Konvertering av filen ISO till DEB

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ISO efter konverteringen till DEB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ISO till DEB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ISO till DEB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen ISO till DEB:

andra möjliga konverteringar av filen ISO

Om konverteringseffekt av filen ISO inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ISO format till ett annat filformat än DEB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ISO till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ISO som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DEB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ISO i originalformat (utan konvertering till filen DEB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
xdw icon

XDW

Fuji Xerox DocuWorks Format

XDW är ett proprietärt grafikformat som används av Fuji Xerox DocuCentre kopiatorer och skannrar. XDW-filen kan innehålla sådana element som t...