Konvertering av filen LWP till WK1

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen LWP efter konverteringen till WK1 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från LWP till WK1 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen LWP till WK1) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen LWP till WK1:

andra möjliga konverteringar av filen LWP

Om konverteringseffekt av filen LWP inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens LWP format till ett annat filformat än WK1. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen LWP till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen LWP som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet WK1), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen LWP i originalformat (utan konvertering till filen WK1). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
bbb icon

BBB

BlackBerry Backup (post 2012) Format

BBB-filformat (BlackBerry-säkerhetskopiering) används för att lagra BlackBerry-telefonens säkerhetskopia . BBB-fil kan lagra data som enhetsdat...