Posortowane alfabetycznie: T
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku T Turing Source Code File
2 Rozszerzenie pliku T$M AVG Internet Security Temporary File
3 Rozszerzenie pliku T00 TaxCut Federal Data
4 Rozszerzenie pliku T01 TaxCut 2001 File
5 Rozszerzenie pliku T02 TaxCut 2002 File
6 Rozszerzenie pliku T03 TaxCut 2003 File
7 Rozszerzenie pliku T04 TaxCut 2004 File
8 Rozszerzenie pliku T05 TaxCut 2005 Tax Return
9 Rozszerzenie pliku T06 TaxCut 2006 Tax Return
10 Rozszerzenie pliku T07 TaxCut 2007 Tax Return
11 Rozszerzenie pliku T08 TaxCut 2008 Tax Return
12 Rozszerzenie pliku T09 At Home 2009 Tax Return
13 Rozszerzenie pliku T10 At Home 2010 Tax Return
14 Rozszerzenie pliku T11 At Home 2011 Tax Return
15 Rozszerzenie pliku T12 At Home 2012 Tax Return
16 Rozszerzenie pliku T13 H&R Block Tax Software Tax Return
17 Rozszerzenie pliku T2 TrueType font file
18 Rozszerzenie pliku T2B CyBook Thumbnail Image
19 Rozszerzenie pliku T2D Technology Transfer Database
20 Rozszerzenie pliku T2K Teach2000 Document
21 Rozszerzenie pliku T2KS Teach2000 Exam Results File
22 Rozszerzenie pliku T2KT Teach2000 Exam File
23 Rozszerzenie pliku T3 TADS 3 Game
24 Rozszerzenie pliku T3001 TARGET 3001! Circuit Design Project File
25 Rozszerzenie pliku T32 Drive Image 5
26 Rozszerzenie pliku T3D Unreal Engine 3D Object File
27 Rozszerzenie pliku T3V TADS 3 Saved Position
28 Rozszerzenie pliku T3X TYPO3 Compressed Extension
29 Rozszerzenie pliku T4 TerrAlign Alignment Configuration
30 Rozszerzenie pliku T44 DBASE IV Temporary
31 Rozszerzenie pliku T64 Commodore 64 Tape Image File
32 Rozszerzenie pliku TA9 TaxACT Tax Document
33 Rozszerzenie pliku TAAC Sun TAAC Image File
34 Rozszerzenie pliku TAB MapInfo TAB File
35 Rozszerzenie pliku TABULA-BUTTONS Tabula Button Library
36 Rozszerzenie pliku TABULA-DOC Tabula Document
37 Rozszerzenie pliku TABULA-DOCSTYLE Tabula Document Settings
38 Rozszerzenie pliku TAC ActiCalc Data File
39 Rozszerzenie pliku TAD Total Annihilation Demo Saved Game Data
40 Rozszerzenie pliku TAF ADRIFT Text Adventure File
41 Rozszerzenie pliku TAG DataFlex Query Tag
42 Rozszerzenie pliku TAK Music Maker Take File
43 Rozszerzenie pliku TAL BrainVoyager QX Talairach Coordinate
44 Rozszerzenie pliku TAN Amazon Kindle
45 Rozszerzenie pliku TAO Track at Once CD/DVD Image
46 Rozszerzenie pliku TAP Commodore 64 Cassette Tape Image
47 Rozszerzenie pliku TAR Consolidated Unix File Archive
48 Rozszerzenie pliku TAR-GZ Gzip Compressed TAR Archive
49 Rozszerzenie pliku TAR-LZMA TAR Archive
50 Rozszerzenie pliku TAR-Z TAR Compressed Archive
51 Rozszerzenie pliku TARGZ Compressed Tarball File
52 Rozszerzenie pliku TARGZ2 Misnamed BZ2 Tarball
53 Rozszerzenie pliku TARLZMA LZMA Compressed Tarball
54 Rozszerzenie pliku TARXZ XZ Compressed Tar Archive
55 Rozszerzenie pliku TARZ Tar.Z Compressed Archive
56 Rozszerzenie pliku TARAA Linux TAR Split Archive
57 Rozszerzenie pliku TARDIST TAR Distribution Archive
58 Rozszerzenie pliku TARGETS MSBuild Targets File
59 Rozszerzenie pliku TAT ESRI Geographic Text Attribute Table
60 Rozszerzenie pliku TAX TurboTax Tax Return
61 Rozszerzenie pliku TAX08 TurboTax 2008 Tax Return File
62 Rozszerzenie pliku TAX09 TurboTax 2009 Tax Return File
63 Rozszerzenie pliku TAX10 TurboTax 2010 Tax Return File
64 Rozszerzenie pliku TAX11 TurboTax 2011 Tax Return File
65 Rozszerzenie pliku TAX12 TurboTax 2012 Tax Return File
66 Rozszerzenie pliku TAX13 TurboTax Tax Return
67 Rozszerzenie pliku TAX2008 TurboTax 2008 Tax Return
68 Rozszerzenie pliku TAX2009 TurboTax 2009 Tax Return
69 Rozszerzenie pliku TAX2010 TurboTax 2010 Tax Return
70 Rozszerzenie pliku TAX2011 TurboTax 2011 Tax Return
71 Rozszerzenie pliku TAX2012 TurboTax 2012 Tax Return
72 Rozszerzenie pliku TAX2013 TurboTax Tax Return
73 Rozszerzenie pliku TAXFORM QuickBooks Draft
74 Rozszerzenie pliku TAZ Tar Zipped File
75 Rozszerzenie pliku TB Tabbery Tab File
76 Rozszerzenie pliku TB0 Adobe Photoshop Thumbnail Cache File
77 Rozszerzenie pliku TB1 Borland Turbo C Font
78 Rozszerzenie pliku TB5 Intel VTune Performance Monitor Sampling Data
79 Rozszerzenie pliku TBA DB/Text Database Primary Textbase Definition
80 Rozszerzenie pliku TBB The Bat! E-mail Hives
81 Rozszerzenie pliku TBC Formula 1 Car Race 2001 Season01 Vehicles
82 Rozszerzenie pliku TBD Document System Document Source Code
83 Rozszerzenie pliku TBE TMPGEnc List
84 Rozszerzenie pliku TBF Trellian Button Factory
85 Rozszerzenie pliku TBI FIFA 2001 Data Cmn Be
86 Rozszerzenie pliku TBK ToolBook File
87 Rozszerzenie pliku TBL Table file
88 Rozszerzenie pliku TBM DB/TextWorks database menu screen
89 Rozszerzenie pliku TBN XBMC Thumbnail Image
90 Rozszerzenie pliku TBP TASBooks accounting data file
91 Rozszerzenie pliku TBR SoftQuad XMetaL Configuration
92 Rozszerzenie pliku TBS TuneUp Utilities Boot Screen
93 Rozszerzenie pliku TBV Turbo-BrainVoyager Data
94 Rozszerzenie pliku TBX Trados Glossary
95 Rozszerzenie pliku TBZ Bzip Compressed Tar Archive
96 Rozszerzenie pliku TBZ2 Tar BZip 2 Compressed File
97 Rozszerzenie pliku TC TrueCrypt Volume
98 Rozszerzenie pliku TC2 TurboCAD 2D Mac Drawing
99 Rozszerzenie pliku TC3 TurboCAD 2D/3D Mac Drawing
100 Rozszerzenie pliku TCA The Complete Animator Animation
101 Rozszerzenie pliku TCC TimeCalc Classic Data File
102 Rozszerzenie pliku TCD Technobox CAD Drawing
103 Rozszerzenie pliku TCF TTWin 3 Certificate Licensing
104 Rozszerzenie pliku TCH Borland C++ Help
105 Rozszerzenie pliku TCL Tcl Script
106 Rozszerzenie pliku TCM TurboCAD Mac Drawing
107 Rozszerzenie pliku TCP Tally Compiled Program File
108 Rozszerzenie pliku TCR Psion Series 3 eBook File
109 Rozszerzenie pliku TCSH Unix Shell Script
110 Rozszerzenie pliku TCT TurboCAD Drawing Template
111 Rozszerzenie pliku TCW TurboCAD Drawing File
112 Rozszerzenie pliku TCX Training Center Database File
113 Rozszerzenie pliku TCZ PSTextMerge script file
114 Rozszerzenie pliku TCZL Tiny Core Linux Xlib
115 Rozszerzenie pliku TD Borland Turbo Debugger for DOS configuration file
116 Rozszerzenie pliku TD0 Teledisk Archive
117 Rozszerzenie pliku TD4 RollerCoaster Tycoon Track File
118 Rozszerzenie pliku TD6 RollerCoaster Tycoon Track Design File
119 Rozszerzenie pliku TDA Palm To-Do File
120 Rozszerzenie pliku TDA3MT DivX Author Template File
121 Rozszerzenie pliku TDB eBay Turbo Lister Backup File
122 Rozszerzenie pliku TDC ALLCapture Project
123 Rozszerzenie pliku TDDD 3D Data Description File
124 Rozszerzenie pliku TDE Tableau Data Extract File
125 Rozszerzenie pliku TDF Total Annihilation features file
126 Rozszerzenie pliku TDIM Digital F/X Image Format
127 Rozszerzenie pliku TDK Borland Turbo Debugger Keystroke Recording
128 Rozszerzenie pliku TDL Tab Delineated file format
129 Rozszerzenie pliku TDM LabVIEW Binary Measurement File
130 Rozszerzenie pliku TDMS_INDEX LabVIEW
131 Rozszerzenie pliku TDR Top Draw Vector Graphic
132 Rozszerzenie pliku TDS Borland Turbo Debugger symbol table file
133 Rozszerzenie pliku TDT THOR Data Tree File
134 Rozszerzenie pliku TDV DIAdem VIEW Module Setup Information
135 Rozszerzenie pliku TDX Visual FoxPro offline view
136 Rozszerzenie pliku TDY TODAY BuildProfessional Application
137 Rozszerzenie pliku TDZ Drobo Firmware File
138 Rozszerzenie pliku TE Textease CT Database File
139 Rozszerzenie pliku TE3 WinTrack Object File
140 Rozszerzenie pliku TEA Tea Source
141 Rozszerzenie pliku TEACHER SMART Response Teacher Database File
142 Rozszerzenie pliku TEC TECkit Compiled Mapping File
143 Rozszerzenie pliku TED Alamo Map File
144 Rozszerzenie pliku TEE TeeChart Office Graphics
145 Rozszerzenie pliku TEF TablEdit Tablature
146 Rozszerzenie pliku TEI TrackEye Image Sequence
147 Rozszerzenie pliku TEM Borland C++ Turbo Editor Macro Language Script
148 Rozszerzenie pliku TEMP Temporary (Temp) File
149 Rozszerzenie pliku TEMPLATE Apple Pages Template
150 Rozszerzenie pliku TEN TeeChart For .NET Chart Control Template
151 Rozszerzenie pliku TEQ Saia S-Web-Editor PCD
152 Rozszerzenie pliku TERM Apple Mac OS X Terminal
153 Rozszerzenie pliku TERMINAL Terminal Settings File
154 Rozszerzenie pliku TERMS Cygwin Demos
155 Rozszerzenie pliku TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File
156 Rozszerzenie pliku TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File
157 Rozszerzenie pliku TET Textease CT Template
158 Rozszerzenie pliku TEW Wrestling Spirit
159 Rozszerzenie pliku TEX LaTeX Source Document
160 Rozszerzenie pliku TEX0 Wii Texture File
161 Rozszerzenie pliku TEXINFO Texinfo Source
162 Rozszerzenie pliku TEXT Plain Text File
163 Rozszerzenie pliku TEXTCLIPPING Mac OS X Text Clipping File
164 Rozszerzenie pliku TEXTEXPANDER TextExpander
165 Rozszerzenie pliku TEXTFACTORY BBEdit Text Factory
166 Rozszerzenie pliku TEXTS Ribbons Texts
167 Rozszerzenie pliku TEXTUREPACK Arena Wars Texture Pack
168 Rozszerzenie pliku TF Autodesk Inventor Transcript
169 Rozszerzenie pliku TFA TreeSoft CashFlow Analysis Data File
170 Rozszerzenie pliku TFC Unreal Engine 3 Texture File Cache
171 Rozszerzenie pliku TFD Tape Format Requirements Document
172 Rozszerzenie pliku TFH Turbo Profiler Help
173 Rozszerzenie pliku TFIL Blizzard Software Update File
174 Rozszerzenie pliku TFL Tific Client
175 Rozszerzenie pliku TFM TeX Font Metric File
176 Rozszerzenie pliku TFMX Final Music System Tracker Module
177 Rozszerzenie pliku TFR TIE Fighter Pilot File
178 Rozszerzenie pliku TFRD Tape Image Format Requirements Document
179 Rozszerzenie pliku TFW World File for TIFF
180 Rozszerzenie pliku TG Gzip compressed tar archive
181 Rozszerzenie pliku TG4 Tiled Group 4 Raster Image File
182 Rozszerzenie pliku TGA Targa Graphic
183 Rozszerzenie pliku TGC Terragen Node Clip
184 Rozszerzenie pliku TGD TerraGen World
185 Rozszerzenie pliku TGF Trivial Graph Format File
186 Rozszerzenie pliku TGMD ThumbGen Movie Metadata
187 Rozszerzenie pliku TGMG TabGroups Manager For Firefox Exported Group
188 Rozszerzenie pliku TGO Terragen 2 Object
189 Rozszerzenie pliku TGP TGPGuiLib Terragen Plugin
190 Rozszerzenie pliku TGQ Dungeon Keeper 2 Movie Game
191 Rozszerzenie pliku TGS GSTree Phylogenetic Tree Information
192 Rozszerzenie pliku TGWORLD TerraGen World
193 Rozszerzenie pliku TGX Stronghold
194 Rozszerzenie pliku TGZ Gzipped Tar File
195 Rozszerzenie pliku TH Therion Data File
196 Rozszerzenie pliku THA Windows Thai Noise-Words List File
197 Rozszerzenie pliku THD Dolby TrueHD Audio
198 Rozszerzenie pliku THE Microsoft Plus! Theme File
199 Rozszerzenie pliku THEME Microsoft Plus! Desktop Theme
200 Rozszerzenie pliku THEMEPACK Windows 7 Theme Pack
201 Rozszerzenie pliku THEWITCHERSAVE The Witcher Save Game
202 Rozszerzenie pliku THL PowerProducer Background Image Icon
203 Rozszerzenie pliku THM Thumbnail Image File
204 Rozszerzenie pliku THME Microsoft Theme Format
205 Rozszerzenie pliku THMX Office 2007 Theme File
206 Rozszerzenie pliku THN Graphics Workshop For Windows Thumbnail
207 Rozszerzenie pliku THNL Graphics Workshop For Windows Thumbnail
208 Rozszerzenie pliku THP TurboTax text string file
209 Rozszerzenie pliku THS Corel WordPerfect Thesaurus Dictionary
210 Rozszerzenie pliku THUMB JAlbum Thumbnail File
211 Rozszerzenie pliku THUMBDATA-IDX3 Android Thumbnail Index
212 Rozszerzenie pliku THUMBDATA3--1763508120 Android Thumbnail Index
213 Rozszerzenie pliku THUMBDATA3--1967290299 Android Thumbnail Index
214 Rozszerzenie pliku THUMBDATA5 Google Android Thumbnail Database
215 Rozszerzenie pliku THUMBDATA5--1763508120_0 Android Thumbnail Index
216 Rozszerzenie pliku THX Amiga THX Tracker Music File
217 Rozszerzenie pliku TI0 Tabula Binary Settings And Initialization
218 Rozszerzenie pliku TI1 Tabula Binary Settings And Initialization
219 Rozszerzenie pliku TIB Acronis True Image File
220 Rozszerzenie pliku TIC TruKnox Cache
221 Rozszerzenie pliku TIE CrossTie Installer File
222 Rozszerzenie pliku TIF Tagged Image File
223 Rozszerzenie pliku TIFF Tagged Image File Format
224 Rozszerzenie pliku TIG TI Connect Backup File
225 Rozszerzenie pliku TIGER Tomb Raider Game Data Archive
226 Rozszerzenie pliku TII Apache Lucene Term Info Index
227 Rozszerzenie pliku TIL Nova Logic Game Tile
228 Rozszerzenie pliku TILEMAP XML Tilemap Format
229 Rozszerzenie pliku TIM The Incredible Machine Level
230 Rozszerzenie pliku TIME LIGHT File
231 Rozszerzenie pliku TINY Gnome Desktop
232 Rozszerzenie pliku TIP TuneUp Utilities Icon Package
233 Rozszerzenie pliku TIPROGRAM TI-Basic Program File
234 Rozszerzenie pliku TIS TruKnox captured device settings file
235 Rozszerzenie pliku TIVO TiVo Video File
236 Rozszerzenie pliku TIX DivX Video Download Activation File
237 Rozszerzenie pliku TJA Taikojiro Song Map File
238 Rozszerzenie pliku TJC Taikojiro Song Map Sequence File
239 Rozszerzenie pliku TJF IBM Rational ClearCase Transaction
240 Rozszerzenie pliku TJP TaskJuggler Project File
241 Rozszerzenie pliku TK Tk Script
242 Rozszerzenie pliku TK1 Wintec Tools GPS Log
243 Rozszerzenie pliku TK2 Roxio/Take Two Backup
244 Rozszerzenie pliku TK3 TK3 Multimedia eBook
245 Rozszerzenie pliku TKB TicketBench Data
246 Rozszerzenie pliku TKFL TKLinks Saver Favorite Links File
247 Rozszerzenie pliku TKL Takeoff Live PDF Working Data
248 Rozszerzenie pliku TKN Liberty BASIC Application Distribution
249 Rozszerzenie pliku TKO Win32/Oficla Trojan File
250 Rozszerzenie pliku TKR Tinker Custom Level File
251 Rozszerzenie pliku TKW TK Solver
252 Rozszerzenie pliku TL OpenTL Open Track List
253 Rozszerzenie pliku TL5 Timeliner 5 File
254 Rozszerzenie pliku TLA TuneUp Utilities Startup Logo
255 Rozszerzenie pliku TLB OLE Type Library
256 Rozszerzenie pliku TLBACKUP True Launch Bar Backup Settings
257 Rozszerzenie pliku TLC The Logo Creator File
258 Rozszerzenie pliku TLD Tag Library Descriptor File
259 Rozszerzenie pliku TLE TLE File Format
260 Rozszerzenie pliku TLG QuickBooks Transaction Log File
261 Rozszerzenie pliku TLH Typelib Generated C/C++ Header File
262 Rozszerzenie pliku TLI Typelib Generated C/C++ Inline File
263 Rozszerzenie pliku TLIC Trust Lincense
264 Rozszerzenie pliku TLK BioWare Aurora Engine Talk Table File
265 Rozszerzenie pliku TLL LG TV Link-Loader File
266 Rozszerzenie pliku TLM Timeline Maker Timeline
267 Rozszerzenie pliku TLO SPSS TableLooks File
268 Rozszerzenie pliku TLP Microsoft TimeLine project
269 Rozszerzenie pliku TLQ Art Explosion T-Shirt Factory Deluxe
270 Rozszerzenie pliku TLR Tableau Offline License Registration
271 Rozszerzenie pliku TLS TuneUp Utilities Logon Screen
272 Rozszerzenie pliku TLT Trellix Web Design
273 Rozszerzenie pliku TLX Standard Dictionary File
274 Rozszerzenie pliku TLY Adobe Photoshop Elements Backup Catalog
275 Rozszerzenie pliku TLZ Tar LZMA Compressed File
276 Rozszerzenie pliku TLZMA LZMA Compressed Tar Archive
277 Rozszerzenie pliku TM TeXmacs Document
278 Rozszerzenie pliku TM2 PlayStation 2 Graphic
279 Rozszerzenie pliku TM8 Theta Music Composer 1.x Audio File
280 Rozszerzenie pliku TMB Timbuktu Pro Connection Document
281 Rozszerzenie pliku TMBUNDLE TextMate Bundle File
282 Rozszerzenie pliku TMC Theta Music Composer 1.x Audio File
283 Rozszerzenie pliku TMD TextMaker Document
284 Rozszerzenie pliku TME Bryce Time File
285 Rozszerzenie pliku TMH Trace Message Header
286 Rozszerzenie pliku TMK Turbo Pascal Tour
287 Rozszerzenie pliku TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
288 Rozszerzenie pliku TMM TimeMap Metadata
289 Rozszerzenie pliku TMO 3DCG Animation and Pose File
290 Rozszerzenie pliku TMP Temporary File
291 Rozszerzenie pliku TMPL SWISH-E example file
292 Rozszerzenie pliku TMPROJ TextMate Project File
293 Rozszerzenie pliku TMPROJECT TextMate Project
294 Rozszerzenie pliku TMQ TestMaster
295 Rozszerzenie pliku TMR Apimac Timer Document
296 Rozszerzenie pliku TMS Telemate Script
297 Rozszerzenie pliku TMTHEME TextMate Theme File
298 Rozszerzenie pliku TMV TextMaker Template
299 Rozszerzenie pliku TMW Timeless Time & Expense multi-user security file
300 Rozszerzenie pliku TMX Translation Memory Exchange File
301 Rozszerzenie pliku TMZ Medigraph Compressed Database
302 Rozszerzenie pliku TMZIP Theme Manager Zip File
303 Rozszerzenie pliku TN LG Phone Image
304 Rozszerzenie pliku TN1 Tiny Low Resolution Image
305 Rozszerzenie pliku TN2 Tiny Medium Resolution Image
306 Rozszerzenie pliku TN3 Tiny High Resolution Image
307 Rozszerzenie pliku TN? TiNY 2D Graphic
308 Rozszerzenie pliku TNA Topocad Net Adjustment
309 Rozszerzenie pliku TNE Manga Studio Tone File
310 Rozszerzenie pliku TNEF Transport Neutral Encapsulation Format
311 Rozszerzenie pliku TNF Transport Neutral Encapsulation Format
312 Rozszerzenie pliku TNL Thumbnail Image Format
313 Rozszerzenie pliku TNR GPS Pathfinder ProXR/XRS Firmware
314 Rozszerzenie pliku TNS TI-Nspire Document
315 Rozszerzenie pliku TNSP TI-Nspire PublishView Document
316 Rozszerzenie pliku TNT TurnTool 3D Model
317 Rozszerzenie pliku TNX PCL Toolkit Text Extraction
318 Rozszerzenie pliku TNY Atari Tiny Image
319 Rozszerzenie pliku TOAST Toast Disc Image
320 Rozszerzenie pliku TOB ZEMAX Object Data
321 Rozszerzenie pliku TOC Eudora Table of Contents
322 Rozszerzenie pliku TOCF Eudora For Mac TOC
323 Rozszerzenie pliku TOD JVC Everio Video Capture File
324 Rozszerzenie pliku TOF Mr. Photo Temporary Thumbnail
325 Rozszerzenie pliku TOK Borland C++ 4.x External Tokens
326 Rozszerzenie pliku TOKEND Smart Card Support Mac
327 Rozszerzenie pliku TOL AOL Tool File
328 Rozszerzenie pliku TOM MediGraph Database
329 Rozszerzenie pliku TOMBRAIDER 3 Tomb Raider 3 Save Game
330 Rozszerzenie pliku TOP Evernote handwritten notes and sketches file
331 Rozszerzenie pliku TOPC TopicCrunch Project File
332 Rozszerzenie pliku TOPPRJ TopSolid Project File
333 Rozszerzenie pliku TOR Star Wars: The Old Republic Asset File
334 Rozszerzenie pliku TORCHDOWNLOAD Torch Web Browser Partial Download
335 Rozszerzenie pliku TORRENT BitTorrent File
336 Rozszerzenie pliku TOS Atari ST TOS Archive
337 Rozszerzenie pliku TOTALSBACKUP Totals Database Backup File
338 Rozszerzenie pliku TOTALSDB Totals Database File
339 Rozszerzenie pliku TOTALSLAYOUT Totals Invoice Layout File
340 Rozszerzenie pliku TOTALSSYNCDB Totals Synchronized Database File
341 Rozszerzenie pliku TOY Catz & Dogz Game
342 Rozszerzenie pliku TP Beyond TV Transport Stream File
343 Rozszerzenie pliku TP0 Mascom PVR Video File
344 Rozszerzenie pliku TP3 Harvard Graphics DOS Template File
345 Rozszerzenie pliku TP4 RollerCoaster Tycoon Track Picture File
346 Rozszerzenie pliku TPA CorelDRAW Custom Graphic
347 Rozszerzenie pliku TPARK ThemePark Project File
348 Rozszerzenie pliku TPB GROMACS Binary Input File
349 Rozszerzenie pliku TPC Topic Connection Placeholder
350 Rozszerzenie pliku TPD Cyberlink TOD Video File
351 Rozszerzenie pliku TPE Clarion Example
352 Rozszerzenie pliku TPF Transit NXT Pack Translation File
353 Rozszerzenie pliku TPI EDIUS Plugin File
354 Rozszerzenie pliku TPIC TrueVision TARGA Image
355 Rozszerzenie pliku TPJ Nova Logic Game Terrain Project
356 Rozszerzenie pliku TPK Tizen Application Package
357 Rozszerzenie pliku TPL Document Template
358 Rozszerzenie pliku TPM TextPad Macro file
359 Rozszerzenie pliku TPO TOPO! MapXchange Document
360 Rozszerzenie pliku TPQ TOPO!Pro Map
361 Rozszerzenie pliku TPR TMPGEnc Project File
362 Rozszerzenie pliku TPS Scam torrent file
363 Rozszerzenie pliku TPSDB Print Shop Project
364 Rozszerzenie pliku TPT ThumbsPlus Thumbnail Template
365 Rozszerzenie pliku TPU Turbo Pascal Unit
366 Rozszerzenie pliku TPW Borland Turbo Pascal Unit
367 Rozszerzenie pliku TPX Photo Express template file
368 Rozszerzenie pliku TPZ Kindle Topaz eBook File
369 Rozszerzenie pliku TQD Torq Song Information
370 Rozszerzenie pliku TQF Rational Test RealTime
371 Rozszerzenie pliku TR TomeRaider 2 eBook File
372 Rozszerzenie pliku TR1 IBM Voice Type Languages Addword
373 Rozszerzenie pliku TR3 TomeRaider eBook File
374 Rozszerzenie pliku TR4 SPICE Transient Analysis Output
375 Rozszerzenie pliku TR8 SPICE Transient Analysis Output
376 Rozszerzenie pliku TR9 SPICE Transient Analysis Output
377 Rozszerzenie pliku TRA WinTrack Railroad Track File
378 Rozszerzenie pliku TRACE VMware ThinApp Trace Log File
379 Rozszerzenie pliku TRAK Traktor Content Pack File
380 Rozszerzenie pliku TRASHES Google Android Mobile Phone
381 Rozszerzenie pliku TRAY Corel CONNECT Tray File
382 Rozszerzenie pliku TRB Animation Master Turbulence Extension
383 Rozszerzenie pliku TRC Oracle Trace File
384 Rozszerzenie pliku TRCE Corel Trace
385 Rozszerzenie pliku TRD TrID Definitions Package
386 Rozszerzenie pliku TRE EA SPORTS Game
387 Rozszerzenie pliku TREC Camtasia Studio Recorded Session
388 Rozszerzenie pliku TRI FaceGen Polygonal Model File
389 Rozszerzenie pliku TRIF Tiled Raster Interchange Format
390 Rozszerzenie pliku TRK CompeGPS Land Track File
391 Rozszerzenie pliku TRM FTR Media File
392 Rozszerzenie pliku TRN SQL Server Transaction Log Backup File
393 Rozszerzenie pliku TRP HD Video Transport Stream
394 Rozszerzenie pliku TRR GROMACS Full-precision Trajectory
395 Rozszerzenie pliku TRS Rosetta Stone Language Data File
396 Rozszerzenie pliku TRU True Basic Source
397 Rozszerzenie pliku TRUCK Rigs of Rods Truck Definition File
398 Rozszerzenie pliku TRX Visual Studio Test Results File
399 Rozszerzenie pliku TRX_DLL Windows Startup File
400 Rozszerzenie pliku TRZ Norton Antivirus Rapidrelease Definition Update
401 Rozszerzenie pliku TS Video Transport Stream File
402 Rozszerzenie pliku TS0 Tio32 Script
403 Rozszerzenie pliku TS1 VirtualBus Texture Description File
404 Rozszerzenie pliku TS2 Time Stamp Project Information
405 Rozszerzenie pliku TS4 Recorded Multimedia
406 Rozszerzenie pliku TSC Microsoft Windows WinHelp related file
407 Rozszerzenie pliku TSF ProWORX Nxt symbol file
408 Rozszerzenie pliku TSI Traktor Settings File
409 Rozszerzenie pliku TSK Pocket PC Skin
410 Rozszerzenie pliku TSM Turbo Assembler for OS/2 manual file format
411 Rozszerzenie pliku TSN RatLab Toolkit
412 Rozszerzenie pliku TSO Tactical Situation Object XML
413 Rozszerzenie pliku TSP Digital TV DVR Recording
414 Rozszerzenie pliku TSR TSR Launcher
415 Rozszerzenie pliku TSS Team Sports Scheduling System Project Format
416 Rozszerzenie pliku TST TestPoint Test File
417 Rozszerzenie pliku TSTREAM SwarmPlayer Streaming Torrent
418 Rozszerzenie pliku TSV Tab Separated Values File
419 Rozszerzenie pliku TSX Team Sports Scheduling System XML Project
420 Rozszerzenie pliku TSZ Trillian Skin File
421 Rozszerzenie pliku TT Visual Studio Text Template
422 Rozszerzenie pliku TT10 TurboTax Canada 2010 Tax Return
423 Rozszerzenie pliku TT11 TurboTax Canada 2011 Tax Return
424 Rozszerzenie pliku TT12 TurboTax Canada 2012 Tax Return
425 Rozszerzenie pliku TT13 TurboTax 2013 Tax Return
426 Rozszerzenie pliku TT2012STATE TurboTax 2012 State Tax Form
427 Rozszerzenie pliku TT4 TempTale
428 Rozszerzenie pliku TTA True Audio File
429 Rozszerzenie pliku TTARCH Telltale Games Archive
430 Rozszerzenie pliku TTBK Canadian TurboTax 2010 Backup File
431 Rozszerzenie pliku TTBL TTPLayer Play List
432 Rozszerzenie pliku TTC TrueType Font Collection
433 Rozszerzenie pliku TTD Tinytag Data Log
434 Rozszerzenie pliku TTE Private Character Editor File
435 Rozszerzenie pliku TTF TrueType Font
436 Rozszerzenie pliku TTG Command & Conquer Red Alert 3
437 Rozszerzenie pliku TTH Vampire - Bloodlines Game
438 Rozszerzenie pliku TTI Beast Trojan
439 Rozszerzenie pliku TTK Catalyst Translation Toolkit
440 Rozszerzenie pliku TTKGP TatukGIS Project File
441 Rozszerzenie pliku TTM Tower Toppler Mission File
442 Rozszerzenie pliku TTN Bentley InRoads Topologically Triangulated Network
443 Rozszerzenie pliku TTPL TTPLayer Play List
444 Rozszerzenie pliku TTS ToolBook Translation System File
445 Rozszerzenie pliku TTX Trados TagEditor File
446 Rozszerzenie pliku TTXT MPEG-4 Timed Text Subtitles File
447 Rozszerzenie pliku TTY Macromedia Dreamweaver
448 Rozszerzenie pliku TTZ Vampire The Masquerade
449 Rozszerzenie pliku TU Turing Source File
450 Rozszerzenie pliku TU? Standard Mail Archive
451 Rozszerzenie pliku TUB Paint Shop Pro Picture Tube
452 Rozszerzenie pliku TUD ThumbsPlus Graphics
453 Rozszerzenie pliku TUI NI LabWindows User Interface
454 Rozszerzenie pliku TUN LEGO Racers Audio File
455 Rozszerzenie pliku TUR Turing Program Source File
456 Rozszerzenie pliku TUT Children of the Nile Tutorial File
457 Rozszerzenie pliku TV1 Corel WordPerfect Overflow
458 Rozszerzenie pliku TV4 Corel WordPerfect Overflow
459 Rozszerzenie pliku TV9 Corel WordPerfect Overflow
460 Rozszerzenie pliku TVA Truevision3D Animated Actor
461 Rozszerzenie pliku TVD Apache Lucene Term Vector Documents
462 Rozszerzenie pliku TVEX Apple QuickTime MoviePlayer Extension
463 Rozszerzenie pliku TVF DBASE Table View Settings
464 Rozszerzenie pliku TVJ TrueView Job Ticket
465 Rozszerzenie pliku TVL TurboTax File
466 Rozszerzenie pliku TVN Yamaha Tyros 2 Voice
467 Rozszerzenie pliku TVOD Apple QuickTime Movie Or JPEG Picture
468 Rozszerzenie pliku TVPI TitanTV Television Listing File
469 Rozszerzenie pliku TVR Navicat For MySQL
470 Rozszerzenie pliku TVS TeamViewer Video Session File
471 Rozszerzenie pliku TVT IBM Lenovo ThinkVantage Rescue And Recovery
472 Rozszerzenie pliku TVVI TitanTV Television Listing File
473 Rozszerzenie pliku TVX Apache Lucene Term Vector Index
474 Rozszerzenie pliku TWAIN Adobe Acrobat TWAIN 1.8 Specification
475 Rozszerzenie pliku TWB Tableau Workbook File
476 Rozszerzenie pliku TWBX Tableau Packaged Workbook
477 Rozszerzenie pliku TWC TTWin Configuration File
478 Rozszerzenie pliku TWDX MindMapper Document
479 Rozszerzenie pliku TWE ThinkWave Educator Data
480 Rozszerzenie pliku TWI SDDS Toolkit
481 Rozszerzenie pliku TWK TweakS
482 Rozszerzenie pliku TWM TeamWORKS module launcher file
483 Rozszerzenie pliku TWP Teamwork Planner Project
484 Rozszerzenie pliku TWS TextPad Workspace
485 Rozszerzenie pliku TWT Carmageddon 2 Data File
486 Rozszerzenie pliku TWV VCM-ROM Linker Voice
487 Rozszerzenie pliku TWW Tagwrite Template
488 Rozszerzenie pliku TWZ theWord Compressed Archive Module
489 Rozszerzenie pliku TWZIP theWord Compressed Archive Module
490 Rozszerzenie pliku TX Photoline 5 Help
491 Rozszerzenie pliku TX0 Portable Radiation Package Data
492 Rozszerzenie pliku TX3G MPEG-4
493 Rozszerzenie pliku TX8 8-bit DOS ASCII Text
494 Rozszerzenie pliku TX? LoseThos Text
495 Rozszerzenie pliku TXA Clarion exported to text format file
496 Rozszerzenie pliku TXD Game Texture Dictionary
497 Rozszerzenie pliku TXE Enriched Text
498 Rozszerzenie pliku TXF Tax Exchange Format
499 Rozszerzenie pliku TXH Light Markup Language Text
500 Rozszerzenie pliku TXI KOTOR2 Game
501 Rozszerzenie pliku TXL Genesis3D Texture
502 Rozszerzenie pliku TXM CFPwinMan Document
503 Rozszerzenie pliku TXN MySpaceIM Conversation Log File
504 Rozszerzenie pliku TXR CorelDraw Custom
505 Rozszerzenie pliku TXT Plain Text File
506 Rozszerzenie pliku TXTDT TitleWriter DVD Text Data
507 Rozszerzenie pliku TXTENX Egis Encrypted TXT
508 Rozszerzenie pliku TXTR The Sims Texture
509 Rozszerzenie pliku TXTRPT CommScope Teletilt Control System Report
510 Rozszerzenie pliku TXTZ EBook
511 Rozszerzenie pliku TXV RapidReader TextVision
512 Rozszerzenie pliku TXW Yamaha TX16W Audio File
513 Rozszerzenie pliku TXZ XZ Compressed Tar Archive
514 Rozszerzenie pliku TX_ Compressed Text File
515 Rozszerzenie pliku TYIMPORT Typinator Set Import File
516 Rozszerzenie pliku TYPEIT4ME TypeIt4Me Clippings File
517 Rozszerzenie pliku TYSET Typinator Set File
518 Rozszerzenie pliku TZ Zipped Tar Archive
519 Rozszerzenie pliku TZD Netscape Communicator
520 Rozszerzenie pliku TZI Microsoft Windows CE Time Zone Information
521 Rozszerzenie pliku TZP TrueZIP Ecnrypted JAR Java
522 Rozszerzenie pliku TZX ZX Spectrum Tape Image File