzenie pliku SLOGO StarLogo Project File
525 Rozszerzenie pliku SLOGT StarLogo Project Template
526 Rozszerzenie pliku SLTNG StarLogo TNG Project File
527 Rozszerzenie pliku SMA AMX Mod Plugin Source File
528 Rozszerzenie pliku SMALI Android Smali Assembly Language File
529 Rozszerzenie pliku SNIPPET Visual Studio IntelliSense Code Snippet
530 Rozszerzenie pliku SPEC RPM Specification File
531 Rozszerzenie pliku SQLPROJ Visual Studio SQL Server Project
532 Rozszerzenie pliku SRC Source Code
533 Rozszerzenie pliku SRCRPM Red Hat Package Manager Source File
534 Rozszerzenie pliku SSC SourceSafe Status File
535 Rozszerzenie pliku SSI Adobe Dreamweaver Server Side Include File
536 Rozszerzenie pliku STORYBOARD Interface Builder Storyboard Document
537 Rozszerzenie pliku STYL Stylus CSS Script
538 Rozszerzenie pliku SUD Super Project Analyzer File
539 Rozszerzenie pliku SUO Visual Studio Solution User Options File
540 Rozszerzenie pliku SUS Synergy Accounts Update Script
541 Rozszerzenie pliku SVN-BASE Subversion Base File
542 Rozszerzenie pliku SWC Flex Components Archive
543 Rozszerzenie pliku SWD Flash Debug File
544 Rozszerzenie pliku SWG SWAG Pascal Snippets (SWAG Reader)
545 Rozszerzenie pliku SWIFT Apple Swift Programming Language Source Code
546 Rozszerzenie pliku SXS SAS Stat Studio Module Source Code
547 Rozszerzenie pliku SXV Action Repeater Macro
548 Rozszerzenie pliku SYM Symbols File
549 Rozszerzenie pliku T Turing Source Code File
550 Rozszerzenie pliku TARGETS MSBuild Targets File
551 Rozszerzenie pliku TCL Tcl Script
552 Rozszerzenie pliku TCSH Unix Shell Script
553 Rozszerzenie pliku TDS Borland Turbo Debugger symbol table file
554 Rozszerzenie pliku TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File
555 Rozszerzenie pliku TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File
556 Rozszerzenie pliku TEXTFACTORY BBEdit Text Factory
557 Rozszerzenie pliku TILEMAP XML Tilemap Format
558 Rozszerzenie pliku TIPROGRAM TI-Basic Program File
559 Rozszerzenie pliku TK Tk Script
560 Rozszerzenie pliku TLD Tag Library Descriptor File
561 Rozszerzenie pliku TLH Typelib Generated C/C++ Header File
562 Rozszerzenie pliku TLI Typelib Generated C/C++ Inline File
563 Rozszerzenie pliku TMH Trace Message Header
564 Rozszerzenie pliku TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
565 Rozszerzenie pliku TMPROJ TextMate Project File
566 Rozszerzenie pliku TMPROJECT TextMate Project
567 Rozszerzenie pliku TNS TI-Nspire Document
568 Rozszerzenie pliku TOKEND Smart Card Support Mac
569 Rozszerzenie pliku TPU Turbo Pascal Unit
570 Rozszerzenie pliku TRU True Basic Source
571 Rozszerzenie pliku TRX Visual Studio Test Results File
572 Rozszerzenie pliku TS0 Tio32 Script
573 Rozszerzenie pliku TT Visual Studio Text Template
574 Rozszerzenie pliku TU Turing Source File
575 Rozszerzenie pliku TUR Turing Program Source File
576 Rozszerzenie pliku UI User Interface File
577 Rozszerzenie pliku UIT UIX XML Template
578 Rozszerzenie pliku UML UML Data Object Model
579 Rozszerzenie pliku UMLCLASS UML Class Model
580 Rozszerzenie pliku UVPROJ µVision4 Project
581 Rozszerzenie pliku V Verilog Source Code File
582 Rozszerzenie pliku VALA Vala Source Code File
583 Rozszerzenie pliku VAR Variable Data
584 Rozszerzenie pliku VBG Visual Basic Project Group File
585 Rozszerzenie pliku VBP Visual Basic Project File
586 Rozszerzenie pliku VBPROJ Visual Studio Visual Basic Project
587 Rozszerzenie pliku VBX Visual Basic Custom Control
588 Rozszerzenie pliku VBZ Visual Basic Project Template
589 Rozszerzenie pliku VC Verge Code File
590 Rozszerzenie pliku VC5 Microsoft Visual C Make
591 Rozszerzenie pliku VCP eMbedded Visual C++ Project File
592 Rozszerzenie pliku VCPROJ Visual C++ Project File
593 Rozszerzenie pliku VCWIN32 Visual C Make
594 Rozszerzenie pliku VCXPROJ Visual C++ Project
595 Rozszerzenie pliku VDM VDM Specification File
596 Rozszerzenie pliku VDP Visual Studio Deployment Project
597 Rozszerzenie pliku VDPROJ Visual Studio Setup and Deployment Project
598 Rozszerzenie pliku VGC ViziGen Code Generation Template
599 Rozszerzenie pliku VM Velocity Template
600 Rozszerzenie pliku VPC ViziGen Configuration File
601 Rozszerzenie pliku VSMACROS Visual Studio Binary Macro Project
602 Rozszerzenie pliku VSMDI Visual Studio Test Metadata File
603 Rozszerzenie pliku VSMPROJ Visual Studio Text Macro Project
604 Rozszerzenie pliku VSPF Visual Studio Performance Filter File
605 Rozszerzenie pliku VSPOLICY Microsoft Visual Studio Policy Description Language
606 Rozszerzenie pliku VSPS Visual Studio Serialized Performance Report
607 Rozszerzenie pliku VSPSCC Visual Studio Project Source Control File
608 Rozszerzenie pliku VSPX Visual Studio Performance Report Data File
609 Rozszerzenie pliku VSSSCC Visual Studio Solution Source Control File
610 Rozszerzenie pliku VSZ Visual Studio Wizard File
611 Rozszerzenie pliku VTM Visual Tool Markup Language Document
612 Rozszerzenie pliku VTML Visual Tool Markup Language File
613 Rozszerzenie pliku VTV Adobe Dreamweaver Validator Configuration File
614 Rozszerzenie pliku W OpenEdge Architect Source Code File
615 Rozszerzenie pliku W32 Win32 Makefile
616 Rozszerzenie pliku WDGTPROJ Dashcode Widget Project
617 Rozszerzenie pliku WDL World Definition Language Script
618 Rozszerzenie pliku WDW WinDev Window File
619 Rozszerzenie pliku WFS Microsoft Windows Installation Script
620 Rozszerzenie pliku WIKI Wiki Markup Source
621 Rozszerzenie pliku WIQ Visual Studio Work Item Query File
622 Rozszerzenie pliku WIXOUT WiX XML Output
623 Rozszerzenie pliku WMC Corel WordPerfect Macro
624 Rozszerzenie pliku WMLC Wireless Markup Language Bytecode Document (WAP)
625 Rozszerzenie pliku WMLS Wireless Markup Language Script File (WAP)
626 Rozszerzenie pliku WOD Apple WebObjects Web Application Method
627 Rozszerzenie pliku WORKSHEET BBEdit Shell Worksheet File
628 Rozszerzenie pliku WOWPROJ AddOn Studio Project File
629 Rozszerzenie pliku WSC Windows Script Component
630 Rozszerzenie pliku WSDD Apache Axis Web Service Deployment Descriptor (WSDD)
631 Rozszerzenie pliku WSP SharePoint Solution Package
632 Rozszerzenie pliku WXL WiX Localization
633 Rozszerzenie pliku XAML Windows Markup File
634 Rozszerzenie pliku XBLR Output Raw XBRL
635 Rozszerzenie pliku XCAPPDATA Xcode App Data File
636 Rozszerzenie pliku XCARCHIVE Xcode Archive
637 Rozszerzenie pliku XCDATAMODEL Xcode Core Data Model File
638 Rozszerzenie pliku XCDATAMODELD Xcode Core Data Model File
639 Rozszerzenie pliku XCODE Xcode Project
640 Rozszerzenie pliku XCODEPROJ Xcode Project
641 Rozszerzenie pliku XCP XLNT Script Command
642 Rozszerzenie pliku XCSNAPSHOTS Xcode Snapshot
643 Rozszerzenie pliku XCWORKSPACE Xcode Workspace File
644 Rozszerzenie pliku XDA Sencha Architect Project
645 Rozszerzenie pliku XFM OmniForm XML
646 Rozszerzenie pliku XIB Interface Builder File
647 Rozszerzenie pliku XIN OmniMark Include
648 Rozszerzenie pliku XJB OEPE JAXB Wizard Bindings
649 Rozszerzenie pliku XMLA XML For Analysis Source
650 Rozszerzenie pliku XOJO_PROJECT Xojo Programming Project
651 Rozszerzenie pliku XOML Windows Workflow File
652 Rozszerzenie pliku XPB XPB! Basic Source Code
653 Rozszerzenie pliku XPP X++ Source Code File
654 Rozszerzenie pliku XQ XQuery File
655 Rozszerzenie pliku XQL XML Query Language File
656 Rozszerzenie pliku XQM XQuery Module
657 Rozszerzenie pliku XQUERY XQuery Source Code File
658 Rozszerzenie pliku XQY XQuery Source File
659 Rozszerzenie pliku XRC WxWidgets WxPython Resource
660 Rozszerzenie pliku XSD XML Schema Definition
661 Rozszerzenie pliku XSQL Oracle XSQL Servlet Server Side
662 Rozszerzenie pliku XSX Visual Studio XML Schema Layout File
663 Rozszerzenie pliku XT Xdebug Trace File
664 Rozszerzenie pliku Y Yacc Source File
665 Rozszerzenie pliku YAB Yabasic Source Code
666 Rozszerzenie pliku YAML YAML Document
667 Rozszerzenie pliku YML YAML Document
668 Rozszerzenie pliku YML2 YML Script
669 Rozszerzenie pliku YMP YaST Metapackage File
670 Rozszerzenie pliku YPR BYOB Project File
671 Rozszerzenie pliku ZERO Zero Compiler Project
672 Rozszerzenie pliku ZFRM Zero Form Designer
673 Rozszerzenie pliku ZPD ABC Zeroadic Predicates
674 Rozszerzenie pliku ZPK Zend Studio Deployment Application Package
675 Rozszerzenie pliku ZSH Unix Shell Script
676 Rozszerzenie pliku ZWS ZiLOG Developer Studio Workspace