Konvertering av filen ISO till DEB

Vad hjälper mig konvertering av filen ISO till DEB med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ISO efter konverteringen till DEB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ISO till DEB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ISO till DEB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från ISO till DEB, hur konverterar man filen ISO till DEB, ändring av filändelse ISO till DEB
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen ISO till DEB:
andra möjliga konverteringar av filen ISO
Om konverteringseffekt av filen ISO inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ISO format till ett annat filformat än DEB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ISO som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DEB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ISO i originalformat (utan konvertering till filen DEB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .